Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní osobnost Občanský a společenskovědní základ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní osobnost Občanský a společenskovědní základ"— Transkript prezentace:

1 Právní osobnost Občanský a společenskovědní základ
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Právní osobnost Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Obsah Osoby obecně Fyzická osoba (FO) Právnické osoby (PO)
PO – rozlišení a působení Typy PO podle občanského zákoníku Typy PO podle zákona o obchodních korporacích • Použité zdroje

3 způsobilost mít povinnosti
Osoby obecně Osoba, která má právní osobnost (dříve právní subjektivita) tj. způsobilost mít práva a povinnosti, je fyzická nebo právnická. PRÁVNÍ OSOBNOST způsobilost mít práva způsobilost mít povinnosti

4 Fyzické osoby (FO) • každý člověk má právní osobnost od narození až do smrti • má ji i počaté dítě, pokud to vyhovuje jeho zájmům a narodí – li se živé (nasciturus = dosud nenarozený ale počatý jedinec) (Zájmům počatého dítěte, které se narodí živé, vyhovuje např. dědictví nezatížené dluhy) • smrt člověka se prokazuje obvykle úmrtním listem nebo když ho soud prohlásí za mrtvého (pokud lze důvodně předpokládat, že zemřel) a to na návrh osoby, která na tom má právní zájem • soud může prohlásit za mrtvého i člověka nezvěstného (za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje (§ 66 odst. 1 OZ))

5 Fyzické osoby (FO) Zletilostí, tj. dosažením věku 18 let, se člověk stává plně svéprávným. ○ tím nabývá plné způsobilosti k právnímu jednání ○ může samostatně zakládat, měnit a zrušit své právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem ○ dosáhne jí i uzavřením manželství nebo soudním rozhodnutím, pokud dosáhl věku 16 let a požádal o to ○ soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu (v tom případě mu jmenuje opatrovníka) ○ nezletilí jsou způsobilí pouze k právním jednáním, přiměřeným rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (v ostatních věcech za něho jednají zákonní zástupci)

6 Právnické osoby (PO) - ustavení
○ PO je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná ○ PO má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku ○ PO se ustavují zakladatelským právním jednáním nebo jsou zřízeny působením veřejné moci, popřípadě jiným způsobem (vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, dnem výmazu zaniká) ○ Stát se v oblasti soukromého práva považuje za PO

7 PO – rozlišení a působení
Podle postavení a své činnosti se rozlišují PO soukromého práva, které slouží soukromým zájmům (např. obchodní banky) a PO veřejného práva, které mají veřejnoprávní poslání (např. Česká národní banka). Největší PO veřejného práva je stát. Má sice vůči občanům v mnoha záležitostech nadřízené mocenské postavení, ale v soukromém právu je PO na stejné úrovni s ostatními PO i FO. Všechny PO jsou vytvářeny k uspokojování zájmů lidí Působí ve všech oblastech hospodářského a společenského života. Mají rozmanité právní podoby a organizační struktury. Sleduje-li PO dosažení obecního blaha (když vykonává veřejně prospěšnou činnost), má právo na status veřejné prospěšnosti (a např. daňové úlevy – Český červený kříž, Kapka naděje…)

8 Typy PO podle občanského zákoníku
Korporace tvoří jejich členové (společníci) – je společenstvím osob, jejím základem je osobní složka (corpus = latinsky tělo). Nejčastěji se vyskytují spolky (např. Spolek pro obnovu venkova ČR…). Nelze je zakládat za účelem podnikání. Fundace mají majetkový základ. Jejich základ (latinsky fundus) tvoří peníze nebo jiné majetkové hodnoty určené ke stanovenému účelu. V OZ to jsou nadace a nadační fondy. (např. Nadace Naše dítě, Nobelova nadace…). Ústavy – jejich základem je spojení složky osobní se složkou majetkovou. Od korporací se liší hlavně tím, že řízení a provoz v nich nezajišťují členové, ale zaměstnanci. Statutárním orgánem je ředitel odpovědný správní radě (např. Charita České republiky, Moravská galerie v Brně…)

9 Tyty PO podle zákona o obchodních korporacích
Obchodní korporace obchodní společnost družstvo ○ osobní společnosti (v.o.s., k.s.) ○ kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) ○ evropská společnost ○ EHZS (Evropské hospodářské zájmové sdružení)

10 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, ISBN Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, ISBN Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Eliáš, K., Svatoš, M. Nový občanský zákoník 2014 (Rejstřík). Ostrava-Hrabůvka: Sagit, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Právní osobnost Občanský a společenskovědní základ"

Podobné prezentace


Reklamy Google