Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manželství Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manželství Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Manželství Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 2 Obsah Manželství Uzavření manželství Zákonné překážky manželství Příklady zdánlivého manželství Vztahy mezi manželi Použité zdroje

3 Manželství 3 Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem formou občanského nebo církevního sňatku. Občanský sňatek je uzavření manželství před orgánem veřejné moci (zpravidla obce) v přítomnosti matrikáře. Církevní sňatek se uzavírá před orgánem církve nebo náboženské společnosti(registrované státem !).

4 Uzavření manželství 4 je veřejný slavnostní obřad uskutečňuje se za přítomnosti dvou svědků Snoubenci při něm prohlašují: že spolu svobodně vstupují do manželství že jim není známa překážka vylučující uzavření manželství že znají navzájem svůj zdravotní stav jak se dohodli o příjmení že zvážili uspořádání svých majetkových poměrů že zvážili své společné bydlení a hmotné zajištění

5 5 Manželství platné neplatné zdánlivé vznikne zákonným způsobem soud prohlásí manželství za neplatné nevznikne

6 Zákonné překážky manželství 6 Platné manželství nemůže být uzavřeno: s nezletilým, který není plně svéprávný (soud může povolit uzavřít manželství osobě, která dovršila 16 let) s ženatým, vdanou (překážka bigamie) nebo osobou žijící v registrovaném partnerství mezi předky a potomky ani mezi sourozenci (týká se to i osob, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením) mezi poručníkem a poručencem, mezi pěstounem a jemu svěřeným dítětem s osobou, jejíž svéprávnost byla omezena

7 Příklady zdánlivého manželství 7 A)Spolužití dvou osob, jejichž sňatek byl uskutečněn před státem neregistrovanou církví. B)Svatba se uskutečnila například v Las Vegas, následně ale nebyly doručeny potřebné dokumenty na příslušnou matriku v ČR. Obr. 1

8 Vztahy mezi manžely 8 muž a žena mají stejná práva a povinnosti mají žít spolu, být si věrní, vzájemně si pomáhat společně pečovat o děti a vytvářet rodinné prostředí Plnění těchto povinností závisí pouze na morálce, nelze je vynutit uplatněním právních sankcí. manželé se mohou bez plné moci navzájem zastupovat v běžných záležitostech mají povinnost dohodnout se o podstatných záležitostech rodiny a hradit náklady společné domácnosti. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

9 9 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2013. ISBN 978-80-87204-76-4 Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251- 2631-8 Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1118-1 Obr. 1: https://www.google.cz/ Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Manželství Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google