Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická chemie –organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech –jsou základní stavební složkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická chemie –organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech –jsou základní stavební složkou."— Transkript prezentace:

1 Organická chemie –organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech –jsou základní stavební složkou jejich těl (tzv. ústrojné látky) –některé z nich se však v přírodě nevyskytují – byly vytvořeny uměle (plasty, syntetická vlákna, …) –organické sloučeniny obsahují – C, H, O, N, S, P, halogeny

2 Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách –C je základní prvek všech org. sloučenin –atomy C jsou vždy čtyřvazné – oxidační číslo je IV –atomy C se navzájem vážou → tvoří uhlíkaté řetězce: 1.přímé (lineární)-C-C-C-C- 2.rozvětvené-C-C-C- -C- 3.uzavřené=cyklickéC C C

3 Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách –atomy C mohou tvořit různé vazby: 1.jednoduché -C-C-C- 2.dvojná C=C násobné 3.trojná-C≡C-

4 Uhlovodíky –jsou dvouprvkové sloučeniny C a H –dělí se podle typu uhlíkatého řetězce a vazeb: uhlovodíky acyklické nasycené alkany nenasycené alkeny alkiny alkadieny cyklické nasycené cykloalkany nenasycené areny

5 Uhlovodíky –jsou dvouprvkové sloučeniny C a H –dělí se podle typu uhlíkatého řetězce a vazeb: –acyklické –alkany – samé jednoduché vazby nasycené –alkeny – 1 dvojná vazba –alkadieny – 2 dvojné vazbynenasycené –alkiny – 1 trojná vazby –cyklické –cykloalkany – samé jednoduché vazby, uzavřené do kruhu –areny – mají benzenové jádro

6 Typy vzorců 1.Strukturní – zapisuje všechny vazby v molekule 2.Racionální – jen vazby mezi atomy uhlíku CH 3 -CH 2 -CH 3 3.Molekulový – pouze počty atomů, ne struktura C 3 H 6

7 Alkany –acyklické uhlovodíky se samými jednoduchými vazbami homologická řada: NázevStrukturní vzorecRacionální vzorecMolekulový vzorec methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 ; (CH 3 ) 2 C2H6C2H6 propan CH 3 CH 2 CH 3 C3H8C3H8 butan CH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 C 4 H 10

8 Alkany –acyklické uhlovodíky se samými jednoduchými vazbami homologická řada: pentan hexan heptan oktan nonan dekan undekan dodekan obecný vzorec alkanů C n H 2n+2

9 Vlastnosti alkanů –1 – 5 atomů C – plyny – nejvíce obsažené v zemním plynu –6 – 14 atomů C – kapaliny –od 15 atomů C – pevné látky – nejvíce obsažené v ropě –čisté alkany –bezbarvé, –vzájemně se mísí, –ve vodě nerozpustné –hořlavé

10 Vlastnosti alkanů Methan –na Uranu součást atmosféry nebo kapalný – tvoří oceány –součást zemního plynu (90%), bioplynu (60%) –bezbarvý plyn, snadno zápalný, nerozpustný ve vodě –těžší než vzduch, –v určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs užití: –palivo –výroba vodíku, acetylénu, čistých sazí

11 Vlastnosti alkanů Propan a butan –kapalná směs stlačená v ocelových lahvích užití: –palivo v domácnostech, v automobilech = LPG – ekologicky šetrné –náplň do zapalovačů

12 Vlastnosti alkanů Oktan –oktanové číslo – určuje kvalitu benzínu

13 Hoření alkanů –probíhá buď dokonalým nebo nedokonalým způsobem –při dokonalém → H 2 O + CO 2 –při nedokonalém → H 2 O +C (saze) DH: …CH 4 + …O 2 → …H 2 O + …CO 2 …C 2 H 6 + …O 2 → …H 2 O + …CO 2....C 3 H 8 + …O 2 → …H 2 O + …CO 2 …C 4 H 10 + …O 2 → …H 2 O + …CO 2 NH: …CH 4 + …O 2 → …H 2 O + …C …C 2 H 6 + …O 2 → …H 2 O + …C....C 3 H 8 + …O 2 → …H 2 O + …C …C 4 H 10 + …O 2 → …H 2 O + …C


Stáhnout ppt "Organická chemie –organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech –jsou základní stavební složkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google