Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."— Transkript prezentace:

1 Zsv

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Náhradní péče o děti 3. Člověk a společnost ZSV 23. 4. 2013 Mgr. Hana Šebková Tematická oblast: ZSV – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Zsv VY_32_INOVACE_ZSV.S8.06

3 Anotace: Studenti se během vyučovací hodiny seznámí s podmínkami náhradní péče o děti. Poznatky si doplní studiem příslušných paragrafů v Občanském zákoníku. Ke shrnutí a zopakování učiva slouží otázky na konci lekce. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Zsv

4 Náhradní péče o děti = pokud rodina nemůže, není schopna nebo nechce pečovat o dítě – přebírá péči stát 1.Náhradní výchovná péče (ústavní) – kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy soc. péče Ochranná výchova – výchovné ústavy – resocializace 2.Náhradní rodinná péče ( v rodině)

5 Zsv Osvojení • Přijetí cizího dítěte za vlastní • Osvojitelům vznikají stejná práva a povinnosti jako skutečným rodičům • Rozhoduje soud na návrh osvojitele (jednotlivec! manželé) • Zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině • Dítě získává příjmení osvojitele • Vstupuje do příbuzenských vztahů k osvojiteli a jeho příbuzným

6 Zsv Podmínky pro osvojení: • Nezletilost osvojence • Přiměřený věkový rozdíl • Dobrý zdravotní stav osvojitele • Přivolení rodičů osvojovaného dítěte • Za urč. podmínek lze osvojit i zletilého

7 Zsv Osvojení Zrušitelné soud může z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence i osvojitele do tří let od soudního rozhodnutí - pak je nezrušitelné Nezrušitelné

8 Zsv Poručenství - (tutela) • Jestliže rodiče nemohou vykonávat rodičovskou zodpovědnost nebo zemřou • Soud ustaví poručníka- blízký příbuzný nezletilého (orgán soc. právní ochrany dětí) vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek, nemá vyživovací povinnost • Nemusí bydlet společně

9 Zsv Pěstounská péče • U dětí, kde dlouhodobě výchova není zajištěna rodiči • Vzniká rozhodnutím soudu – zaniká dosažením zletilosti • Jednotlivec nebo manželé • Práva a povinnosti rodičů • Zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte + odměna za pěstounskou péči

10 Zjištění získaných znalostí Zsv 1.Vysvětlete rozdíl mezi náhradní rodinnou a výchovnou péčí 2.Zamyslete se nad výhodami umístění dítěte do náhradní rodiny nad ústavní péčí. 3.Zjistěte, co se skrývá pod pojmem SOS vesnice a popište je z hlediska občanského práva. 4.V denním tisku najděte příklady a zkušenosti pěstounských rodin. 5.Vysvětlete rozdíl mezi poručenstvím a pěstounskou péčí.

11 Zdroje použitých materiálů Právo pro střední školy. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-8720-457-3. Zsv


Stáhnout ppt "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."

Podobné prezentace


Reklamy Google