Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠT Ě NÍ POJIŠŤOVNICTVÍ. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠT Ě NÍ POJIŠŤOVNICTVÍ. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠT Ě NÍ POJIŠŤOVNICTVÍ

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Pojišťovnictví Sada: 2 Číslo DUM: 15 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 13. 5. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Pojišťovnictví Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve uvádí základní pojmy tématiky pojišťovnictví (pojištěný, pojistník, pojistná smlouva, pojistná událost…). Podrobněji se zabývá pojistnou smlouvou. Poté jsou uvedeny různé způsoby členění pojištění včetně příkladů. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku a zároveň jako teoretický podklad pro další samostatnou práci žáků, kteří si pak zvolí jako téma referátů konkrétní pojišťovnu a zpracují pohled na ni na základě nastudované problematiky. Klíčová slova: Pojištěný, pojistník, pojistná smlouva, pojistná událost, zákonné pojištění, smluvní pojištění, povinně smluvní pojištění Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla zpracována dle publikace KLÍNSKÝ P., MÜNCH O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 807168826-6. Velikost 78 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4 ZÁKLADNÍ POJMY Pojištěný = osoba, která je pojištěna Pojistník = FO nebo PO, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby Oprávněná osoba = osoba, které bude vyplacena náhrada (nejčastěji pojištěný, popř. jeho rodinní příslušníci)

5 POJISTNÁ SMLOUVA S pojištěným se uzavře pojistná smlouva (součástí jsou všeobecné pojistné podmínky) Důležitá je pojistná částka (maximální částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit) V případě, že nastane pojistná událost, vyplácí se pojistné plnění (jeho výše vychází ze smlouvy a nikdy nemůže být nižší než pojistná částka)

6 Pojistná smlouva – důležité okolnosti Výluky z pojištění – uvádějí, na co se konkrétní pojištění nevztahuje Spoluúčast – částka, do níž pojišťovna škodu nehradí; pojištění jsou motivováni k předcházení škodě Bonus = sleva z pojistného těm, kteří nemají žádnou pojistnou událost (havarijní pojištění) Malus = přirážka těm, kteří mají mnoho pojistných nároků

7 ASISTENČNÍ SLUŽBY Bývají součástí pojištění Je to např. odvoz do hotelu, doprava do zdravotnického zařízení, obstarání opravy poškozeného vozidla…

8 POJISTNÁ UDÁLOST Zajistit, aby škoda dále nevzrostla Úřední zjištění škody (policie, svědci, zástupce pojišťovny…) Postup dle pojistných podmínek (předložení originálů pojistných dokladů a dalších potřebných dokladů – policejní protokol…) Pojistné události lze hlásit i přes internet

9 DRUHY POJIŠTĚNÍ A) zákonné B) smluvní C) povinně smluvní

10 Zákonné pojištění Uzavřeno automaticky ze zákona, musí se povinně platit pojistné Nesjednává se pojistná smlouva jednotné podmínky pro všechny pojištěné Př. zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem

11 Smluvní pojištění Sjednání záleží na dobrovolnosti každého občana/podniku Např. pojištění proti úrazu, odcizení, živelním pohromám…

12 Povinně smluvní pojištění Oblasti se zvýšeným nebezpečím ohrožení druhých osob Lze si vybrat pojišťovnu, uzavírá se pojistná smlouva Pojistné podmínky schváleny orgánem státního dozoru Př. Povinné ručení (= pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla)

13 Další způsob členění pojištění Komerční – provozují pojišťovny za účelem zisku Nekomerční – má chránit občany, organizuje jej stát Sociální a zdravotní pojištění Pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocemi z povolání Penzijní připojištění

14 Komerční pojištění Osob Majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva Průmyslu a podnikatelů Zemědělské pojištění

15 Pojištění osob Chrání před důsledky úrazů, vážných nemocí, pomoc při náhradě ztráty příjmů pozůstalým v případě úmrtí Často jsou oprávněnou osobou rodinní příslušníci pojištěného Typy pojištění: Úrazové Životní Pojištění léčebných výloh v zahraničí

16 Výplata pojištění Jednorázově Formou důchodu – pravidelná částka Často jako tzv. kapitálové pojištění v kombinaci se spořením

17 Pojištění majetku Pojištěná jsou rizika: živelní, odcizení, vandalismu, vodovodní, havarijní

18 Pojištění odpovědnosti za škody Chrání před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili Náhradu poškozeným vyplatí pojišťovna Př. povinné ručení

19 Pojištění průmyslu a podnikatelů Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik může obsahovat pojištění živelní, havarijní, proti odcizení, staveb, dopravní (ztráta či krádež dopravovaných věcí) Pojištění odpovědnosti za výrobek (pokud způsobí škodu spotřebiteli); v EU min. na 10 let od uvedení výrobku na trh

20 Zemědělské pojištění Plodiny, hospodářská zvířata, lesy (mrazy, živelní události, nemoci a úrazy zvířat atd.)

21 Sdružené pojištění Několik druhů pojištění sjednaných v 1 smlouvě

22 Úkol Zpracujte referáty o vybraných pojišťovnách působících na českém trhu. Zaměřte se na základní informace o subjektu (historie působení na českém trhu, specifika, postavení v oboru) a dále na poskytované produkty.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠT Ě NÍ POJIŠŤOVNICTVÍ. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315."

Podobné prezentace


Reklamy Google