Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje s problematikou společnosti s ručením omezeným, vysvětluje pojmy základní kapitál, orgány společnosti. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. AutorIng. Hana Kročová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup65–42-M/01 Hotelnictví Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Společnost s ručením omezeným, základní kapitál, valná hromada, jednatelé Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí studijních materiálů pro výuku předmětu EKO 2. ročník

3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  kapitálová společnost, obchodní jméno musí obsahovat s. r. o.  může ji založit 1 až 50 společníků  zakládá-li s.r.o. 1 osoba sepisuje se zakladatelská listina ( musí mít formu veřejné listiny )  zakládá-li více osob sepisuje se společenská smlouva  za závazky ručí společnost kapitálem a společníci do výše svých nesplacených vkladů

4 S. R. O.  vzniká zápisem do OR, návrh na zápis do OR podává statutární orgán = jednatelé. K návrhu se přikládá zakladatelská listina/společenská smlouva, stanovy a prohlášení správce vkladu o splacených vkladech  výmazem z OR s. r. o. zaniká  zisk se rozděluje podle výšky vkladů (pokud nestanoví společenská smlouva jinak)  rezervní fond – není povinný

5 ZÁKLANÍ KAPITÁL  tvořen vklady společníků – peněžitými i nepeněžitými (oceněny soudním znalcem)  minimální výše počátečního vkladu je 1 Kč, výše vkladu společníků může být rozdílná  před zápisem do OR musí být splaceno min. 30 % peněžitých vkladů (zbytek lze splatit do 5 let), nepeněžité všechny  je-li společnost založena 1 zakladatelem ZK musí být splacen před zápisem do OR

6 ORGÁNY S. R. O.  VALNÁ HROMADA  JEDNATELÉ  DOZORČÍ RADA

7 VALNÁ HROMADA  tvořena všemi společníky  nejvyšší orgán  schází se min. 1x do roka  schvaluje: účetní závěrku, rozdělení zisku, stanovy  rozhoduje o změnách společenské smlouvy, stanov, základního kapitálu, vyloučení společníků a zrušení společnosti  jmenuje a odvolává členy ostatních orgánů  rozhoduje na základě většiny hlasů

8 JEDNATELÉ  1 nebo více (z řad společníků nebo jiných FO)  řídící orgán = statutární orgán  řídí společnost v průběhu roku, jedná jejím jménem  zajišťuje vedení účetnictví  informuje společníky o záležitostech společnosti

9 DOZORČÍ RADA  kontrolní orgán  zřizuje se pokud to stanoví společenská smlouva  musí mít alespoň 3 členy  dohlíží na činnost jednatelů (člen dozorčí rady nemůže být i jednatelem)  kontroluje účetnictví, přezkoumává účetní závěrku a rozdělení zisku  podává zprávy valné hromadě

10 OPAKOVÁNÍ Čím je tvořen základní kapitál společnosti? Základní kapitál je tvořen vklady společníků – peněžitými i nepeněžitými (oceněny soudním znalcem) Jaký je statutární orgán s. r. o. a jaké jsou jeho povinnosti? statutárním orgánem je Jednatel (jednatelé) řídí společnost v průběhu roku, jedná jejím jménem zajišťuje vedení účetnictví informuje společníky o záležitostech společnosti

11 ZDROJE:  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80- 87301-16-6  Obchodní zákoník. Obchodní zákoník [online]. 1998 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchza k/cast2h1d4.aspx


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Hana Kročová EKONOMIKA www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google