Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolutní majetková práva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolutní majetková práva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Absolutní majetková práva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_02_C_13_ZSV Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Iveta Kašparová PředmětPrávo Tematický okruhObčanské právo TémaAbsolutní majetková práva Ročník2. ročník (dálkové studium), 3. ročník (denní studium) Datum tvorby7. 9. 2012 Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 3. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: • 5. – 12. snímek: výkladová část – Absolutní majetková práva - zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti 1. 1. 2014 (Občanské právo v rámci systému práva) • 8. snímek: hypertextový odkaz na pojem autorský zákon (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 • 13. – 18. snímek: test – žáci po přečtení výroku posuzují, je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“, pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší správná odpověď

4 Absolutní majetková práva

5 se vztahují k věcem  vlastním  cizím Věcná práva k věcem vlastním  držba  vlastnictví  spoluvlastnictví  právo duševního vlastnictví

6 Držba  faktické ovládání věci  oprávněná (poctivá)  oprávněný věřitel je v dobré víře, že mu věc patří (např. nepravý dědic)  vydržení – dlouhodobá nepřetržitá poctivá držba (movité věci – 3 roky, nemovité – 10 let)  neoprávněná (nepoctivá)  neoprávněný držitel ví, že nemá k věci vlastnické právo (např. nálezce)

7 Vlastnictví  nejvýznamnější absolutní právo  nabytí vlastnictví  smlouvou (např. kupní, darovací)  rozhodnutím státního orgánu (např. vyvlastněním)  jinou skutečností (např. vydržením)  děděním  omezení – tzv. „sousedské právo“

8 Spoluvlastnictví  podílové – podle velikosti podílů (práva i povinnosti)  společné jmění (jen mezi manžely) Právo duševního vlastnictví  právní vztah k nehmotným produktům duševní práce  hl. pramen – zákon o právu autorském Autorský zákon

9 Věcná práva k věcem cizím  právo stavby  věcná břemena  zástavní právo  zadržovací právo

10 Právo stavby  věcné právo osoby (stavebníka) mít stavbu na pozemku jiného vlastníka  nabytí – smlouvou, vydržením, rozhodnutím orgánu veřejné moci  vzniká zápisem do veřejného seznamu

11 Věcná břemena  omezují vlastníka nemovitosti (povinnost něco trpět, něčeho se zdržet )  nabývá se smlouvou nebo vydržením  vzniká zápisem do veřejného seznamu

12 Zástavní právo  zástava je věc určená k zajištění pohledávky  věc movitá i nemovitá (popř. cenný papír…) Zadržovací právo  pouze movitá věc (patřící dlužníkovi)  účel – zajištění splatné peněžní pohledávky věřitele

13 TEST Vydržení je dlouhodobá nepřetržitá poctivá držba. ANO NE

14 Vydržecí doba u nemovitých věcí je 3 roky. ANO NE Vydržecí doba u nemovitých věcí je 10 let.

15 Předmětem zadržovacího práva může být věc movitá i nemovitá. Předmětem zadržovacího práva může být věc movitá i nemovitá. ANO NE Předmětem zadržovacího práva může být pouze věc movitá.

16 Zástava je věc určená k zajištění pohledávky. ANO NE

17 Hlavním pramenem práva duševního vlastnictví je zákon o právu autorském. Hlavním pramenem práva duševního vlastnictví je zákon o právu autorském. ANO NE

18 Nálezce si může nalezenou věc ponechat. ANO NE Nálezce je povinen vydat věc vlastníkovi, popř. odevzdat na obecním úřadě.

19 Zdroje: o RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720- 457-3. o RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007, ISBN 978-80-7168-976-8.


Stáhnout ppt "Absolutní majetková práva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google