Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Trestní právo hmotné

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_15_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Trestní právo Téma Trestní právo hmotné Ročník 3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 15. snímek: výklad – Trestní právo hmotné (trestní zákoník, trestné činy, podmínky trestní odpovědnosti, tresty, skutkové podstaty trestných činů) 6. snímek: hypertextový odkaz na trestní zákoník (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 16. – 25. snímek: test pro ověření znalostí – žáci po přečtení výroku posuzují, je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“ , pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší správná odpověď

4 Trestní právo hmotné

5 Trestní právo souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) patří do oblasti veřejného práva hmotné (materiální) – vymezení trestných činů a trestů procesní (formální) – zjišťování trestních činů, pachatelů, soudní trestní řízení správní - přestupky

6 Trestní právo hmotné Trestní zákoník hl. pramen – trestní zákoník
část obecná – podmínky trestní odpovědnosti část zvláštní – 256 druhů trestných činů s uvedením trestů Trestní zákoník

7 Trestné činy protiprávní činy uvedené v trestním zákoně
dělí se na přečiny a zločiny Přečiny všechny TČ nedbalostní a z úmyslných s trestem odnětí svobody do 5 let Zločiny všechny ostatní závažnější TČ

8 Pachatel TČ – fyzická osoba, která spáchala TČ sama
Spolupachatelé – spáchali TČ společným jednáním Účastníci TČ: organizátor – zorganizoval, ale přímo se nepodílel návodce – navedl pachatele pomocník – poskytl pachateli pomoc

9 Podmínky trestní odpovědnosti
naplnění skutkové podstaty vina okolnosti vylučující protiprávnost činu Skutková podstata TČ jeho definice uvedená ve zvláštní části trestního zákoníku jestliže výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty, je naplněna skutková podstata TČ

10 2 formy: úmysl a nedbalost
Vina pachatelův psychický vztah ke skutečnostem naplňujícím skutkovou podstatu 2 formy: úmysl a nedbalost úmysl přímý – chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem úmysl nepřímý – věděl, že takové porušení může způsobit a byl s tím srozuměn nedbalost vědomá – věděl, že může porušit a spoléhal, že k tomu nedojde nedbalost nevědomá – nevěděl, ale vědět měl a mohl

11 Okolnosti vylučující trestnost
nutná obrana - člověk odvrací přímo hrozící útok krajní nouze - člověk odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem nepříčetnost - kdo pro duševní poruchu nemohl rozpoznat nebezpečnost činu pro společnost oprávněné použití zbraně - v mezích zmocnění příslušných právních předpisů

12 Tresty Odnětí svobody Domácí vězení Obecně prospěšné práce)
Propadnutí majetku Peněžitý trest Propadnutí věci Zákaz činnosti Zákaz pobytu Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání Ztráta vojenské hodnosti – degradace na vojína Vyhoštění z území ČR

13 Posuzování trestnosti činu
podle zákona účinného v době spáchání TČ účelem – chránit společnost přihlédnutí k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem promlčecí doba – podle závažnosti TČ – 3-20 let Trestní odpovědnost mladistvých zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže trestný čin = provinění trestní sazby se snižují na polovinu výchovná, ochranná nebo trestní opatření

14 Skutkové podstaty trestných činů
ve zvláštní části trestního zákoníku – 13 hlav: TČ proti životu a zdraví TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti TČ proti rodině a dětem TČ proti majetku TČ hospodářské

15 TČ obecně nebezpečné TČ proti životnímu prostředí TČ proti ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci TČ proti pořádku ve věcech veřejných TČ proti branné povinnosti TČ vojenské TČ proti lidskosti, proti míru a válečné TČ

16 TEST 1) Trestní právo patří do oblasti veřejného práva. ANO NE

17 2) Trestní činy se dělí na zločiny a přestupky.
ANO NE Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

18 3) Spolupachatelé nejsou za trestní čin zodpovědní.
ANO NE Každý spolupachatel je za TČ odpovědný tak, jako kdyby jej spáchal sám – solidární odpovědnost.

19 4) Účastníci TČ jsou trestně odpovědni stejně jako
pachatelé a spolupachatelé. ANO NE

20 5) Skutková podstata TČ je jednání pachatele.
ANO NE Skutková podstata TČ je jeho definice, uvedená ve zvláštní části trestního zákoníku.

21 6) Příklad vědomé nedbalosti – řidič způsobil
nehodu porušením dopravních předpisů, které znal. ANO NE

22 7) Trestní čin mladistvého se nazývá přečin.
ANO NE Trestný čin mladistvého se nazývá provinění.

23 8) U mladistvých se trestní sazby snižují na polovinu.
ANO NE

24 9) Trestnost činu se posuzuje podle zákona
účinného v době, kdy byl čin spáchán. ANO NE

25 10) Skutkové podstaty TČ jsou v zákoníku
systematicky uspořádané do 10 hlav. ANO NE Skutkové podstaty TČ jsou v zákoníku uspořádané do 13 hlav.

26 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007, ISBN


Stáhnout ppt "Trestní právo hmotné Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google