Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD

2 2 Struktura látek Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého původu. Setkáváme se s nimi již u starověkých filozofů, např. Demokrita – 4. století p.n.l.

3 ČÁSTICE MOLEKULY (rozměry řádově 10-10 m) ATOMY ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE
nejmenší částice, na něž lze hmotu rozdělit se zachováním vlastností dané hmoty (nositelé vlastností celku) molekuly se skládají z atomů ATOMY nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem atomy se skládají z elementárních částic ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE protony (kladný náboj), neutrony, elektrony (záporný náboj)

4 MEZERY MEZI MOLEKULAMI
Svědčí o tom některé jevy například smícháme-li líh s vodou, je objem roztoku menší než součet objemů vody a lihu (molekuly jedné látky pronikly do mezer látky druhé) stlačitelnost látek

5 SÍLY MEZI MOLEKULAMI Síly jsou dvojího druhu přitažlivé síly
některé látky se jen tak samy od sebe nerozpadnou odpudivé síly některé látky můžeme snadno rozdělit na části

6 SKUPENSTVÍ LÁTEK Látka se může vyskytovat ve třech různých formách, rozlišujeme pevné skupenství kapalné skupenství plynné skupenství – led , sníh – voda – pára Přiřaďte formy: led, voda, sníh, pára.

7 Pevná tělesa (pevné látky)
Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají (přitažlivé síly mezi molekulami jsou v rovnováze se silami odpudivými). Rozdělení krystalické (křemen – molekuly tvoří krystalickou mřížku) amorfní (asfalt, sklo – uspořádání částic je náhodné) Vlastnosti drží svůj tvar (ke změně tohoto tvaru je třeba na těleso působit silou) mají stálý objem

8 Kapalná tělesa (kapalné látky)
Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe (stejně jako u látek pevných), ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Vlastnosti nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby) mají stálý objem tvoří volný povrch (hladinu), kapky jsou těžce stlačitelná

9 Plynná tělesa (plynné látky)
Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Vlastnosti nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby, stejně jako kapaliny) nemají stálý objem (vyplňují vždy celý objem nádoby) netvoří volný povrch (hladinu) jsou stlačitelná

10 ÚLOHY Ze kterých atomů se skládá molekula kyseliny sírové?
2 atomy vodíku, 1 atom síry, 4 atomy kyslíku Čím se navzájem liší proton a neutron? proton má elementární kladný náboj, neutron je bez náboje Čím se navzájem liší elektron a proton? nábojem a hmotností

11 ÚLOHY Co má kapalné těleso společné s pevným tělesem a čím se od něho liší? společná je stálost objemu, liší se stálostí tvaru Co má kapalné těleso společné s plynným tělesem a čím se od něho liší? společná je snadná změna tvaru, liší se stálostí objemu


Stáhnout ppt "1 ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google