Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo materiálu: Datum vytvoření: III/2 VY_32_INOVACE_CHE.S5.12 Opakování - Isomerie 3. Člověk a příroda Chemie 10. září 2012 Mgr. Sylva Kalenská Tematická oblast: Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia

3 Anotace: Cílem tohoto DUMu je seznámit studenty s problematikou isomerie v organické chemii. Látka obsahuje základní typy isomerie se zaměřením na isomerii konstituční. Optické isomerii bude věnována samostatná kapitola. V závěru prezentace studenti zodpoví otázky k tématu a sestaví ze stavebnic určených pro chemii organické modely. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Ch ISOMERY konstituční řetězovépolohovéskupinovétautomery Konfigurační (stereoisomerie) geometrickéoptické

5 ISOMERIE sloučeniny se stejným sumárním vzorcem se liší prostorovým uspořádáním atomů a typem vazeb, jejich pořadím stejný sumární vzorec rozdílný strukturní vzorec Ch

6 Isomery liší se fyzikálně-chemickými vlastnostmi dělí se na konstituční a konfigurační Isomery liší se fyzikálně-chemickými vlastnostmi dělí se na konstituční a konfigurační Ch

7 Konstituční isomerie stejný sumární vzorec liší se tzv. konstitucí (způsobem a pořadím spojení atomů) Dělí se na : řetězové polohové skupinové tautomery Konstituční isomerie stejný sumární vzorec liší se tzv. konstitucí (způsobem a pořadím spojení atomů) Dělí se na : řetězové polohové skupinové tautomery Ch

8 Řetězové isomery = liší se uspořádáním uhlíkatého řetězce (např. pentan, isopentan, neopentan) CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 I CH 3 - CH 2 -CH-CH 3 2-methylbutan Řetězové isomery = liší se uspořádáním uhlíkatého řetězce (např. pentan, isopentan, neopentan) CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 I CH 3 - CH 2 -CH-CH 3 2-methylbutan Ch

9 Polohové isomery = liší se pozicí tzv. funkční skupiny (substituentů) nebo násobné vazby CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -Cl 1-chlorpentan Cl I CH3-CHCH2-CH2-CH3 2-chlorpentan Polohové isomery = liší se pozicí tzv. funkční skupiny (substituentů) nebo násobné vazby CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -Cl 1-chlorpentan Cl I CH3-CHCH2-CH2-CH3 2-chlorpentan Ch

10 Skupinové isomery = obsahují různé funkční skupiny CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-butanol CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 etoxyethan Skupinové isomery = obsahují různé funkční skupiny CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 1-butanol CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 etoxyethan Ch

11 Tautomery = liší se umístěním dvojné vazby a polohou 1atomu vodíku enol forma (propen-2-ol) keto forma (propanon) Tautomery = liší se umístěním dvojné vazby a polohou 1atomu vodíku enol forma (propen-2-ol) keto forma (propanon) Ch

12 Konfigurační isomery (stereoisomery) stejný sumární vzorec stejná konstituce liší se konfigurací (uspořádáním atomů v prostoru) Typy : geometrická isomerie optická isomerie Konfigurační isomery (stereoisomery) stejný sumární vzorec stejná konstituce liší se konfigurací (uspořádáním atomů v prostoru) Typy : geometrická isomerie optická isomerie Ch

13 Konfigurační isomerie CIS TRANS Konfigurační isomerie CIS TRANS Ch geometrická optická

14 O jaký typ isomeru se jedná? (červeně dvojná vazba) Ch

15 Geometrická isomerie CIS a TRANS isomerie, (Z) a (E) – společně, naproti (zusammen, entgegen) Sloučeniny se odlišují konfigurací substituentů na dvojných vazbách nebo na cyklech Sloučeniny se odlišují prostorovým uspořádáním atomů CIS a TRANS isomerie, (Z) a (E) – společně, naproti (zusammen, entgegen) Sloučeniny se odlišují konfigurací substituentů na dvojných vazbách nebo na cyklech Sloučeniny se odlišují prostorovým uspořádáním atomů

16 Ch But – 2- en : E,Z – isomery H 3 C CH 3 (z) – but-2-en C = C H H ??? Zakreslete (E)- but-2-en H 3 C CH 3 (z) – but-2-en C = C H H ??? Zakreslete (E)- but-2-en

17 Zjištění získaných znalostí: 1.Pomocí slidu 9 vytvořte neopentan. 2.Pomocí slidu 10 vytvořte but-2-en a but-1-en. 3.Zapište CIS, TRANS 1,2- dichlorethen. 4.Objasněte předpony iso-, neo-. Ch

18 Zdroje použitých materiálů Honza, J., Mareček, A. Chemie pro čtyřletá gymnazia 2. díl, 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005 Veškeré obrázky nafocené autorem.


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google