Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ORGANICKÁ CHEMIE OPAKOVÁNÍ. 2 VAZBA C, VAZNOST H HHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHHHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHH sp 3 sp 2 sp 1 čtyřvazný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ORGANICKÁ CHEMIE OPAKOVÁNÍ. 2 VAZBA C, VAZNOST H HHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHHHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHH sp 3 sp 2 sp 1 čtyřvazný."— Transkript prezentace:

1 1 ORGANICKÁ CHEMIE OPAKOVÁNÍ

2 2 VAZBA C, VAZNOST H HHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHHHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHH sp 3 sp 2 sp 1 čtyřvazný

3 3 VAZNOST C 1) PRIMÁRNÍ 2) SEKUNDÁRNÍ 3) TERCIÁRNÍ 4) KVARTERNÍ H H HHH H

4 4 SYSTÉM NÁSOBNÝCH VAZEB 1) IZOLOVANÉ 2) KONJUGOVANÉ 3) KUMULOVANÉ - C = C – C – C = C – - C = C – C = C – C – - C = C = C – C – C –

5 Indukční a mezomerní efekt 5 +I, -I +M, -M Efekt = posun elektronů vyvolaných polární vazbou Jednoduché vazby Nasycené uhlovodíky Násobná vazba Nenasycené uhlovodíky -I = přitahují e Př. -CN, -NO 2, -F, -Cl, -I, -Br,-COOH,- OH, -NH 3, -M = odčerpávají e Př. -C=O, -CN, - NO 2 +I = odpuzují e Př. -CH 3, -CH 2 CH 3, +M = poskytují své elektrony do konjugace Př. –O, -NR 2, -OR,-F, -Cl, -Br, -I

6 6 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 1) STECHIOMETRICKÝ = EMPIRICKÝ 2) MOLEKULOVÝ, SOUHRNNÝ = SUMÁRNÍ 3) KONSTITUČNÍ = STRUKTURNÍ 4) ELEKTRONOVÝ STRUKTURNÍ 5) GEOMETRICKÝ = PROSTOROVÝ 6) FUNKČNÍ = RACIONÁLNÍ

7 7 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 1) STECHIOMETRICKÝ = EMPIRICKÝ - z jakých prvků se sl. skládá a v jakém jsou poměru atomy Př. CH 3 O

8 8 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 2) MOLEKULOVÝ = SOUHRNNÝ = SUMÁRNÍ - udává druh a počet jednot. atomů v molekule - může být totožný se stechiometrickým vzorcem, nebo je jeho celistvým násobkem pořadí prvků : - po C a H následují ostatní značky dle abecedy (př. vzorec C 3 H 4 BrNO 2 udává: molekula obsahuje 3 atomy uhlíku, 4 atomy vodíku, 1 atom bromu, 1 atom dusíku a 2 atomy kyslíku) o struktuře sloučeniny velmi málo (vyjímečně)

9 9 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 3) KONSTITUČNÍ = STRUKTURNÍ - vyjadřuje konstituci – pořadí a způsob jakým jsou atomy v molekule vázány

10 10 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 4) ELEKTRONOVÝ= STRUKTURNÍ - doplnění o volné elektronové páry

11 11 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 5) GEOMETRICKÝ = PROSTOROVÝ - znázorňuje prostorové uspořádání atomů v molekule

12 12 VZORCE V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH 6) FUKNČNÍ = RACIONÁLNÍ - zachycuje char. uskupení atomů – tzv. char. (funkční) skupiny – př. –OH, –COOH apod.,

13 13 IZOMERIE IZOMERY: ( org. sloučeniny) - stejné ch. složení - různé prostorové uspořádání !!!!!!!!!!!!!!!  jiné fyzikální a ch. vlastnosti. !!!!!!!!!!!!!!! = existence 2 nebo více slouč., = existence 2 nebo více slouč.,stejnýrozdílný vzorec sumární = molekulový souhrnný (i empirický) vzorec strukturní

14 14 IZOMERIE IZOMERIE: 1)KONSTITUČNÍ a) řetězová b) polohová c) skupinová c) tautomerie 2)PROSTOROVÁ (STEREOIZOMERIE) A) KONFIGURAČNÍ a) cis (geometrická)b) trans B) KONFORMAČNÍ C) OPTICKÁ

15 15 1) KONSTITUČNÍ - odlišná vnitřní struktura a) b) X IZOMERIE OH-CH 2 CH 2 CH 3 H 3 CCHCH 3 OH C3H8OC3H8OC3H8OC3H8O MOLEKULOVÝ STRUKTURNÍ CCCC CCC C rozdíl je v typu uhlíkatého řetězce liší se polohou substituentů v molekule řetězová polohová

16 16 c) Skupinová IZOMERIE pentan- 1- ol diethylether

17 17 IZOMERIE c) Tautomerie – liší se umístěním dvojné vazby a polohou jednoho atomu vodíku keto-enol tautomerie

18 18 IZOMERIE 2) PROSTOROVÁ a) KONFIGURAČNÍ (geometrická) stejné strukturní vzorce, ale odlišné prostorové uspořádání b) trans –but-2-ena) cis-but-2 -en

19 19 IZOMERIE 2) PROSTOROVÁ a) KONFORMAČNÍ - volné otáčení kolem jednoduchých vazeb okolo σ vazby

20 20 IZOMERIE 2) PROSTOROVÁ C) OPTICKÁ Chirální uhlík C* (asymetrický) - nese 4 různé substituenty a píše se do středu vzorce

21 21 * *** ** *** **

22 22 REAKCE ORGANICKÝCH LÁTEK 1) podle způsobu štěpení vazby 1) podle způsobu štěpení vazby HOMOLÝZA HOMOLÝZA symetrické štěpení vazby => vznikají radikály HETEROLÝZA nesymetrické štěpení => vznikají ionty

23 23 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ 2- methyl-butan 3,6 - dimethylnonan Aceton (propan-2-on, dimethylketon 1 2 345 6 7 9 8

24 24 3- methylhept-2,4- dien pent-1-en-4-yn 1 2 3 45 butan-al 1 2 3 5 4 6 7

25 25 3,4-dimethylcyklopent-3- enkarbaldehyd 1 2 3 4 5 benzaldehyd acetaldehyd


Stáhnout ppt "1 ORGANICKÁ CHEMIE OPAKOVÁNÍ. 2 VAZBA C, VAZNOST H HHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHHHHCHHCHHHHCCHHCCHHHHHHCCHHCCHH sp 3 sp 2 sp 1 čtyřvazný."

Podobné prezentace


Reklamy Google