Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.03 Opakování - elektrolýza VI. Člověk a příroda Chemie 18. 9. 2012 RNDr. Hana Hančová Tematická oblast: Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2

3 Žáci si zopakují znalosti o Beketovově řadě kovů. Budou umět určit zda vybraná chemická rovnice popisuje probíhající, či neprobíhající chemický děj. U reakcí, které probíhají budou žáci schopni doplnit pravé strany chemických rovnic a rovnice vyčíslit. Anotace: Žáci si zopakují znalosti o elektrolýze. Budou umět určit, co se při elektrolýze odehrává na jednotlivých elektrodách. Dokážou určit katodu a anodu a také pojmenují děje, které na nich probíhají. Budou schopni jednotlivé děje zapsat chemickou rovnicí. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Elektrolýza  děje spojené s výměnou elektronů  lze ji uskutečnit působením stejnosměrného elektrického proudu  probíhá v roztocích nebo taveninách elektrolytů – volně pohyblivé ionty Ch

5 Elektrolýza roztoku CuCl 2 Ch  do vody vsypeme pevný chlorid měďnatý  sůl disociuje = štěpí se na ionty: CuCl 2 → Cu 2+ + 2Cl - Cl - Cu 2+ Cl

6 Ch  roztok CuCl 2 nalijeme do elektrolyzéru  vložíme elektrody  připojíme zdroj stejnosměrného proudu 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Ch  kationty Cu 2+ se přesunují k záporně nabité elektrodě = KATODA  anionty Cl - se přesunují ke kladně nabité elektrodě = ANODA - - - - - - - - - - - - 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ 2+2+ anoda katoda

8 Ch  kationty Cu 2+ přijímají elektrony od katody => REDUKCE na katodě  anionty Cl - odevzdávají elektrony anodě = > OXIDACE na anodě anoda katoda - - - - - - - - + +

9 Ch  vyredukovaná měď se usazuje na katodě jako rezavá vrstvička Cu  atomy chlóru se spojují v molekuly Cl 2 a unikají podél anody z elektrolyzéru jako dobře viditelné bublinky anoda katoda - - - - - -

10 Ch Zápis dějů probíhajících na elektrodách Chemické reakce probíhající na elektrodách lze zapsat poloreakcemi:  katoda: redukce => Cu 2+ + 2e - → Cu  anoda: oxidace => 2Cl - → Cl 2 + 2e - Celkový zápis: Cu 2+ + 2Cl - → Cu + Cl 2

11 Ch Procvičení získaných znalostí 1.Jaký děj probíhá při elektrolýze na katodě? 2.Co je podstatou redukce? 3.Navrhněte, k čemu je možné využít elektrolýzu. 4.Co se děje s měďnatými ionty při elektrolýze taveniny chloridu měďnatého? 5.Jaký druh elektrického proudu se používá při elektrolýze? 6.Navrhněte, co byste použili jako zdroj elektrické energie pro elektrolýzu.

12 Zdroje použitých materiálů Všechny texty a schémata jsou vlastní tvorbou autorky.


Stáhnout ppt "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google