Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_19_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhSprávní právo TémaSprávní právo Ročník2. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby2. 4. 2013 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo v 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: • 5. – 15. snímek: výklad – Správní právo (obce, kraje, správní řízení) • 6. snímek: hypertextový odkaz na pojem obec (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 • 7. – 18. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (11 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď

4 Správní právo

5  souhrn právních norem o veřejné správě  prameny – Ústava ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, zákon o Policii ČR

6 Obec  ohraničený územní celek (zeměpisně)  veřejnoprávní korporace (právní pojetí)  má své jméno (popř. znak a vlajku)  vystupuje samostatně svým jménem a na svoji zodpovědnost  obce, městyse, města, statutární města  působnost obce  samostatná  přenesená Obec

7 Samostatná působnost  správa vlastních záležitostí  obec jedná nezávisle, nepodléhá žádnému nadřízenému orgánu  řídí se pouze zákony  vydává obecně závazné vyhlášky  hospodářský, sociální a kulturní rozvoj  tvorba a ochrana zdravého živ. prostředí  uspokojování potřeb občanů

8 Přenesená působnost  výkon státní správy  obec se řídí zákony, nařízeními vlády, vyhláškami ministerstev  může vydávat nařízení  obce s rozšířenou působností – přenesená působnost je rozšířena o agendu zrušených okresních úřadů

9 Orgány obce  zastupitelstvo  nejvyšší orgán obce  5 – 55 členů  na 4 roky  rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech obce  schází se nejméně 1x za ¼ roku  volí členy rady, starostu a místostarostu

10  obecní rada  5 – 11 členů  výkonný orgán obce  starosta, zástupce, další radní  při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecnímu zastupitelstvu  starosta  zastupuje obec  svolává a řídí schůze rady a zastupitelstva  statutární města - primátor

11  komise – iniciativní a kontrolní orgány  odbory – odborné a výkonné orgány  obecní úřad  starosta, zástupce, zaměstnanci  samostatná působnost – podléhá radě  přenesená působnost – podléhá krajskému úřadu  statutární města - magistrát

12 Kraj  ohraničený územní celek (zeměpisně)  veřejnoprávní korporace (právní pojetí)  má své jméno (popř. znak a vlajku)  působnost kraje  samostatná - správa vlastních záležitostí  přenesená - výkon státní správy  orgány kraje – zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad

13  zastupitelstvo  nejvyšší orgán kraje  45 – 65 členů  rozhoduje o nejdůležitějších věcech (samostatná působnost)  volí hejtmana, zástupce, členy rady  rada  výkonný orgán kraje (samostatná působnost)  hejtman, zástupce, další členové  9 nebo 11 členů (nad 600 000 obyv.)

14  hejtman  zastupuje kraj navenek  krajský úřad  ředitel a zaměstnanci  vykonávání přenesené působnosti (hlavně)  samostatná působnost – úkoly uložené zastupitelstvem

15 Správní řízení  zákonem stanovený postup, jak správní orgány jednají a rozhodují o právech a povinnostech účastníků (osoby fyzické i právnické)  zahajuje se na návrh účastníka (nebo z podnětu správního orgánu)  končí rozhodnutím (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání)  lze i mimořádné opravné prostředky (např. obnova řízení)

16 1) Jaké jsou nejdůležitější prameny správního práva? Ústava ČR, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, zákon o Policii ČR. 2) Jaká působnost v činnosti obce se rozlišuje? Samostatná a přenesená. 3) Vyjmenuj orgány obce. Zastupitelstvo, rada, starosta a obecní úřad. TEST

17 4) Kolik členů má obecní zastupitelstvo? 5 – 55 (podle velikosti obce). 5) Jak se nazývá starosta ve statutárním městě? Primátor. 6) Co je to přenesená působnost obce? Podíl obce na výkonu státní správy. 7) Čím se řídí obec při výkonu samostatné působnosti? Pouze zákony.

18 8) Kdo volí obecní radu? Obecní zastupitelstvo. 9) Kdo může být účastníkem správního řízení? Osoby fyzické i právnické. 10) Jaké opravné prostředky lze použít ve správním řízení? Řádné (odvolání) i mimořádné (např. obnova řízení). 11) Jak často zasedá obecní zastupitelstvo? Nejméně jednou za 3 měsíce.

19 Zdroje:  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720-457-3.  VÁPENÍK, Miroslav. Územní samospráva. Praha: Eurounion, 2008, ISBN 978-80-7317- 074-5.


Stáhnout ppt "Správní právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google