Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje s problematikou akciové společnosti, vysvětluje pojmy základní kapitál, akcie, orgány společnosti. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. AutorIng. Hana Kročová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup65–42-M/01 Hotelnictví Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Akciová společnost, akcie, valná hromada, představenstvo Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí studijních materiálů pro výuku předmětu EKO 2. ročník

3 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  kapitálová společnost, obchodní jméno musí obsahovat a. s.  může ji založit 1 osoba  zakládá-li 1 zakladatel - zakladatelská listina  zakládá-li více zakladatelů - společenská smlouva  za závazky ručí společnost kapitálem, akcionáři neručí, riskují jen ztrátu hodnoty akcií

4 ZALOŽENÍ A. S.  k založení se vyžaduje přijetí stanov  kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel  vzniká zápisem do OR  obsahuje označení "akciová společnost", nebo zkratku "akc. spol." nebo "a.s.".  základní kapitál se vyjadřuje v Kč (a. s. vede účetnictví v eurech, může vyjádřit ZK v eurech)  výše základního kapitálu a. s. je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR

5 Rozdělení zisku a. s.  dividendy (podíl na zisku akcionáře)  tantiémy (podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady)  vytváří rezervní fond ve výši 20 % z čistého zisku při prvním dosažení zisku, další roky nejméně 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu

6 ORGÁNY A. S.  DUALISTICKÝ SYSTÉM  představenstvo + dozorčí rada  MONISTICKÝ SYSTÉM  správní rada + statutární ředitel

7 VALNÁ HROMADA  tvořena všemi akcionáři  nejvyšší orgán  schází se min. 1x do roka  schvaluje a rozhoduje o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu  volí členy představenstva, dozorčí rady  schvaluje účetní uzávěrku, rozhodnutí o rozdělení zisku  rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady  rozhoduje o zrušení společnosti  z valné hromady se pořizuje zápis

8 DUALISTICKÝ SYSTÉM představenstvo  statutární (výkonný) orgán  řídí společnost a jednají jejím jménem  zabezpečuje vedení účetnictví, návrh na rozdělení zisku  předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku  nejméně 3 členy (volí si předsedu)  člen představenstva: 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost

9 DOZORČÍ RADA  kontrolní orgán  dohlíží na podnikatelskou činnost a. s.  kontroluje účetnictví (úč. závěrku, rozdělení zisku)  nejméně 3 členy (počet dělitelný 3)  člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva  členové dozorčí rady na valné hromadě seznamují s výsledky kontrolní činnosti

10 MONISTICKÝ SYSTÉM statutární ředitel  statutární (výkonný) orgán  řídí společnost a jedná jejím jménem  jmenován správní radou  předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku  FO splňující podmínky Zákona o obchodních korporacích  statutárním ředitelem může být i předseda správní rady

11 SPRÁVNÍ RADA  kontrolní orgán  dohlíží na podnikatelskou činnost a. s.  kontroluje účetnictví (úč. závěrku, rozdělení zisku)  nejméně 3 členy, včele předseda správní rady - FO  k účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel  o činnosti správní rady informuje valnou hromadu

12 OPAKOVÁNÍ Jaké znáš orgány a. s.?  DUALISTICKÝ SYSTÉM  představenstvo + dozorčí rada  MONISTICKÝ SYSTÉM  správní rada + statutární ředitel

13 ZDROJE:  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6  Obchodní zákoník. Obchodní zákoník [online]. 1998 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d5. aspx


Stáhnout ppt "AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google