Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_408_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_408_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář PředmětEkonomika Ročník2. ročník Název tematické oblasti (sady)Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiáluOsobní obchodní společnosti Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti obchodních společností, vysvětlit jejich význam a upevnit znalosti žáků. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období)13. 12. 2013 Ověřeno28. 2. 2014

3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Právnické osoby  Korporace - obchodní korporace (nový zákon č. 90/2012 Sb.) a) obchodní společnosti b) družstva - spolky (nelze založit za účelem podnikání)  Fundace - nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely) - nadační fond (dočasný k dobročinnému účelu)  Ústavy (společensky užitečné, např. muzea) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Právnické osoby  Korporace - obchodní korporace (nový zákon č. 90/2012 Sb.) a) obchodní společnosti b) družstva - spolky (nelze založit za účelem podnikání)  Fundace - nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely) - nadační fond (dočasný k dobročinnému účelu)  Ústavy (společensky užitečné, např. muzea) 1

4 ZÁKON č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Osobní obchodní společnosti 2

5 Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - osobní společnosti Společnost s ručením omezeným a akciová společnost - kapitálové společnosti Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. (Řídí se především předpisy Evropské unie.) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost - osobní společnosti Společnost s ručením omezeným a akciová společnost - kapitálové společnosti Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. (Řídí se především předpisy Evropské unie.) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

6 Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Osobní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník. Jestliže je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec – fyzická osoba. Společníci, kteří jsou statutárním orgánem, musí splňovat podmínky pro provozování živnosti. Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Osobní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník. Jestliže je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec – fyzická osoba. Společníci, kteří jsou statutárním orgánem, musí splňovat podmínky pro provozování živnosti. 3

7 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.) je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. (I osobním majetkem.) Společnost nezřizuje žádné orgány. Statutárním orgánem v. o. s. jsou všichni její společníci. Pro společníky platí zákaz konkurence. Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou. Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak. Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné a zisk či ztráta se dělí rovným dílem. Zisk podléhá DPFO. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.) je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. (I osobním majetkem.) Společnost nezřizuje žádné orgány. Statutárním orgánem v. o. s. jsou všichni její společníci. Pro společníky platí zákaz konkurence. Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou. Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak. Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné a zisk či ztráta se dělí rovným dílem. Zisk podléhá DPFO.

8 Má-li podle společenské smlouvy společník vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v rozsahu určeným společenskou smlouvou. Výše vkladu a jeho forma není určena - i provedení práce nebo poskytnutí služby. Není předepsán základní kapitál (je tvořen souhrnem vkladů, které však nejsou u v. o. s. povinné.) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou společenské smlouvy. 4

9 Společnost se nejčastěji zrušuje: a)výpovědí společníka b)dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, c) smrtí společníka, zánikem společníka právnické osoby d) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků, o schválení oddlužení některého ze společníků, právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti e) vyloučením společníka nebo z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě či zákoně o obchodních korporacích Společnost se nejčastěji zrušuje: a)výpovědí společníka b)dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, c) smrtí společníka, zánikem společníka právnické osoby d) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků, o schválení oddlužení některého ze společníků, právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti e) vyloučením společníka nebo z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě či zákoně o obchodních korporacích

10 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST k. s. je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně - komanditista a alespoň jeden společník neomezeně - komplementář. Komplementáři jsou statutárním orgánem, společnost řídí a ručí i osobním majetkem. Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly komplementářů stejné. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST k. s. je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně - komanditista a alespoň jeden společník neomezeně - komplementář. Komplementáři jsou statutárním orgánem, společnost řídí a ručí i osobním majetkem. Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly komplementářů stejné. 5

11 Komanditista ručí vkladem zapsaným v obchodním rejstříku. Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě. Minimální vklad není stanoven. Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky „komanditní suma“, uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty. Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů zaznamenaných ve společenské smlouvě. 6

12 O věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu rozhodují všichni společníci. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí rovným dílem. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum. Ztrátu komanditisté nesou jen do výše komanditní sumy. Ztrátu komanditisté nenesou, jestliže komanditní suma nebyla stanovena. O věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu rozhodují všichni společníci. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí rovným dílem. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum. Ztrátu komanditisté nesou jen do výše komanditní sumy. Ztrátu komanditisté nenesou, jestliže komanditní suma nebyla stanovena. 7

13 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech [ 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7] [cit. 2013-12-13]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. Zdroje: http://business.center.cz/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google