Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ALKYNY ……………....................... Nenasycené uhlovodíky s trojnou vazbou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ALKYNY ……………....................... Nenasycené uhlovodíky s trojnou vazbou."— Transkript prezentace:

1 1 ALKYNY ……………....................... Nenasycené uhlovodíky s trojnou vazbou

2 2 ALKYNY Obecný vzorec:………………. názvosloví – kořen slova dle počtu C a koncovka: C n H 2n-2 - yn

3 3 Názvosloví: Podobná pravidla jako u ……………… a)Odtržením 1H vzniká uhlovodíkový zbytek s obecným názvem: ……………………………. 1) od ………………..(acetylen) = …………………… 2) od ……………………. = …………………… alkenů alkynyly ethynu ethynyl propynu2 - propynyl

4 4 Názvosloví: b) Přítomnost více trojných vazeb: 2 trojné vazby koncovka:………………. 3 trojné vazby koncovka:………………. 4 trojné vazby koncovka:………………. ………………………………………………………. diyn triyn tetrayn pent – 1,3- diyn

5 5 Názvosloví: c) Dvojná vazba …………………. před trojnou !!! ………………………………………. má přednost pent-1-en-4-yn

6 6 Názvosloví - procvičování: ………………………………………. ……………………………. 8,8-dimethyldek-3-en-5-yn 1-butyl-2-ethylcyklopent-1-en-3-yn

7 7 ………………………………………. ……………………………. 4,5,6,6-tetramethylundek-4-en-2-yn 2,5-diethylcyklohex-1-en-3-yn

8 8 ……………………… ……………………………. 4,4-diethyl-3-methylnon-2-en-7-yn 1,2-dimethylcyklobut-1-en-3-yn

9 9 ………………………………………. ……………………………. 2-chlor-5-fluor-5-methylhept-1-en-3-yn 2-brom-1-fluorcyklopent-1-en-3-yn

10 10 ………………………………………. ………………………………………… 2,3-dibrom-4-chlor-5-methylhept-1-en-6-yn 2,4-dichlor-7-fluorcyklookt-1,3-dien-5-yn

11 11 ………………………………………. ……………………………. 4,5-dichlor-7-methylnon-4,6-dien-2-yn 1-brom-3-ethylcyklohex-1,3-dien-5-yn

12 12 ………………………………………. ……………………………………… 4-propylhept-3-en-1-yn 8-ethyl-2,4,7-tetraflurocyklookt-1,3-dien-5-yn

13 13 ………………………………………………………. ……………………………. 3,10,11-trichlor-4-ethyl-6-methyl-dodek-2,4dien-7-yn 1-chlor-2-methycyklobut-1-en-3-yn

14 14 Vlastnosti: trojná vazba je tvořena: 1 vazbou  (překryv orbitalů s) 2 vazbami π (překryv orbitalů p) Vazby π spolu splývají a vytvářejí kolem vazby  souvislý obal. Hybridizace: ……… sp 1

15 15 Vlastnosti: FYZIKÁLNÍ: T tání a T varu ……………….. než alkany a alkeny ……………… ve vodě, převážně ………. a........... CHEMICKÉ: Hlavním reakčním centrem je………………………  typická reakce: ………… Vysoká polarita vazby způsobuje ………………… atomu vodíku, lze jej odštěpit vyšší Nerozpustné plynnéhořlavé. trojná vazba. ADICE kyselý charakter

16 16 Adiční reakce Mechanismus: A E – halogenovodíky, halogeny někdy nutná katalýza Hg 2+ A N - voda A R – hydrogenace – vznik alkenů, alkanů

17 17 Adiční reakce + + 1. stupeň 2. stupeň HCl A e - platí Markovnikovo pravidlo ……………………. …………………….. ……………………… ……………………. propyn 2-chlorpropen 2,2-dichlorpropan H+H+

18 18 Adiční reakce ACETYLEN 1. stupeň2. stupeň …………………… 1,2-dichlorethen1,1,2,2-tetrachlorethan

19 19 Adiční reakce ……………………………… se liší umístěním násobné (dvojné) vazby a polohou atomu vodíku ACETYLEN A N – adice vody, v přítomnosti............, katalýza........... H 2 SO 4 HgSO 4 ethenolacetaldehyd TAUTOMERY (izomery) TAUTOMERIE vinylalkohol (Kučerovova reakce)

20 20 Adiční reakce PROPYN prop-1-en-2-ol aceton

21 21 Adiční reakce 1. stupeň 2. stupeň ACETYLEN A R - hydrogenace ethenethan

22 22 Reakce MEZI ALKYNY: Dimerace Z vinylacetylenu......................vzniká: ……………, z něj polymerací ……………... vinylacetylen 2 ACETYLEN but-1,3-dien umělý kaučuk hydrogenací

23 23 Trimerace Tetramerace vinylbenzen = styren benzen ACETYLEN

24 24 Vodík na uhlíku s trojnou vazbou lze odštěpit →................... → lze jej nahradit..................... → vzniká.......................... acetylidy alkalických kovů a acetylid vápenatý (.......................)............ reakcí s vodou vzniká................. a ……………………….. CaC 2 + 2H 2 O → CH≡CH + Ca(OH) 2 acetylidy …………….. (Ag 2 C 2 ) při vyšších teplotách výbušné Vznik acetylidů CaC 2 karbid vápníku hydroxid vápenatý těžkých kovů je kyselýatomem kovu sůl (acetylid) acetylen

25 25 ……………… (výjimka - příprava ethynu) hydrolýza acetylidu vápenatého acetylen (ETHYN): bezbarvý plyn bez zápachu, se vzduchem ……………. pro výrobu a) ………… b) …………………………… c) …………………………… ke svařování a řezání oceli Výroba alkynů Příprava alkynů Eliminace CaC 2 + 2H 2 O → CH≡CH + Ca(OH) 2 vybuchuje. PVC syntetického kaučuku vinylacetátu

26 EU-OPVK-ICT2.3.2.11 26


Stáhnout ppt "1 ALKYNY ……………....................... Nenasycené uhlovodíky s trojnou vazbou."

Podobné prezentace


Reklamy Google