Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALKENY  CHRAKTERISTIKA • Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C • Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn koncovkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALKENY  CHRAKTERISTIKA • Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C • Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn koncovkou."— Transkript prezentace:

1 ALKENY  CHRAKTERISTIKA • Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C • Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn koncovkou –EN • Mají homologický vzorec C n H 2n • Jsou součástí zemního plynu, ropy, hnědouhelného dehtu, vznikají při krakování ropy  VLASTNOSTI • Svými fyzikálními vlastnostmi se podobají alkanům • Nižší jsou plyny, další jsou těkavé kapaliny nebo pevné látky • Jsou reaktivnější než alkany • U alkenů existují geometrické izomery, pokud jsou na obou uhlíkových atomech spojených dvojnou vazbou nestejné substituenty

2  CHARAKTERISTIKA VAZBY • Chemickými vlastnostmi se výrazně liší od alkanů v důsledku dvojné vazby C=C, která se skládá z vazby σ a π, je tedy tvořena 4 elektrony (dva jsou umístěny mezi středy uhlíkových atomů, dva jsou v prostoru kolem vazby σ) • Vazba π je mnohem méně stálá než vazba σ, proto reakce probíhají většinou na dvojné vazbě  REAKCE  Adice: • Halogenovodíků CH 2 = CH-CH 3 +HCl → CH 3 -CHCl-CH 3 jde o elektrofilní adici • Halogenů CH 2 = CH 2 +Br 2 → CH 2 Br-CH 2 Br, jde o elektrofilní adici • Vodíku (hydrogenace) CH 2 =CH 2 + H 2 →CH 3 -CH 3 • Vody (hydratace) CH 2 =CH 2 + H 2 O →CH 3 CH 2 OH  Podle Markovnikovova pravidla se při adicích nesymetrických činidel (např. HCL)kladnější část(u halogenovodíků je to vodík) aduje na uhlíkový atom dvojné vazby s větším počtem vodíkových atomů, kdežto zápornější část činidla(u halogenovodíků je to halogen) na uhlíkový atom dvojné vazby s menším počtem vodíkových atomů, proto např. při adici HCl na propen vzniká 2-chlorpropan : CH 2 =CH-CH 3 +HCl → CH 2 -CH-CH 3  / /  H Cl 2 chlorpropan

3  Oxidace: • Lze uskutečnit různými oxidačními činidly (manganistanem draselným, ozonem), podle reakčních podmínek vznikají alkoholy, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny  Polymerace: • Je mnohokrát opakovaná adice (polyadice), při níž z monomeru (alkenu) vzniká polymer a zaniká dbojná vazba, jde o významné reakce vedoucí ke vzniku plastů  PŘÍPRAVA • Z alkylhalogenidů odštěpením halogenovodíku • Dehydrataci alkoholů kyselinou sírovou • Zahřívaním alkanů  ZÁSTUPCI  Ethen (ethylen) CH 2 =CH 2 • Lehký, bezbarvý plyn nasládlé chuti, ve směsi se vzduchem vybuchuje • Získává se při zpracování ropy • Slouží k výrobě např: polyethylenu, ethanolu, ethylbenzenu, acetaldehydu  Propen (propylen) CH 2 =CHCH 3 • Plyn, získává se při zpracování ropy • Slouží k výrobě polypropylenu, acetonu, kumenu

4 ALKADIENY  CHARAKTERISTIKA • Nenasycené uhlovodíky obsahují DVĚ DVOJNÉ VAZBY C=C • Název je odvozen od alkanů a doplněn koncovkou –DIEN • Mají homologický vzorec C n H 2n-2  VLASTNOSTI  Dvojné vazby mohou být: • A) konjugované- jsou od sebe oddělné jednou vazbou jednoduchou –C=C-C=C-, nejstálejší a průmyslové nejvýznamnější jsou alkadieny s konjugovanými vazbami • B) izolované- jsou od sebe oddělené alespoň dvěma jednoduchými vazbami –C=C-C-C=C- • C) kumulované- vychází z jednoho atomu uhlíku -C=C=C- • CHARAKTERISTIKA VZABY • ∏-elektrony konjugovaných vazeb jsou delokalizované-jsou rovnoměrně rozprostřeny mezi více jak dva atomy uhlíku a vzájemně se ovlivňují

5  REAKCE  Polymerace: • Je nejvýznamější reakcí butadienů, vede ke vzniku syntetických kaučuků nCH2=CH-CH=CH2 → (CH2 –CH =CH-CH2 )n • but-1,3-dien polybut-1,3-dien  PŘÍPRAVA • Technicky nejvýznamější je dehydrogenace alkanů a alkenů  ZÁSTUPCI  But-1,3-dien CH2 = CH-CH=CH2 • Plyn, slouží k výrobě syntetického kaučuku, polymeruje se buď samostatně, nebo s jinými nenasycenými sloučeninami, např. styrenem( butandiebstyrenový kaučuk)  Izopren( 2-methylbut-1,3-dien) CH2=C-CH=CH2 • / • CH3 • Stavební jednotka všech izoprenoidů (terpeny, steroidy) • Synteticky připravený se používá k výrobě kaučuků

6

7 •doplnit hybridizaci molekuly ethenu


Stáhnout ppt "ALKENY  CHRAKTERISTIKA • Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C • Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn koncovkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google