Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD. 2 Struktura látek Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD. 2 Struktura látek Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého."— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD

2 2 Struktura látek Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého původu. Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého původu. Setkáváme se s nimi již u starověkých filozofů, např. Demokrita – 4. století p.n.l. Setkáváme se s nimi již u starověkých filozofů, např. Demokrita – 4. století p.n.l.

3 ČÁSTICE MOLEKULY (rozměry řádově 10 -10 m) nejmenší částice, na něž lze hmotu rozdělit se zachováním vlastností dané hmoty (nositelé vlastností celku) nejmenší částice, na něž lze hmotu rozdělit se zachováním vlastností dané hmoty (nositelé vlastností celku) molekuly se skládají z atomů molekuly se skládají z atomůATOMY nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem atomy se skládají z elementárních částic atomy se skládají z elementárních částic ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE protony (kladný náboj), neutrony, elektrony (záporný náboj) protony (kladný náboj), neutrony, elektrony (záporný náboj)

4 MEZERY MEZI MOLEKULAMI Svědčí o tom některé jevy například smícháme-li líh s vodou, je objem roztoku menší než součet objemů vody a lihu (molekuly jedné látky pronikly do mezer látky druhé) stlačitelnost látek

5 SÍLY MEZI MOLEKULAMI Síly jsou dvojího druhu přitažlivé síly přitažlivé síly některé látky se jen tak samy od sebe nerozpadnou odpudivé síly odpudivé síly některé látky můžeme snadno rozdělit na části

6 SKUPENSTVÍ LÁTEK Látka se může vyskytovat ve třech různých formách, rozlišujeme pevné skupenství pevné skupenství kapalné skupenství kapalné skupenství plynné skupenství plynné skupenství Přiřaďte formy: led, voda, sníh, pára. – led –voda – voda –pára – pára, sníh

7 Pevná tělesa (pevné látky) Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají (přitažlivé síly mezi molekulami jsou v rovnováze se silami odpudivými). Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají (přitažlivé síly mezi molekulami jsou v rovnováze se silami odpudivými). Rozdělení Rozdělení krystalické (křemen – molekuly tvoří krystalickou mřížku) krystalické (křemen – molekuly tvoří krystalickou mřížku) amorfní (asfalt, sklo – uspořádání částic je náhodné) amorfní (asfalt, sklo – uspořádání částic je náhodné) Vlastnosti Vlastnosti drží svůj tvar (ke změně tohoto tvaru je třeba na těleso působit silou) drží svůj tvar (ke změně tohoto tvaru je třeba na těleso působit silou) mají stálý objem mají stálý objem

8 Kapalná tělesa (kapalné látky) Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe (stejně jako u látek pevných), ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe (stejně jako u látek pevných), ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Vlastnosti Vlastnosti nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby) nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby) mají stálý objem mají stálý objem tvoří volný povrch (hladinu), kapky tvoří volný povrch (hladinu), kapky jsou těžce stlačitelná jsou těžce stlačitelná

9 Plynná tělesa (plynné látky) Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Vlastnosti Vlastnosti nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby, stejně jako kapaliny) nedrží svůj tvar (zaujímají vždy tvar nádoby, stejně jako kapaliny) nemají stálý objem (vyplňují vždy celý objem nádoby) nemají stálý objem (vyplňují vždy celý objem nádoby) netvoří volný povrch (hladinu) netvoří volný povrch (hladinu) jsou stlačitelná jsou stlačitelná

10 ÚLOHY 1)Ze kterých atomů se skládá molekula kyseliny sírové?  2 atomy vodíku, 1 atom síry, 4 atomy kyslíku 2)Čím se navzájem liší proton a neutron?  proton má elementární kladný náboj, neutron je bez náboje 3)Čím se navzájem liší elektron a proton?  nábojem a hmotností

11 ÚLOHY 4)Co má kapalné těleso společné s pevným tělesem a čím se od něho liší?  společná je stálost objemu, liší se stálostí tvaru 5)Co má kapalné těleso společné s plynným tělesem a čím se od něho liší?  společná je snadná změna tvaru, liší se stálostí objemu


Stáhnout ppt "1 ÚVOD. 2 Struktura látek Představy, podle nichž látka nevyplňuje prostor spojitě, ale je složena z velkého počtu malých částeček, jsou velmi starého."

Podobné prezentace


Reklamy Google