Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_32_INOVACE_185_Skupenství AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Skupenství látek ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE V materiálu se prezentuje skupenství látek, rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné, charakteristika těles složených z látek, molekuly, atomy, kinetická /pohybová/ teorie látek, krystalické a amorfní látky, základní vlastnosti látek. Určeno pro osmý ročník.

3 Skupenství látek Z čeho se látky skládají Skupenství látek
Kinetická teorie látek Pevné látky Kapalné látky Plynné látky Plazma zápis

4 Z čeho se látky skládají
Všechna tělesa, která nás obklopují jsou určena tvarem, rozměry a polohou. Přesto se mohou lišit látkou, ze které jsou složena.

5 Z čeho se látky skládají
Všechny látky se skládají ze stejných částic, které nazýváme molekuly. Části molekul látky nazýváme atomy. Části atomů jsou protony, neutrony a elektrony. Ani tyto však nejsou nejmenšími částicemi látky.

6 Skupenství látky Pevné Kapalné Plynné Plazma
Podle vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi a vzájemného uspořádání částic, rozlišujeme čtyři skupenství látky: Pevné Kapalné Plynné Plazma

7 Kinetická teorie látek
Vlastnosti částic všech skupenství popisuje kinetická teorie látky ve třech experimentálně ověřených poznatcích. Popisuje: složení látky pohyb částic silové působení mezi částicemi.

8 Kinetická teorie látek
Látka kteréhokoliv skupenství se skládá z částic. Částice jsou v látce neustálém a neuspořádaném pohybu. Částice na sebe navzájem působí přitažlivými a odpudivými silami. Při malých vzdálenost převažují síly odpudivé, při větších vzdálenostech síly přitažlivé.

9 Těleso a působící síla Tělesa se vyskytují ve skupenství pevném, pokud na ně působíme silou, mohou se pohybovat nebo deformovat. Při svém pohybu si zachovávají svůj tvar i rozměry.

10 Struktura pevných látek
Pevné látky můžeme rozdělit do dvou základních skupin: Látky krystalické Látky amorfní

11 Krystalické látky Krystalické látky mají pravidelné uspořádání částic na větší vzdálenost. Většina krystalických látek vytváří drobná zrna s rozměry od 10 µm do několika mm a patří mezi polykrystaly. Křemen

12 Krystalické látky Všechny krystalické látky vytvářejí krystalovou mřížku složenou z buněk ve tvaru krychle. Atomy látky pak mohou být v rozích krychle, v rozích a středech stěn krychle nebo v rozích a uvnitř krychle. Kolem svých rovnovážných poloh pak neustále kmitají. Příkladem pevné látky s pravidelným uspořádáním částic je křemen, sůl kamenná….

13 Krystalické látky Všechny krystalické látky vytvářejí krystalovou mřížku složenou z buněk ve tvaru krychle. Krystalová mřížka chloridu sodného. NaCl

14 Amorfní látky Jsou látky,které nemají pravidelné uspořádání částic. Mezi amorfní látky patří i organické látky nazývané polymery. (kaučuk, bavlna, termoplasty….) Bavlna Termoplasty/igel.sáček/ Kaučuk

15 Struktura kapalných látek
Kapalné látky mají stejné složení jako látky pevné, liší se větší vzdáleností mezi částicemi, což způsobuje, že vzájemné silové působení mezi částicemi je menší, než u látek pevných.

16 Struktura kapalných látek
Částice se v kapalině pohybují volněji v závislosti na teplotě kapaliny. Pohyb částeček kapalin objevil anglický botanik Robert Brown ( ) při pozorování vzorku zředěného mléka s pylovými zrny. Zrna se nárazy částic kapalin pohybovala neuspořádaným pohybem.

17 Vlastnosti kapalných látek
Kapaliny si při přemístění nezachovávají tvar, ale zachovávají si svůj objem.

18 Struktura plynných látek
Molekuly plynu se skládají z jednoho nebo několika atomů, které mají různé tvary a rozměry. Za normálních podmínek jsou střední vzdálenosti mezi molekulami ve srovnání s jejich rozměry velké, takže se částice plynu mohou volně pohybovat.

19 Plazma Plazmu tvoří elektricky nabité a neutrální částice.
Při dostatečně velkých teplotách může být plazma složeno jen z volných jader a elektronů. Plazmová vlákna na Slunci

20 zápis Látky se mohou vyskytovat ve 4 skupenstvích- pevném, kapalném, plynném a jako plazma. Všechny látky se skládají ze stejných částic, jejich vlastnosti popisuje kinetická teorie. Částice jsou v neustálém pohybu. To, v jakém je látka skupenství, závisí na vzdálenosti mezi částicemi a na vzájemném uspořádání částic. Pevné látky si zachovávají při pohybu tvar a objem, kapaliny jen objem. Plyny jsou rozpínavé a stlačitelné.

21 Použité obrázky – Wikipedia
Použité kliparty – kolekce PowerPoint 2007, microsoft.com Soubor:NaCl-Ionengitter.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 14:18, last modified on , 14:18 [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:Latex dripping.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 21:47, last modified on , 21:47 [cit ]. Dostupné z WWW: < Soubor:171879main LimbFlareJan12 lg.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 12:16, last modified on , 12:16 [cit ]. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google