Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_17_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhObčanské právo TémaObchodní korporace Ročník3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby11. 1. 2013 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: • 5. – 12. snímek: výklad – Obchodní korporace (jednotlivé typy – obchodní společnosti, družstva) • 7. snímek: hypertextový odkaz na obchodní rejstřík (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 • 13 - 15. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (8 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď, otázky je možno volit v libovolném pořadí

4

5  obchodní společnosti  družstva Obchodní společnosti  veřejná obchodní společnost  komanditní společnost  společnost s ručením omezeným  akciová společnost osobní kapitálové

6  Osobní  společníci neomezeně ručí za závazky  osobně v nich pracují  Kapitálové  společníci ve společnosti povinně nepracují  účastní se svými majetkovými vklady  jejich ručení za závazky je omezeno

7  společenskou smlouvou (více zakladatelů)  zakladatelskou listinou (jediný zakladatel)  vznik – dnem zápisu do obchodního rejstříku  nejvyšší orgán  osobní společnost – všichni společníci  kapitálová společnost – valná hromada  statutární orgán  osobní společnost – každý společník  kapitálová společnost – jednatel (nebo více jednatelů) Obchodní rejstřík

8  minimálně dvě osoby, které se osobně účastní na podnikání  ručí veškerým svým majetkem společně a nerozdílně (solidární ručení)  všichni společníci – zákaz konkurence  nejvyšší orgán – všichni společníci  statutární orgán – každý společník

9  komanditisté – ručí svým vkladem  komplementáři – ručí veškerým majetkem  statutární orgán – komplementáři  zákaz konkurence – pouze komplementáři

10  společenská smlouva stanoví výši základního kapitálu a výši vkladů společníků  každý společník ručí za závazky do výše svého vkladu  může ji založit i jediný zakladatel  nejvyšší orgán – valná hromada  statutární orgán – jednatel (nebo více jednatelů)

11  základní kapitál – min. 2 mil. Kč – rozdělen na počet akcií  společník (akcionář) neručí za závazky a. s.  a. s. ručí za své závazky celým svým majetkem  nejvyšší orgán – valná hromada  statutární orgán – představenstvo

12  společenství min. 3 osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo jiných osob nebo za účelem podnikání  ustavující schůze – přijetí stanov, zvolení orgánů a schválení základního členského vkladu  vznik – zápisem do obchodního rejstříku  orgány – členská schůze, představenstvo, kontrolní komise

13 1) Jaké obchodní korporace rozlišujeme? Obchodní společnosti a družstva. 2) Jaké jsou osobní společnosti? Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.

14 3) Jaké jsou kapitálové společnosti? Společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 4) Kdy vzniká obchodní korporace? Dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5) Jaké typy obchodních společností rozlišujeme? Veřejná obchodní, komanditní, společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

15 6) Kterou společnost může založit jediný zakladatel Společnost s ručením omezeným. 7) Kdo ručí v komanditní společnosti veškerým majetkem? 7) Kdo ručí v komanditní společnosti veškerým majetkem? Komplementáři. 8) Kolik členů musí mít družstvo? Minimálně tři.

16  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720-457-3.  ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7.


Stáhnout ppt "Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google