Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma:"— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová

2 Test Uhlovodíky 9. třída

3 1)Organické látky jsou sloučeniny a)oxidů uhlíku b)odvozené od kyseliny uhličité c)vznikající v živých organismech d)všechny sloučeniny, kde se vyskytuje uhlík

4 2) V organických sloučeninách se vyskytují atomy těchto prvků: a)jen C a H b)C, H, N, O, S, Cl c)jen N, O, S d)Cu, Ag, Au, Pt

5 3) Atom uhlíku je vždy: a)jednovazný b)dvojvazný c)trojvazný d)čtyřvazný

6 4) Atomy uhlíku se mohou vázat: a)jen jednoduchou vazbou b)jen jednoduchou a dvojnou vazbou c)jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbou d)jednoduchou, dvojnou, trojnou a čtvernou vazbou

7 5) Alkany jsou uhlovodíky a)s jednoduchými vazbami b)s jednou dvojnou vazbou c)s jednou trojnou vazbou d)s dvěma dvojnými vazbami

8 6) Alkeny jsou uhlovodíky a)s jednoduchými vazbami b)s jednou dvojnou vazbou c)s jednou trojnou vazbou d)s dvěma dvojnými vazbami

9 7) Alkyny jsou uhlovodíky a)s jednoduchými vazbami b)s jednou dvojnou vazbou c)s jednou trojnou vazbou d)s dvěma dvojnými vazbami

10 8) Alkadieny jsou uhlovodíky a)s jednoduchými vazbami b)s jednou dvojnou vazbou c)s jednou trojnou vazbou d)s dvěma dvojnými vazbami

11 9) Halogenderiváty jsou sloučeniny: a)které obsahují skupinu –OH b)které obsahují skupinu –COOH c)které obsahují Cl, F, Br nebo I d)které obsahují skupinu =O

12 10) Alkoholy jsou sloučeniny: a)které obsahují skupinu –OH b)které obsahují skupinu –COOH c)které obsahují Cl, F, Br nebo I d)které obsahují skupinu =O

13 11) Karbonylové sloučeniny: a)obsahují skupinu –OH b)obsahují skupinu –COOH c)obsahují Cl, F, Br nebo I d)obsahují skupinu =O

14 12) Karboxylové kyseliny: a)obsahují skupinu –OH b)obsahují skupinu –COOH c)obsahují Cl, F, Br nebo I d)obsahují skupinu =O

15 13) Mezi alkany patří: a)methan, propan, dekan b)penten, hepten, nonen c)acetylen, butyn, oktyn d)ethan, penten, hexyn

16 14) Mezi alkeny patří: a)methan, propan, dekan b)penten, hepten, nonen c)acetylen, butyn, oktyn d)ethan, penten, hexyn

17 15) Mezi alkyny patří: a)methan, propan, dekan b)penten, hepten, nonen c)acetylen, butyn, oktyn d)ethan, penten, hexyn

18 16) Chlorethan patří mezi: a)karboxylové kyseliny b)aldehydy c)halogenderiváty d)alkoholy

19 17) Ethanol patří mezi: a)karboxylové kyseliny b)aldehydy c)halogenderiváty d)alkoholy

20 18) Formaldehyd patří mezi: a)karboxylové kyseliny b)aldehydy c)halogenderiváty d)alkoholy

21 19) Kyselina mravenčí patří mezi: a)karboxylové kyseliny b)aldehydy c)halogenderiváty d)alkoholy

22 20) Tento plyn je hlavní složkou zemního plynu, říká se mu důlní plyn, s kyslíkem tvoří výbušnou směs: a)acetylen b)buten c)methan d)pentan

23 21) Tato směs se používá jako palivo v domácnostech i do motorů automobilů, je těžší než vzduch: a)methan-ethan b)ethan-propan c)propan-butan d)butan-pentan

24 22) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, urychluje dozrávání ovoce, jeho polysloučenina se používá k výrobě sáčků na potraviny: a)deken b)okten c)buten d)ethen

25 23) Methan, ethan, propan a butan jsou: a)pevné látky b)kapaliny c)plyny

26 24) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, ve směsi s kyslíkem se používá ke svařování a řezání kovů: a)propyn b)buten c)acetylen d)hexen

27 25) Benzen patří mezi: a)alkany b)alkeny c)alkyny d)areny

28 26) Nejreaktivnější jsou: a)alkany b)alkeny c)alkyny d)areny

29 27) Patří mezi areny, jeho molekulu tvoří dvě benzenová jádra: a)aceton b)fenol c)naftalen d)propanol

30 28) Mezi zdroje uhlovodíků patří: a)nafta a benzin b)uhlí, ropa, zemní plyn c)vosky a parafiny d)oleje a tuky

31 29) Ropa se zpracovává: a)frakční filtrací b)frakčním odstřeďováním c)frakční destilací d)frakčním srážením

32 30) Exotermická reakce: a)je reakce, při které se teplo uvolňuje b)je reakce, při které se teplo spotřebovává c) je reakce s vodou

33 31) Je to hořlavá, jedovatá kapalina. Požití malé dávky může způsobit oslepnutí: a)kyselina mravenčí b)kyselina octová c)methanol d)ethanol

34 32) Je to hořlavá kapalina, její požití způsobuje ztrátu koordinace a sebeovládání: a)kyselina mravenčí b)kyselina octová c)methanol d)ethanol

35 33) Je to kapalina štiplavého zápachu, její 8% roztok se používá ke konzervování potravin: a)kyselina mravenčí b)kyselina octová c)methanol d)ethanol

36 34) Reakcí kyseliny a hydroxidu vzniká: a)voda a oxid b)voda a sůl kyseliny c)oxid a vodík d)voda a ester

37 35) Na obrázku je: a)propan b)butan c)pentan d)hexan

38 36) Na obrázku je: a)propan b)propen c)butan d)buten

39 37) Na obrázku je: a)methyn b)ethyn c)ethen d)ethan

40 38) Na obrázku je: a)pentan b)hexan c)cykloheptan d)cyklohexan

41 39) Na obrázku je: a)chlorethan b)chlorethen c)chlorpropan d)chlorpropen

42 40) Na obrázku je: a)kyselina octová b)ethanol c)acetaldehyd d)aceton


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google