Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALKENY a ALKYNY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALKENY a ALKYNY."— Transkript prezentace:

1 ALKENY a ALKYNY

2 ALKENY obecný vzorec C2H2n olefiny hybridní stav sp2
dvojná vazba mezi uhlíky izomerie – geometrická, řetězová

3 Získávání a příprava alkenů
v přírodě se vyskytují pouze konjugované polymery jednoduché alkeny se získávají krakováním ropy nebo pyrolýzou zemního plynu

4 Příprava alkenů 1. Z alkoholů Katalytická dehydratace alkoholů
alkohol ve formě par se vede přes tuhý katalyzátor Al2O3 CH3CH2OH  CH2= CH2 + H2O nebo zahříváním s kyselinou sírovou CH3CH2OH + H2SO4  CH3CH2OSO3H + H2O kyselina ethylsírová CH3CH2OSO3H  CH2=CH2 + H2SO4 Nejsnáze dehydratují terciární alkoholy

5 Příklady dehydratace alkoholů:
nežádoucí vedlejší reakce se omezují pomocí H3PO4  H2O +

6 Zajcevovo pravidlo Nejsnáze se odštěpuje vodík toho uhlíku, který má nejmenší počet vodíků

7 Vznik diolefinů Dehydratací diolů Al2O3  2 H2O + 2 H2O + 2 H2O +

8 Příprava alkenů z halogenderivátů
Dehydrohalogenace halogenderivátů + KOH  KBr + H2O + + 2 KOH  2 KBr + 2 H2O +

9 Příprava alkenů z alkanů
Dehydrogenace alkanů pyrolytická – vysokou teplotou katalytická- oxidy hliníku, titanu a chromu

10 Příprava alkenů z dihalogenderivátů
Dehalogenace dihalogenderivátů + Zn  ZnCl2 +

11 Vlastnosti alkenů Fyzikální
bod varu je o několik stupňů nižší než alkanů Chemické hlavní reakční centrum je vazba π mezi atomy Csp2 typická reakce je adice elektrofilní

12 Příklady adičních reakcí
Adice halogenu – mechanismus AdR UV Cl-Cl  2 Cl· + 2 Cl·  Trans adice

13 2. Adice bromovodíku v přítomnosti peroxidů
proti Markovnikovu pravidlu CH3-CH=CH2 + HBr  CH3-CH2-CH2Br Mechanismus: 2 HBr+C6H5CO-O-CO-C6H52Br·+2 C6H5COOH CH3-CH=CH2 + Br·  CH3- CH-CH2Br · CH3- CH-CH2Br + HBr  CH3-CH2-CH2-Br+Br · ·

14 3. Cykloadiční 1,4-reakce Diels-alderovy syntézy /
Dienofily – sloučeniny s ´´=´´na nichž je připojena skupina s výrazným –M nebo –I efektem

15 4. Elektrofilní adice EdE
Nejběžnější trans-adice A) Adice halogenovodíků Markovnikovo pravidlo Při adici nesymetrických molekul na alkeny se aduje těžší částice na uhlík s menším počtem vodíkových atomů δ+ δ- HCl + CH2=CH2  CH3-CH2Cl CH2=CH2 + HCl  CH3-CH2+ + Cl- CH3-CH2-Cl

16 B. Adice vody na alken CH3-CH=CH2 + H2SO4  CH3-CH-CH3+ OSO3H-
Neprobíhá přímo, ale adicí H2SO4 a následnou hydrolýzou CH3-CH=CH2 + H2SO4  CH3-CH-CH3+ OSO3H- H2O   H2SO4 Kys.propylsírová Rovnováha:  nižší teplota, menší koncentrace H2SO4  vyšší teplota, větší koncentrace H2SO4

17 C) Adice halogenu V prostředí, které vyvolává polarizaci halogenu (v chlorové nebo bromové vodě, nebo v roztoku Br2 v CCl4 Trans-adice Hal-Hal Hal+ + Hal- CH2=CH2 + Hal-Hal  Hal-CH2-CH2-Hal

18 Konjugované dieny nedostatek Br2 , vedlejší produkty: 1,2,3,4-tetrabrombutan a nezreagovaný 1,3-butadien

19 Polymerační reakce Polymerace – vytváření násobných molekul
Vysokotlaká polymerace Za nízkého tlaku – v přítomnosti trialkylhliníků Nejhůře polymeruje ethylen a propylen

20 Mechanismus AdE př: katal. BF3 a HF
BF3 + HF  H+ + BF4- Regenerace katalyzátoru: H+ + BF4-  BF3 + HF

21 Příklady polymerací n CH2=CH2  -[-CH2-CH2-]-n PE n CH3-CH=CH2  n PP
1,3-butadien – umělý kaučuk n CH2=CH-CH=CH2  -[CH2-CH=CH-CH2-]-n Isopren – kaučuk n  [ ]n

22 Příklady polymerací [ ]n n  PS Chloroprénový kaučuk n  [ ]n

23 Radikálový mechanismus polymerace
. CH3-CH=CH2 + H·  CH3-CH-CH3 · + CH2=CH-CH3  ·

24 Příklady a použití alkenů
Ethen=ethylen CH2=CH2 bezbarvý plyn, se vzduchem tvoří výbušnou směs, získává se z ropy, zemního plynu a uhlí Použití: výroba ethanolu a acetaldehydu chlorethanu, vinylchloridu, polyethylenu Propen=propylen CH3-CH=CH2 získává se z ropy Použití: výroba propanolu, glycerolu, polypropylenu, akrylonitrilu

25 Příklady a použití alkenů
1,3-butadien izoluje se z ropy Použití: výroba kaučuku 2-methyl-1,3-butadien=isopren přírodní kaučuk součást isoprenoidních lipidů terpeny

26 Alkyny = acetyleny obecný vzorec C2H2n-2 uhlík je v hybridním stavu sp
výsadní postavení má ethin = acetylen C2H2

27 Příprava ethinů Příprava acetylenu 1. Poprvé Berthelotova syntéza
2 C + H2  CH ≡ CH 2. Hydrolýza karbidu vápenatého CaC2 + H2O  Ca(OH)2 + CH ≡ CH CaCO3  CaO + CO2 CaO + 3 C  CaC2 + CO

28 Příprava acetylenu 3. Pyrolytická dehydrogenace ethanu nebo ethylenu
CH2=CH2  CH ≡ CH + H2 CH3-CH3  CH ≡ CH + H2 4. Neúplná oxidace ethanu nebo ethylenu CH2=CH2 + ½ O2  CH ≡ CH + H2O CH3-CH3 + O2  CH ≡ CH + 2 H2O

29 Příprava acetylenu 5. Pyrolýza methanu v elektrickém oblouku
2 CH4  CH ≡ CH + 3 H2 Acetylene se prodává v ocelových lahvích rozpuštěný v acetonu nasáklém ve vhodném pórovitém materiálu. Pod tlakem exploduje.

30 Příprava dalších alkynů
1. Dehydrohalogenace dihalogenderivátů + 2 KOH CH ≡ CH + 2 KBr + 2H2O KOH R-CH=CH-CH=CH-R -KBr R-CH2-C≡C-CH2-R

31 Příprava dalších alkynů
2. Z monotopického dihalogenderivátu + 2 KOH  R-C≡CH + 2KBr +2H2O R-CH2-CH=O + PBr5  R-CH2CHBr2 + POBr3 RCH2COCH2R´ + PCl5  RCH2CCl2CH2R + POCl3 R-C≡C-CH2-R´ 2 RCH2CCl2CH2R´ + 4KOH  KCl+4H2O R-CH2-C≡C-R´

32 Příprava dalších alkynů
3. Z acetylidů CH ≡ C-Na + CH3I  CH ≡ C-CH3 + NaI CH3-C≡C-Na+CH3-CH2-BrCH3-C≡C-CH2-CH3 + NaBr 4. Z Grignardových činidel CH≡CMgBr + CH3CH2BrCH≡C-CH2-CH3+MgBr2 Ethinylmagnesiumbromid

33 Příprava dalších alkynů
5. Cyklické acetyleny oxidací dihydrazonů +2HgO N2 + 2Hg + 2H2O

34 Fyzikální vlastnosti alkynů
Téměř se neliší od ostatních alifatických uhlovodíků

35 Chemické vlastnosti alkynů
slabé kyseliny vznik acetylidů CH≡CH + Na  CH≡CNa + H CH≡CH + 2 Na  NaC≡CNa + H2 CH≡CH + RMgBr CH≡CMgBr + RH CH≡CH +2RMgBr  BrMgC≡CMgBr + 2 RH CH3-C≡CH + RMgBr CH3-C≡CMgBr + RH

36 Chemické vlastnosti alkynů
rozklad acetylidů CH≡CNa + H2O  CH≡CH + NaOH CH3-C≡CMgBr + H2O  CH3≡CH + Mg(OH)Br

37 Reaktivita alkynů Typická reakce: adice nukleofilní AdN
Další typy reakcí: adice elektrofilní AdE adice radikálová AdR

38 Adice nukleofilní 1. Kučerovova reakce = adice vody na alkyn
ethenol=vinylalkohol přesmyk CH≡CH + H2O  CH2=CHOH  CH3-CH=O CH3-C≡CH + H2O   CH3-C≡C-CH2-CH3

39 Adice nukleofilní 2. Adice alkoholu NaOH CH≡CH + CH3OH  CH3O-CH=CH2
methylvinylether 3. Adice organických kyselin CH≡CH + CH3COOH  CH3COO-CH=CH2 octan vinylalkoholu 4. Adice kyanovodíku CH≡CH + HCN  CH2=CH-CN (akrylonitril)

40 Adice nukleofilní Vzájemné adice acetylenu
CH≡CH se může chovat jako kyselina i jako zásada dimerace CH≡CH + CH≡CH  HC≡C-CH=CH2 vinylacetylen Trimerace 3 CH≡CH  Tetramerace 4 CH≡CH 

41 Adice na karbonyl R-CH=O + HC≡CH  H2 + HC≡CH    isopren -H2O

42 Adice radikálová Katalytická hydrogenace cis adice Pd R-C≡C-R1 + H2 
cyklo adice (CH2)n + H2  (CH2)n adice suchého chloru = cis adice

43 Adice elektrofilní Adice chloru – trans adice CH≡CH + Cl2 
+Cl2  Cl2CH-CHCl2 Adice halogenovodíku CH≡CH + HCl  CH2=CHCl

44 Substituční reakce - + R – C ≡ C – H + |B- HB + R-C ≡C|- báze
- + R – C ≡ C – H + |B HB + R-C ≡C|- báze R-C≡C-H + [Ag(NH3)2]OH  R-C≡C-Ag + NH4OH + NH3 hydroxid diaminstříbrný R – C ≡ CH + NaNH2  R – C ≡ CNa + NH3 pouze s trojnou vazbou na konci řetězce

45 Příklady alkynů Acetylen = ethin CH ≡ CH použití: sváření
výroba syntetického kaučuku


Stáhnout ppt "ALKENY a ALKYNY."

Podobné prezentace


Reklamy Google