Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tématický okruh: Osobní a smíšené obchodní společnosti Sada: 2 Číslo DUM: 5 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 25. 10. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 Název listu: Osobní a smíšené obchodní společnosti Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona na úvod zahrnuje opakování širšího bloku učiva (obchodní společnosti a živnosti). Poté se podrobně poměrně zabývá veřejnou obchodní společností – definuje tento pojem, řeší založení a vznik, věnuje se pojmu společníci a uvádí jejich práva a povinnosti. Ve druhé polovině je obdobně pojednáno o komanditní společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku a pro opakování již probrané látky. Klíčová slova: Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, práva a povinnosti společníků, ručení společníků Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min.. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost 194 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  v.o.s. je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem  Založena jen za účelem podnikání  Společníci se osobně účastní podnikání (společníkem může být FO i PO)  Nevytváří se zákl. kapitál, nejsou povinné vklady

5  Název musí obsahovat dodatek „veřejná obchodní společnost“, „veř. obch. spol.“, „v.o.s.“, „a spol.“

6  v.o.s. ze zakládá společenskou smlouvou  vždy písemná s úředně ověřenými podpisy  Obsah společenské smlouvy:  obchodní firma  sídlo  předmět podnikání  vymezení společníků (PO může být společníkem s neomezeným ručením jen v 1 společnosti)

7  společníci musí splňovat podmínky pro provozování živnosti podle živnostenského zákona  existence společnosti je vázána na osoby společníků (pokud jsou jen 2 společníci a jeden z nich zemře, vystoupí, ztratí způsobilost k právním úkonům  společnost zaniká)

8  jsou upraveny společenskou smlouvou  statutárními orgány jsou ze zákona všichni společníci (společenská smlouva může stanovit výjimky)  každý společník má 1 hlas  Rovný podíl na zisku či ztrátě (pokud smlouva nestanoví jinak)  pokud společenská smlouva vnitřním způsobem stanovuje omezení statutárního orgánu, je to vůči třetím osobám neúčinné (  úkol: proč je vhodné, aby toto platilo???)

9  v.o.s. odpovídá za závazky celým svým majetkem  za závazky společnosti společníci ručí neomezeně (=celým svým majetkem) a solidárně (=společně a nerozdílně)

10  na základě rozhodnutí společníků nebo soudu; zrušení s likvidací nebo bez likvidace  zrušení s likvidací: výpověď společníka (tj. jednostranný právní úkon – nepotřebuje souhlas ostatních společníků) úmrtí společníka (FO) nebo zánik (PO)  Zánik = výmaz z OR

11  PO, která musí mít alespoň 2 společníky  Může být založena jen za účelem podnikání  K.s. je společnost, v níž alespoň 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu = komanditisté a současně alespoň 1 nebo více společníků ručí za závazky solidárně celým svým majetkem = komplementáři  V názvu dodatek: „komanditní společnost“, „kom. spol.“, „k. s.“

12  K. s. se zakládá společenskou smlouvou  Obsah společenské smlouvy:  Obchodní firma  Sídlo  Předmět podnikání  Vymezení společníků (určeno, kdo je komanditista a kdo komplementář)  Výše vkladu komanditisty  Min. výše vkladu je 5 000,-  tj. min. výše základního kapitálu je 5 000,-

13  Počet spol. není omezen, může jím být domácí i zahraniční osoba  Komanditista: PO i FO (většinou PO)  Komplementář: skoro vždy FO, všeobecné podmínky pro provozování živnosti

14  Všichni společníci mají právo:  Na podíl na zisku  Na vypořádací podíl  Na podíl na likvidačním zůstatku  Komplementáři: právo na vedení spol. (jen oni jsou stat. orgánem)! X povinnost hradit ztrátu spol.  Komanditisté: právo na kontrolu společnosti, na informace, převést svůj obch. podíl. X povinnost vložit vklad min. 5 000,-

15  Viz. obecně obchodní společnosti


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google