Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Názvosloví organických sloučenin Ročník:1.- 3.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Názvosloví organických sloučenin Ročník:1.- 3.ročník."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Názvosloví organických sloučenin Ročník:1.- 3.ročník Datum vytvoření:prosinec 2013 Název:VY_32_INOVACE_7.3.04.CHE Anotace: Žáci se naučí používat vazby jednoduché a násobné. Umí sestavit podle počtu C a H jednoduché vzorce a určovat jejich systematické i triviální názvy. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Názvosloví organických sloučenin

3 Názvosloví uhlovodíků Základní pravidlo pro tvoření vzorců a názvů sloučenin: 1.Uhlík je ve sloučeninách vždy 4vazný 2.Vodík je ve sloučeninách vždy 1vazný 3.Kyslík a síra jsou ve sloučeninách 2vazné 4.Dusík je ve sloučeninách vždy 3vazný 5.Alkalické kovy jsou ve sloučeninách 1vazné 6.Pořadí vazeb a funkčních skupin se řídí nejbližším uhlíkem

4 Tvoření názvů organických sloučenin Názvosloví organických sloučenin vychází z jednoduchých uhlovodíků náhradou koncovky podle typu vazby mezi uhlíky nebo podle typu derivátů. Řada organických sloučenin má i triviální(lidové) názvy (methylalkohol=methanol=dřevný líh).

5 Základní uhlovodíky – alkany C-C CH 4 methan C 2 H 6 ethan C 3 H 8 propan C 4 H 10 butan C 5 H 12 pentan C 6 H 14 hexan C 7 H 16 heptan C 8 H 18 oktan C 9 H 20 nonan C 10 H 22 dekan

6 Alkeny (= C=C=) -koncovka en = jedna dvojná vazba CH 3 - CH 3 eth H 2 C=CH 2 ethen an

7 Alkyny (- C C -) -koncovka yn = jedna trojná vazba CH 3 - CH 3 eth HC=CH ethyn an acethylen

8 Alkadieny -koncovka dien = dvě dvojné vazby CH 3 – CH 2 –CH 2 – CH 3 butan H 3 C-CH=C=CH 2 1,2 - butadien

9 Halogenderiváty (-X halový prvek F, Cl, Br, I) Halogenderivát vznikne nahrazením jednoho nebo více vodíků F,Cl, Br, I. CH 3 - CH 3 eth H 2 CCl-CH 3 chlorethan an

10 Hydroxyderiváty (-OH hydroxy skupina) Hydroxyderivát vznikne nahrazením jednoho nebo více vodíků skupinou OH. CH 3 - CH 3 ethan Ethanol-ethylalkohol- líh Alkoholy, fenoly – koncovka OL Methanol-methylalkohol- dřevný líh methan

11 Karboxylové kyseliny (-COOH skupina) Karboxylová kyselina se vyznačuje skupinou –COOH. Skupina je součástí počtu uhlíků. CH 3 - CH 3 ethan Kyselina ethanová- octová

12 Procvičování Přiřaďte správné názvy ke vzorcům propan 2-penten 3-hexyn 3,4 - oktadien ethyn heptan 1-fluorbutan CH

13 Procvičování Správné řešení: propan 2-penten 3-hexyn 3,4 - oktadien ethyn heptan 1-fluorbutan CH

14 Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN 80-859-3711-5. MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-057-1.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Názvosloví organických sloučenin Ročník:1.- 3.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google