Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař"— Transkript prezentace:

1 ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, první ročník Rodina a stát Autor: Mgr. Lenka Březíková Vytvořeno: jaro 2012 ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

2 Za 1.ročník/ Rodina a stát/ Mgr.Lenka Březíková
Název sady Rodina a stát Tematická oblast Občanská nauka Anotace Prezentace seznamuje se základními pojmy rodinného práva, jako je manželství, práva a povinnosti členů rodiny, náhradní rodinná péče, rozvod Očekávaný výstup Žáci znají základní pojmy rodinného práva,diskutují o povinnostech dětí a rodičů,důsledcích rozvodu apod. Autor Mgr. Lenka Březíková Druh učebního materiálu Prezentace, pracovní list, metodický list, test Cílová skupina Žáci 15 – 19 let Stupeň a typ vzdělávání Střední, humanitní Vytvořeno Jaro 2012 Za 1.ročník/ Rodina a stát/ Mgr.Lenka Březíková

3 ZA, 1. ročník / Rodina a stát / Mgr. Lenka Březíková
Manželství Rodinné právo upravuje vztahy mezi manželi, rodiči,dětmi a náhradní výchovu dětí Rodinu zakládají obvykle manželé, kteří mají děti Manželství vzniká občanským nebo církevním sňatkem Co prohlašují snoubenci při svatebním obřadu? Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů nebo rozvodem Osoby stejného pohlaví uzavírají tzv. registrované partnerství ZA, 1. ročník / Rodina a stát / Mgr. Lenka Březíková

4 Práva a povinnosti členů rodiny
Muž a žena mají stejná práva a povinnosti – žít spolu, být si věrni, respektovat se , společně pečovat o děti a rozhodovat o rodinných záležitostech Vyživovací povinnost – rodiče k dětem, děti k rodičům, manželé navzájem Rodičovská zodpovědnost – péče o celkový vývoj dítěte, zastupování v právních úkonech, správa jeho jmění Mají děti nějaké povinnosti vůči rodičům? Ctít a respektovat rodiče, vyživovací povinnost vůči rodičům ZA, 1. ročník / Rodina a stát / Mgr. Lenka Březíková

5 Co když rodiče nemohou nebo neumějí plnit své povinnosti?
Pokud je ohrožena řádná výchova dítěte, přebírá odpovědnost stát ( orgán sociálně-právní ochrany dětí, soud) a rozhodne o možných opatřeních: Napomenutí dítěte, rodičů Dohled nad dítětem (sociální pracovník,terénní sociální asistence, kurátor ) Svěření do náhradní výchovy opatrovnictví – v případě střetu zájmů rodičů a dětí péče – do zletilosti, zůstávají právní vztahy s pokrevními rodiči poručenství – poručník dítě vychovává,zastupuje, nemá vyživovací povinnost osvojení – stejný právní poměr jako k vlastním dětem, původní příbuzenské vztahy zanikají ústavní výchova – dětský domov nebo výchovný ústav pěstounská ZA, 1. ročník / Rodina a stát / Mgr. Lenka Březíková

6 Problémy současné rodiny
Vysoká rozvodovost Jaké jsou nejčastější důvody k rozvodu? Při rozvodu se řeší majetkové otázky manželů, svěření dětí do výchovy, přispívání na výživu dětí Pokud mají oba rodiče zájem o výchovu dětí, svěří soud děti do společné nebo výchovy Závislost na alkoholu, nevěra, nereálná očekávání manželů střídavé ZA, 1. ročník / Rodina a stát / Mgr. Lenka Březíková

7 ZA, 1. ročník / Rodina a stát/ Mgr. Lenka Březíková
Krize rodiny? Do roku 1989 – režim nepřímo nutil mladé lidi zakládat rodinu – jediná možnost seberealizace Po roce 1989 – situace podobná jako v ostatních vyspělých zemích – studium, cestování, budování kariéry Pozdní vstup do manželství a zakládání rodiny Mnoho párů žije ve volném svazku Jaké výhody a nevýhody má odkládání rodiny? ZA, 1. ročník / Rodina a stát/ Mgr. Lenka Březíková

8 Zdroje Zlámal, J., Bellová, J., Haluza J.:Občanský a společenskovědní základ. Právo. Computer Media, s.r.o., Kralice na Hané 2011. Emmert, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2004.  obrázky:

9 Zdroje K.Bartoníčková a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno:Computer Press,2009. Zlámal,J. a kol. Občanský a společnskovědní základ – Právo.Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011.


Stáhnout ppt "ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař"

Podobné prezentace


Reklamy Google