Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní."— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_12

2 Alkany nasycené uhlovodíky obsahují pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku C-C otevřený řetězec názvy končí koncovkou –an obecný vzorec C n H 2n+2 (n = 1,2,3….) molekuly po sobě následujících alkanů jsou si podobné. Liší se vždy o stejnou skupinu –CH 2 –

3 TYPY VZORCŮ ALKANŮ Molekulový vzorec vyjadřuje druh a počet atomů v molekule Racionální vzorec vyjadřuje druh a počet skupin atomů v molekule Strukturní vzorec vyjadřuje způsob vzájemného spojení vazbami atomů v molekule

4 Název Vzorec molekulo vý Vzorec racionální Vzorec strukturní MetanCH 4 H― C ―H EtanC2H6C2H6 CH 3 ―CH 3 H― C ―C ―H PropanC3H8C3H8 CH 3 ― CH 2 ― CH 3 H― C ― C ― C ― H ButanC 4 H 10 CH 3 ― CH 2 ― CH 2 ―CH 3 H― C ― C ― C ―C ― H H H H H HH HH H HHH H HHHH HHH

5 Řada alkanů NázevMolekulový vzorec Metan CH 4 Etan C2H6C2H6 Propan C3H8C3H8 Butan C 4 H 10 Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H 14 Heptan C 7 H 16 Oktan C 8 H 18 Nonan C 9 H 20 Dekan C 10 H 22

6 VLASTNOSTI ALKANŮ SKUPENSTVÍ - alkany CH 4 až C 4 H 10 jsou v běžných podmínkách plynné látky, alkany C 5 H 12 až C 14 H 30 jsou kapaliny a alkany od C 15 H 32 jsou pevné látky TEPLOTA VARU se v řadě alkanů zvyšuje HUSTOTA - v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm 3 ROZPUSTNOST – všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se dokonale mísí BARVA – čisté alkany jsou bezbarvé HOŘLAVOST – všechny alkany jsou zápalné a na vzduchu hořlavé

7 Významné alkany Metan CH 4 Obr.1: Methan Obr.2: Methan

8 VÝSKYT Byl prokázán jako významná složka atmosféry planet slunečního systému, např. Uranu Tvořil i významnou součást praatmosféry Země Je hlavní složkou zemního plynu, bahenního plynu (mikrobiální rozklad celulózy v močálech) a bioplynu (rozklad zemědělských a městských odpadů)

9 VLASTNOSTI Bezbarvý plyn Hořlavý Se vzduchem výbušný (nebezpečí výbuchu v dolech) Nerozpustný ve vodě

10 POUŽITÍ Palivo v domácnostech i v průmyslu (součást zemního plynu) Výroba vodíku a acetylenu Výroba sazí pro gumárenský průmysl

11 Propan a butan Obr.3: Propan C 3 H 8 Obr.4: Butan C 4 H 10

12 VLASTNOSTI Bezbarvé plyny Hořlavé, jejich směs se vzduchem v určitém poměru je výbušná! Větší hustota než vzduch Nerozpustné ve vodě, „plavou“ na ní, mají menší hustotu a rychle se odpařují

13 Kapalná směs obou uhlovodíků v ocelových lahvích je plynné palivo PROPAN-BUTAN při jejich spalování vzniká jen málo znečisťujících látek → →palivo je výhodné z hlediska ochrany životního prostředí

14 POUŽITÍ Palivo do sporáků v domácnostech Cestovní vařiče, lampy na svícení Palivo do motorů automobilů – alternativní palivo LPG pro pohon spalovacích motorů, LPG patří mezi nejekologičtější využívaná paliva

15 Úkol 1: Podle snímku 4 v prezentaci zakroužkuj alkany: CH ≡ CH CH 3 - CH 2 – CH 3 CH 2 = CH 2 CH 3 – CH 3 Úkol 2: Uprav chemické rovnice dokonalého hoření propanu a butanu: C 3 H 8 + O 2 → CO 2 + H 2 O C 4 H 10 + O 2 → CO 2 + H 2 O

16 Metodické doporučení Prezentace seznamuje s názvoslovím alkanů, tvorbou vzorců, významnými zástupci alkanů, jejich vlastnostmi a použitím.

17 BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2004. 96 s. ISBN 80-7168-748-0, s. 36 Obr.1: MILLS, Ben. [cit. 2011.12.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: : Obr.2: Dbc334. [cit. 2011.12.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: Obr.3: Avitek. [cit. 2011.12.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: Obr.4: Benjah-bmm27. [cit. 2011.12.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google