Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_11_2_7 Ing. Jan Voříšek  Alkeny ve srovnání s alkany patří mezi sloučeniny, které poskytují velký počet reakcí.  Který typ reakcí by.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_11_2_7 Ing. Jan Voříšek  Alkeny ve srovnání s alkany patří mezi sloučeniny, které poskytují velký počet reakcí.  Který typ reakcí by."— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_11_2_7 Ing. Jan Voříšek

3  Alkeny ve srovnání s alkany patří mezi sloučeniny, které poskytují velký počet reakcí.  Který typ reakcí by mohl být pro alkeny typický?  Typické pro alkeny jsou adiční reakce, které probíhají na dvojné vazbě.  Mezi nejvýznamnější adiční reakce patří: - adice kyselin a vody, - adice halogenů, - oxidace, - hydrogenace, - polymerace.

4  Adice kyselin a vody.  Reakce probíhá iontovým způsobem a řídí se tzv. Markovnikovovým pravidlem.  Toto pravidlo říká, že při adici HX na alken se atom vodíku připojuje k atomu uhlíku nesoucímu méně alkylových substituentů a X vytváří vazbu s více substituovaným atomem uhlíku.  Jednodušeji řečeno: atom vodíku z HX se váže na ten atom uhlíku dvojné vazby, na kterém je více vodíků.

5  Příklad adice HX na propen s užitím Markovnikovova pravidla:  CH 2 =CH-CH 3 + H-X CH 3 -CH-CH 3 X X = halogen (F,Cl,Br,I)

6  Při adici vody na alkeny vznikají alkoholy. Tato reakce probíhá za přítomnosti H 2 SO 4.  CH 2 =CH 2 + H 2 O H 2 SO 4 CH 3 CH 2 OH  Touto hydratací je možné získat 100 % ethanol.

7  Adice halogenů.  Reakce alkenů s halogeny probíhají v závislosti na vnějších podmínkách mechanismem iontovým nebo radikálovým.  U iontového mechanismu se uplatňují jako katalyzátory hlinité halogenidy (např. AlCl 3 ).  U radikálového mechanismu se adice katalyzuje UV zářením.  Příklad adice chloru na propen:  CH 3 -CH=CH 2 + Cl 2 AlCl 3 CH 3 -CH-CH 2 Cl Cl

8  Oxidace alkenů.  Oxidační reakce alkenů vedou podle použitých činidel a reakčních podmínek ke vzniku alkoholů, etherů, aldehydů nebo karboxylových kyselin.  (Reakce budeme probírat u jednotlivých typů derivátů).  Při spalování alkenů za dostatečného přístupu vzduchu vzniká oxid uhličitý a voda.

9  Vzpomíná si někdo co to je hydrogenace?  Tuto reakci jsme probírali v souvislosti s alkany.

10  Hydrogenace alkenů.  Adice vodíku na dvojnou vazbu alkenů probíhá velmi dobře za katalytického působení speciálně upravených kovů. Jedním je např. Raneův nikl.  CH 2 =CH 2 + H 2 Ni CH 3 -CH 3

11  Polymerace.  Polymerace je zvláštní typ adice, při kterém dochází ke spojování velkého počtu nízkomolekulárních látek tzv. monomerů za vzniku tzv. polymerů s vysokou molekulovou hmotností (někdy se označují jako makromolekuly).  Polymery se také často vyskytují v přírodě např.: - celulosa je polymer vystavěný z glukosových jednotek, - bílkoviny jsou polymery vystavěné z jednotek aminokyselin, - nukleové kyseliny jsou vystavěné z jednotek nukleotidů.

12  Mnoho jednoduchých alkenů působením radikálových katalyzátorů rychle polymeruje.  Např. ethen (ethylen) vytváří polyethylen (PE), obrovský alkan, v jehož řetězci mohou být až stovky tisíc monomerních jednotek.  n(CH 2 =CH 2 ) H + CH 3 - CH 2 CH 2 - n  n = polymerační stupeň, počet jednotek ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti polymeru.

13  Vedle adice alkeny vstupují také do substituce.  Důležitou substituční reakcí alkenů je syntéza vinylchloridu, který je výchozí látkou pro výrobu PVC.  CH 2 =CH 2 + Cl 2 500 o C CH 2 =CH-Cl + HCl

14  Zdroj informací:  McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, 2007. Počet stran 1260. ISBN 978-80-214- 3291-8 (VUT v Brně).  VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, 1996. Počet stran 368. ISBN 80-85937-08-5.  HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, 1998. Počet stran 232. ISBN 80-7182-056-3.

15  Téma sady: Studium uhlovodíků  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor:Chemie  Tematický okruh:Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Reakce alkenů.  Jazyk:čeština  Očekávaný výstup:Žák popíše typické reakce jednoduchých alkenů.  Klíčová slova: organická chemie, alken,reakce, adice, substituce, hydrogenace, polymerace.  Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka  Cílová skupina:žák  Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina:16 -19 let   Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_11_2_7 Ing. Jan Voříšek  Alkeny ve srovnání s alkany patří mezi sloučeniny, které poskytují velký počet reakcí.  Který typ reakcí by."

Podobné prezentace


Reklamy Google