Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.11."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.11 Vzorce organických sloučenin 3. Člověk a příroda Chemie 4. září 2012 Mgr. Sylva Kalenská Tematická oblast: Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2

3 Anotace: Tento DUM je zaměřen na nejčastější typy vzorců, které se používají v organické chemii. Obsahuje základní zjednodušené rozdělení do několika skupin, včetně grafického znázornění a příkladů organických sloučenin. Na závěr studenti zakreslí chemické sloučeniny určitými typy vzorců. Jedná se o látku opakovací. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Vzorce organických sloučenin Empirický Molekulový Molekulový (stechiometrický) (souhrnný, sumární) (strukturní) Molekulový (strukturní) : - konstituční - konfigurační - konformační Vzorce organických sloučenin Empirický Molekulový Molekulový (stechiometrický) (souhrnný, sumární) (strukturní) Molekulový (strukturní) : - konstituční - konfigurační - konformační Ch

5 Typy vzorců (prozatímní zjednodušené rozdělení) : Empirický (stechiometrický) Molekulový (sumární, souhrnný) Molekulový (strukturní) Racionální (funkční) Elektronový Prostorový Typy vzorců (prozatímní zjednodušené rozdělení) : Empirický (stechiometrický) Molekulový (sumární, souhrnný) Molekulový (strukturní) Racionální (funkční) Elektronový Prostorový Ch

6 Empirický vzorec udává nejmenší celočíselný poměr atomů v molekule, vzájemný poměr atomů C H C 6 H 6 Ch

7 Sumární, souhrnný (molekulový) = udává složení molekuly Kyselina octová C 2 H 4 O 2 Glukosa C 6 H 12 O 6 Sumární, souhrnný (molekulový) = udává složení molekuly Kyselina octová C 2 H 4 O 2 Glukosa C 6 H 12 O 6 Ch

8 Strukturní (molekulový, konstituční ) = zobrazují složení molekuly, pořadí atomů a vazebné poměry Strukturní (molekulový, konstituční ) = zobrazují složení molekuly, pořadí atomů a vazebné poměry Ch

9 Strukturní vzorce zobrazují strukturu (nevyjadřují rozmístění v prostoru) Strukturní vzorce zobrazují strukturu (nevyjadřují rozmístění v prostoru) Ch

10 Racionální (funkční) = znázorňuje charakteristické skupiny, ukazuje zjednodušený zápis vzorce strukturního CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 COOH Racionální (funkční) = znázorňuje charakteristické skupiny, ukazuje zjednodušený zápis vzorce strukturního CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 COOH Ch

11 Racionální zjednodušený H 3 C CH3 Racionální zjednodušený H 3 C CH3 Ch

12 Elektronový = ukazuje strukturní typ vzorce s vyznačenými nevazebnými elektronovými páry Elektronový = ukazuje strukturní typ vzorce s vyznačenými nevazebnými elektronovými páry Ch

13 Prostorový (perspektivní) = vyjadřuje orientaci jednotlivých atomů a vazeb v prostoru skutečná prostorová stavba (vzorec geometrický) Prostorový (perspektivní) = vyjadřuje orientaci jednotlivých atomů a vazeb v prostoru skutečná prostorová stavba (vzorec geometrický) Ch

14 Grafická znázornění: úzký klín čára čárkování Grafická znázornění: úzký klín čára čárkování Ch

15 O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná? O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná? Ch

16 O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná? O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná? Ch

17 Zakreslete vzorce: 1. Zakreslete pentan. Využijte vzorce strukturního, racionálního, zjednodušené formy, sumárního (souhrnného). 2. Na vzorci methanu CH 4 použijte prostorové znázornění pomocí grafických znázornění – úzký klín, čárkování. 3. Podle slidu 11 určete názvy organických sloučenin. Zakreslete vzorce: 1. Zakreslete pentan. Využijte vzorce strukturního, racionálního, zjednodušené formy, sumárního (souhrnného). 2. Na vzorci methanu CH 4 použijte prostorové znázornění pomocí grafických znázornění – úzký klín, čárkování. 3. Podle slidu 11 určete názvy organických sloučenin. Ch

18 Zdroje použitých materiálů Honza, J., Mareček, A. Chemie pro čtyřletá gymnazia. 3.vyd.Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2005. Veškeré obrázky jsou vytvořené či vyfotografované autorkou.


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.11."

Podobné prezentace


Reklamy Google