Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_20_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhObčanské právo TémaRodinné právo Ročník2. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby30. 5. 2013 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 13. snímek: výklad – Rodinné právo - zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti 1. 1. 2014 (Občanské právo v rámci systému práva) 10. snímek: hypertextový odkaz na Institut náhradní rodinné péče 14. – 21. snímek: test pro ověření znalostí – žáci vybírají jednu správnou odpověď ze tří možných, po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“

4

5  právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími blízkými příbuznými a vztahy při náhradní rodinné péči  účelem – ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí  hl. prameny – občanský zákoník a zákon o sociálně-právní ochraně dětí

6  trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem občanský sňatek církevní sňatek  zákonné překážky manželství překážka nezletilosti překážka nezpůsobilosti překážka bigamie překážka příbuzenství překážka poručenství a pěstounství

7 Manželství  platné – vzniklo zákonným způsobem  neplatné – soud ho prohlásil za neplatné  zdánlivé – nevzniklo Zánik manželství  smrtí manžela  soudním rozhodnutím o prohlášení manžela za mrtvého  soudním rozhodnutím o rozvodu manželství

8 Rodina  manželé a jejich děti (ve smyslu právním)  ostatní spolužijící – příslušníci domácnosti  narozením dítěte - příbuzenský vztah k rodičům Rodičovská zodpovědnost  vůči nezletilému dítěti  práva a povinnosti při jeho zastupování a při správě jeho jmění Povinnost dítěte  pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb (má-li už své příjmy)

9 Příbuzenství  v přímé linii – mezi osobami přímo pocházejícími jeden z druhého, podle počtu porodů – stupeň příbuzenství (otec se synem – příbuzní v 1. stupni)  v pobočné linii – mezi osobami majícími společného předka (nejbližší příbuzní – sourozenci – ve 2. stupni)  mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela – vztahy švagrovské (ne příbuzenské)

10 Osvojení (adopce)  přijetí cizího dítěte za vlastní  osvojitelé – stejná práva a povinnosti jako skuteční rodiče  zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině  o osvojení rozhodne soud na návrh osvojitele  zákonem stanovené podmínky (přiměřený věkový rozdíl, dobrý zdravotní stav osvojitele…)  osvojení zrušitelné – soud ho může zrušit do 3 let (pak už je nezrušitelné)  lze osvojit i zletilého Institut náhradní rodinné péče

11 Poručenství  poručník (opatrovník) zajišťuje rodičovskou péči, jestliže rodiče zemřeli nebo nemohou vykonávat rodičovskou odpovědnost  nevzniká právní vztah rodič – dítě  ustanovuje ho soud (často příbuzný)  vychovává, zastupuje a spravuje majetek  nárok na finanční zabezpečení

12 Pěstounská péče  pokud není výchova dítěte dlouhodobě zajišťována  nevzniká právní vztah rodič – dítě  ustanovuje ho soud  zaniká dosažením zletilosti dítěte  při výchově - práva a povinnosti rodičů  pěstoun zastupuje dítě a spravuje jeho záležitosti pouze v běžných případech  příspěvek na dítě a odměna za pěstounskou péči

13  placení výživného a péče o vyživovanou osobu  právo na výživné se nepromlčuje  rodičů vůči dítěti  dětí vůči rodičům  mezi manžely  mezi ostatními příbuznými v přímé linii  příspěvek na výživu rozvedeného manžela  příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (po dobu 2 let)

14 1) Manželství lze uzavřít a) pouze formou občanského sňatku b) formou občanského nebo církevního sňatku c) pouze formou církevního sňatku

15 2) Zdánlivé manželství a) vzniklo zákonným způsobem b) je neplatné c) nevzniklo

16 3) Překážka bigamie při uzavírání manželství znamená 3) Překážka bigamie při uzavírání manželství znamená a) s ženatým mužem nebo ženou b) mezi příbuznými c) s nezletilým

17 4) Uzavření manželství mezi bratrancem a sestřenicí 4) Uzavření manželství mezi bratrancem a sestřenicí a) je přípustné b) není přípustné c) je za určitých podmínek přípustné

18 5) Rodinou ve smyslu právním jsou a) manželé b) manželé a jejich děti c) manželé, jejich děti a ostatní příbuzní

19 6) Příbuzenství v pobočné linii je mezi a)osobami přímo pocházejícími jeden druhého a)osobami přímo pocházejícími jeden druhého b) Jedním manželem a příbuznými druhého manžela. b) Jedním manželem a příbuznými druhého manžela. c) mezi osobami, které mají společného předka c) mezi osobami, které mají společného předka

20 7) Strýc s neteří jsou nejblíže příbuzní a) ve 3. stupni v přímé linii b) ve 2. stupni v pobočné linii c) ve 3. stupni v pobočné linii

21 8) U pěstounské péče a) vzniká právní vztah rodič-dítě b) nevzniká právní vztah rodič-dítě, ale pěstoun nezletilého zastupuje a spravuje majetek b) nevzniká právní vztah rodič-dítě, ale pěstoun nezletilého zastupuje a spravuje majetek c) pěstoun spravuje záležitosti dítěte pouze v běžných věcech c) pěstoun spravuje záležitosti dítěte pouze v běžných věcech

22  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80- 8720-457-3.  ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7.


Stáhnout ppt "Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google