Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_403_Mus Druh učebního materiáluPrezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_403_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář Předmět Ekonomika Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiálu Právní formy podnikání Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu právní formy podnikání. Má žákům přiblížit základní typy podnikatelských subjektů a jejich odlišnosti. Prezentace vysvětluje rozdíly a význam jednotlivých typů podnikání. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období) 18. 02. 2013 Ověřeno 28. 02. 2013

3 Právní formy podnikání 1 2

4 Druhy organizací ZISKOVÉ (HOSPODÁŘSKÉ) Organizace, které podnikají, mají výnosy, ze svých výnosů hradí své náklady a jsou schopné dosáhnout zisk. Podniky jednotlivců - živnosti -podnikání na základě zvláštních předpisů např. soukromý lékař, advokát apod. -soukromí zemědělci Druhy organizací ZISKOVÉ (HOSPODÁŘSKÉ) Organizace, které podnikají, mají výnosy, ze svých výnosů hradí své náklady a jsou schopné dosáhnout zisk. Podniky jednotlivců - živnosti -podnikání na základě zvláštních předpisů např. soukromý lékař, advokát apod. -soukromí zemědělci

5 Živnostenský rejstřík částečný výpis Jméno a příjmení: Jana Nová Datum narození: 23.01.1973 Občanství: Česká republika Bydliště: 669 02, Havraníky 31 Místo podnikání: 671 22, Šatov 26 Identifikační číslo: 18801463 Živnostenská oprávnění Živnostenské oprávnění č. 1: Předmět podnikání: Hostinská činnost Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná Vznik oprávnění: 19.06.1992 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 17.03.2010 do 31.03.2060 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo Živnostenský rejstřík částečný výpis Jméno a příjmení: Jana Nová Datum narození: 23.01.1973 Občanství: Česká republika Bydliště: 669 02, Havraníky 31 Místo podnikání: 671 22, Šatov 26 Identifikační číslo: 18801463 Živnostenská oprávnění Živnostenské oprávnění č. 1: Předmět podnikání: Hostinská činnost Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná Vznik oprávnění: 19.06.1992 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 17.03.2010 do 31.03.2060 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo

6 Společné podnikání Vzniká nová právnická osoba Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnostv. o. s. Komanditní společnostk. s. Společnost s ručením omezenýms. r. o. spol. s r. o. Akciová společnost a. s. Družstvo Státní podnik Společné podnikání Vzniká nová právnická osoba Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnostv. o. s. Komanditní společnostk. s. Společnost s ručením omezenýms. r. o. spol. s r. o. Akciová společnost a. s. Družstvo Státní podnik

7 Obchodní rejstřík částečný výpis soud: Krajský soud v Ostravě spisová značka:C 1104 IČ:19014023 obchodní firma:Cukrárna SUM, spol. s r. o. právní forma:Společnost s ručením omezeným sídlo:Wilsonova 152/4, 75002 Přerov stav subjektu:aktivní subjekt datum zápisu:1.8.1991 Výroba a prodej cukrářských výrobků a cukrovinek

8 Společné podnikání Nevzniká nová právnická osoba Tichá společnost – vztahy ve společnosti se řídí smlouvou o tichém společenství. Konsorcium (sdružení) – sdružení FO i PO, které se však neregistruje v obchodním rejstříku. Tyto osoby se spojují pro společný podnikatelský záměr a řídí se smlouvou o sdružení. Společné podnikání Nevzniká nová právnická osoba Tichá společnost – vztahy ve společnosti se řídí smlouvou o tichém společenství. Konsorcium (sdružení) – sdružení FO i PO, které se však neregistruje v obchodním rejstříku. Tyto osoby se spojují pro společný podnikatelský záměr a řídí se smlouvou o sdružení. 3

9 NEZISKOVÉ Jsou organizace které nemají dostatečné výnosy a nejsou plně schopny hradit své náklady. Jejich úkolem je zlepšování úrovně společnosti. nestátní organizace – např. nadace, církve, politické strany, zájmová sdružení pokud nepodnikají NEZISKOVÉ Jsou organizace které nemají dostatečné výnosy a nejsou plně schopny hradit své náklady. Jejich úkolem je zlepšování úrovně společnosti. nestátní organizace – např. nadace, církve, politické strany, zájmová sdružení pokud nepodnikají

10 NEZISKOVÉ státní organizace: Organizačními složky státu jsou ministerstva a jiné úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, dále státní rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené zvláštním právním předpisem, jakož i Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace a státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů. Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář senátu mají obdobné postavení jako organizační složky státu. NEZISKOVÉ státní organizace: Organizačními složky státu jsou ministerstva a jiné úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, dále státní rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené zvláštním právním předpisem, jakož i Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace a státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů. Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář senátu mají obdobné postavení jako organizační složky státu.

11 NEZISKOVÉ státní organizace: Územní samosprávné celky je souhrnný pojem pro obce, městské části a obvody a kraje. Jejich organizační složkou může být rozpočtová nebo příspěvková organizace. Hospodaří podle schváleného rozpočtu. Většina z nich není schopna uhradit své náklady a proto stát hradí jejich náklady ze státního rozpočtu. Samy sestavují rozpočet, kde jsou naplánovány jejich náklady a případné výnosy. Pokud mají příjmy, odvádějí je do rozpočtu. Příspěvkové organizace dosahují určitých příjmů, takže stát pouze přispívá ze státního rozpočtu na úhradu jejich výdajů (školy). NEZISKOVÉ státní organizace: Územní samosprávné celky je souhrnný pojem pro obce, městské části a obvody a kraje. Jejich organizační složkou může být rozpočtová nebo příspěvková organizace. Hospodaří podle schváleného rozpočtu. Většina z nich není schopna uhradit své náklady a proto stát hradí jejich náklady ze státního rozpočtu. Samy sestavují rozpočet, kde jsou naplánovány jejich náklady a případné výnosy. Pokud mají příjmy, odvádějí je do rozpočtu. Příspěvkové organizace dosahují určitých příjmů, takže stát pouze přispívá ze státního rozpočtu na úhradu jejich výdajů (školy).

12 Příklad Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla 1. 7. 2004 sloučením tří havlíčkobrodských škol – Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne 17. 6. 2003. Příklad Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací, která vznikla 1. 7. 2004 sloučením tří havlíčkobrodských škol – Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. OA a HŠ Havlíčkův Brod je právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne 17. 6. 2003.

13 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Účinnost od 1. 1. 2014 Právnické osoby  Korporace - obchodní korporace (nový zákon č. 90/2012 Sb.) a) obchodní společnosti b) družstva - spolky (nelze založit za účelem podnikání)  Fundace - nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely) - nadační fond (dočasný k nějakému dobročinnému účelu)  Ústavy (společensky užitečné např. muzea) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Účinnost od 1. 1. 2014 Právnické osoby  Korporace - obchodní korporace (nový zákon č. 90/2012 Sb.) a) obchodní společnosti b) družstva - spolky (nelze založit za účelem podnikání)  Fundace - nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely) - nadační fond (dočasný k nějakému dobročinnému účelu)  Ústavy (společensky užitečné např. muzea)

14 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích [ 1, 2, 3] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obchodnirejstrik.cz/ http://www.oahshb.cz/ www.daneaucetnictvi.com/ucetnictvi/organizacni-slozka-statu.htm Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google