Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Christina Bočáková 3. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Christina Bočáková 3. ročník"— Transkript prezentace:

1 Christina Bočáková 3. ročník 13.3.2013
Výuka chemie Christina Bočáková 3. ročník

2 Chemie, je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich základními interakcemi (vzájemným působením).

3 Výuka chemie na naší škole začíná pro studenty osmiletého oboru v sekundě, pro studenty čtyřletého oboru v 1. ročníku a provází je až k maturitě.

4 Obsahové vymezení Předmět je úzce spjat s matematikou (výpočty), zeměpisem (naleziště nerostů, rozložení průmyslu), fyzikou (vlastnosti látek) a přírodopisem(fotosyntéza, životní prostředí). Kromě teoretických znalostí studenti získají i praktické dovednosti a zručnost při práci v chemické laboratoři.

5 Praktická cvičení probíhají v chemické laboratoři (učebna číslo 18).
Základní formou výuky je výklad, doplněný o demonstrační pokusy, referáty a případné exkurze. Hodiny chemie se vyučují v odborné učebně vybavené projektorem, počítačem, reproduktory a videem (učebna číslo 19). Praktická cvičení probíhají v chemické laboratoři (učebna číslo 18).

6 Učebna číslo 19

7 Učebna číslo 18

8 Co se studenti vlastně naučí?
Co se studenti vlastně naučí? Vyučující: Ing. Lenka Mikulášková, Mgr. Radka Ondřejová, RNDr. Viera Žemličková Sekunda – chemie a chemická výroba, látky a jejich vlastnosti (tání, tuhnutí..), směsi, dělení směsí, voda, vzduch, oheň, částicové složení látek, periodický zákon, periodická soustava prvků, chemická vazba, prvky pro základní sloučeniny, anorganické sloučeniny, kovy a nekovy, chemické reakce, roztoky

9 Periodická soustava prvků
Periodická soustava prvků

10 Tercie - anorganické sloučeniny (kyseliny, soli a hydroxidy), roztoky kyselin a zásad, redoxní reakce, chemické výpočty, organická chemie (alkany, alkeny, alkyny), elektrárny Kvarta – organická chemie (areny), halogenderiváty, alkoholy a fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové sloučeniny, přírodní sloučeniny, sacharidy, tuky (lipidy), bílkoviny, biokatalyzátory, plasty a umělá textilní vlákna, chemie v životě člověka

11 Kvinta, 1. ročník – historie a vývoj chemie, klasifikace látek, minerály, stavba atomu, atomové jádro, atomový obal, PSP, chemická vazba, vsepr, hybridizace, chemické reakce, chemické rovnice, směsi (roztoky), chemická termodynamika, kinetika chemických reakcí, teorie kyselin a zásad, laboratorní práce

12 Sexta, 2. ročník – anorganická chemie, s, d, f a p prvky, laboratorní práce Septima, 3. ročník – organická chemie (obecné znalosti, uhlí, ropa, zemní plyn), heterocyklické sloučeniny, uhlovodíky (alkany, areny, cykloalkany, alkeny, alkadieny, alkyny), makromolekulární látky, deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, nitrosloučeniny, aminosloučeniny, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty)

13 Oktáva, 4. ročník – biochemie (úvod + popisná – sacharidy, lipidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory (vitamíny, hormony, enzymy), + dynamická - sacharidy, lipidy, bílkoviny, ATP, NADP), léčiva, pesticidy, barviva, detergenty

14 Běžně používané učebnice
Běžně používané učebnice

15 1. ročník (2010) a laboratorní práce
1. ročník (2010) a laboratorní práce

16 Mnohokrát děkuji za pozornost!
Mnohokrát děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Christina Bočáková 3. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google