Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová

2 Anotace Materiál seznamuje s problematikou akciové společnosti, vysvětluje pojmy základní kapitál, akcie, orgány společnosti. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Hana Kročová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 65–42-M/01 Hotelnictví Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Akciová společnost, akcie, valná hromada, představenstvo Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí studijních materiálů pro výuku předmětu EKO 2. ročník

3 AKCIOVÁ SPOLEČNOST kapitálová společnost, obchodní jméno musí obsahovat a. s. může ji založit 1 osoba zakládá-li 1 zakladatel - zakladatelská listina zakládá-li více zakladatelů - společenská smlouva za závazky ručí společnost kapitálem, akcionáři neručí, riskují jen ztrátu hodnoty akcií

4 ZALOŽENÍ A. S. k založení se vyžaduje přijetí stanov
kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel vzniká zápisem do OR obsahuje označení "akciová společnost", nebo zkratku "akc. spol." nebo "a.s.". základní kapitál se vyjadřuje v Kč (a. s. vede účetnictví v eurech, může vyjádřit ZK v eurech) výše základního kapitálu a. s. je alespoň Kč, nebo EUR

5 Rozdělení zisku a. s. dividendy (podíl na zisku akcionáře) tantiémy (podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady) vytváří rezervní fond ve výši 20 % z čistého zisku při prvním dosažení zisku, další roky nejméně 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu

6 ORGÁNY A. S. DUALISTICKÝ SYSTÉM MONISTICKÝ SYSTÉM
představenstvo + dozorčí rada MONISTICKÝ SYSTÉM správní rada + statutární ředitel

7 VALNÁ HROMADA tvořena všemi akcionáři nejvyšší orgán
schází se min. 1x do roka schvaluje a rozhoduje o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu volí členy představenstva, dozorčí rady schvaluje účetní uzávěrku, rozhodnutí o rozdělení zisku rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje o zrušení společnosti z valné hromady se pořizuje zápis

8 DUALISTICKÝ SYSTÉM představenstvo
statutární (výkonný) orgán řídí společnost a jednají jejím jménem zabezpečuje vedení účetnictví, návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku nejméně 3 členy (volí si předsedu) člen představenstva: 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost

9 DOZORČÍ RADA kontrolní orgán dohlíží na podnikatelskou činnost a. s.
kontroluje účetnictví (úč. závěrku, rozdělení zisku) nejméně 3 členy (počet dělitelný 3) člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva členové dozorčí rady na valné hromadě seznamují s výsledky kontrolní činnosti

10 MONISTICKÝ SYSTÉM statutární ředitel
statutární (výkonný) orgán řídí společnost a jedná jejím jménem jmenován správní radou předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku FO splňující podmínky Zákona o obchodních korporacích statutárním ředitelem může být i předseda správní rady

11 SPRÁVNÍ RADA kontrolní orgán dohlíží na podnikatelskou činnost a. s.
kontroluje účetnictví (úč. závěrku, rozdělení zisku) nejméně 3 členy, včele předseda správní rady - FO k účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel o činnosti správní rady informuje valnou hromadu

12 OPAKOVÁNÍ Jaké znáš orgány a. s.? DUALISTICKÝ SYSTÉM MONISTICKÝ SYSTÉM
představenstvo + dozorčí rada MONISTICKÝ SYSTÉM správní rada + statutární ředitel

13 ZDROJE: ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN Obchodní zákoník. <i>Obchodní zákoník</i> [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "EKONOMIKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google