Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_15_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhTrestní právo TémaTrestní právo hmotné Ročník3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby19.10. 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 15. snímek: výklad – Trestní právo hmotné (trestní zákoník, trestné činy, podmínky trestní odpovědnosti, tresty, skutkové podstaty trestných činů) 6. snímek: hypertextový odkaz na trestní zákoník (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 16. – 25. snímek: test pro ověření znalostí – žáci po přečtení výroku posuzují, je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“, pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší správná odpověď

4

5 Trestní právo souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) patří do oblasti veřejného práva hmotné (materiální) – vymezení trestných činů a trestů procesní (formální) – zjišťování trestních činů, pachatelů, soudní trestní řízení správní - přestupky

6 Trestní právo hmotné hl. pramen – trestní zákoník Trestní zákoník o část obecná – podmínky trestní odpovědnosti o část zvláštní – 256 druhů trestných činů s uvedením trestů Trestní zákoník

7 Trestné činy o protiprávní činy uvedené v trestním zákoně o dělí se na přečiny a zločiny Přečiny všechny TČ nedbalostní a z úmyslných s trestem odnětí svobody do 5 let Zločiny všechny ostatní závažnější TČ

8 Pachatel TČ – fyzická osoba, která spáchala TČ sama Spolupachatelé – spáchali TČ společným jednáním Účastníci TČ: o organizátor – zorganizoval, ale přímo se nepodílel o návodce – navedl pachatele o pomocník – poskytl pachateli pomoc

9 Podmínky trestní odpovědnosti naplnění skutkové podstaty vina okolnosti vylučující protiprávnost činu Skutková podstata TČ o jeho definice uvedená ve zvláštní části trestního zákoníku o jestliže výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty, je naplněna skutková podstata TČ

10 Vina o pachatelův psychický vztah ke skutečnostem naplňujícím skutkovou podstatu o 2 formy: úmysl a nedbalost úmysl přímý – chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem úmysl nepřímý – věděl, že takové porušení může způsobit a byl s tím srozuměn nedbalost vědomá – věděl, že může porušit a spoléhal, že k tomu nedojde nedbalost nevědomá – nevěděl, ale vědět měl a mohl

11 Okolnosti vylučující trestnost o nutná obrana - člověk odvrací přímo hrozící útok o krajní nouze - člověk odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem o nepříčetnost - kdo pro duševní poruchu nemohl rozpoznat nebezpečnost činu pro společnost o oprávněné použití zbraně - v mezích zmocnění příslušných právních předpisů

12 Tresty 1. Odnětí svobody 2. Domácí vězení 3. Obecně prospěšné práce) 4. Propadnutí majetku 5. Peněžitý trest 6. Propadnutí věci 7. Zákaz činnosti 8. Zákaz pobytu 9. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 10. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 11. Ztráta vojenské hodnosti – degradace na vojína 12. Vyhoštění z území ČR

13 Posuzování trestnosti činu o podle zákona účinného v době spáchání TČ o účelem – chránit společnost o přihlédnutí k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem o promlčecí doba – podle závažnosti TČ – 3-20 let Trestní odpovědnost mladistvých o zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže o trestný čin = provinění o trestní sazby se snižují na polovinu o výchovná, ochranná nebo trestní opatření

14 Skutkové podstaty trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku – 13 hlav: I. TČ proti životu a zdraví II. TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství III. TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti IV. TČ proti rodině a dětem V. TČ proti majetku VI. TČ hospodářské

15 VII. TČ obecně nebezpečné VIII. TČ proti životnímu prostředí IX. TČ proti ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci X. TČ proti pořádku ve věcech veřejných XI. TČ proti branné povinnosti XII. TČ vojenské XIII. TČ proti lidskosti, proti míru a válečné TČ

16 TEST 1) Trestní právo patří do oblasti veřejného práva. ANO NE

17 2) Trestní činy se dělí na zločiny a přestupky. ANO NE Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

18 3) Spolupachatelé nejsou za trestní čin zodpovědní. ANO NE Každý spolupachatel je za TČ odpovědný tak, jako kdyby jej spáchal sám – solidární odpovědnost.

19 4) Účastníci TČ jsou trestně odpovědni stejně jako pachatelé a spolupachatelé. 4) Účastníci TČ jsou trestně odpovědni stejně jako pachatelé a spolupachatelé. ANO NE

20 5) Skutková podstata TČ je jednání pachatele. ANO NE Skutková podstata TČ je jeho definice, uvedená ve zvláštní části trestního zákoníku.

21 6) Příklad vědomé nedbalosti – řidič způsobil nehodu porušením dopravních předpisů, které znal. 6) Příklad vědomé nedbalosti – řidič způsobil nehodu porušením dopravních předpisů, které znal. ANO NE

22 7) Trestní čin mladistvého se nazývá přečin. ANO NE Trestný čin mladistvého se nazývá provinění.

23 8) U mladistvých se trestní sazby snižují na polovinu. ANO NE

24 9) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. 9) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. ANO NE

25 10) Skutkové podstaty TČ jsou v zákoníku systematicky uspořádané do 10 hlav. 10) Skutkové podstaty TČ jsou v zákoníku systematicky uspořádané do 10 hlav. ANO NE Skutkové podstaty TČ jsou v zákoníku uspořádané do 13 hlav.

26 Zdroje: o RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720- 457-3. o RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007, ISBN 978-80-7168-976-8.


Stáhnout ppt "Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google