Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zsv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zsv."— Transkript prezentace:

1 Zsv

2 Zákon o obchodních korporacích
Zsv Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV.S8.07 Název dokumentu: Zákon o obchodních korporacích Autor: Mgr. Hana Šebková Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: ZSV ZSV – V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Tematická oblast: Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Zsv Anotace: Žáci se prostřednictvím DUM seznámí se základním členěním obchodních korporací, jejich typickými znaky. Prostřednictvím kontrolních úkolů se seznámí s fungováním obchodního rejstříku, uvědomí si výhody a nevýhody jednotlivých typů obchodních korporací. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Zákon o obchodních korporací (doplnění 1.hlavy 2. oddílu NOZ)
Zsv Zákon o obchodních korporací zákon č.90/2012Sb. (doplnění 1.hlavy 2. oddílu NOZ)

5 Obchodní korporace Zsv Obchodní společnosti Družstva
Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Evropské družstevní společnost Zsv

6 Veřejná obchodní společnost v.o.s Komanditní společnost k.s.
Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost v.o.s Komanditní společnost k.s. Zsv

7 Veřejná obchodní společnost
Zsv Veřejná obchodní společnost Minimálně 2 osoby Ručí veškerým majetkem společně a nerozdílně Osobně se účastní podnikání Společníkem může být i právnická osoba

8 Komanditní společnost
Zsv Komanditní společnost Alespoň jeden komanditista ručí svým vkladem Alespoň jeden komplementář ručí neomezeně celým svým majetkem Společnost řídí komplementáři Společenská smlouva

9 Kapitálové společnosti
Společnost s ručením omezeným s.r.o. Akciová společnost a.s. Zsv

10 Společnost s ručením omezeným
Zsv Společnost s ručením omezeným Společenská smlouva Výše základního kapitálu Jméno a bydliště společníků Výše jejich vkladu – podíl Ručení do výše vkladu Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán – skupina jednatelů

11 Akciová společnost Zsv Základní kapitál nejméně 2 mil.
Rozvržen do počtu akcií Akcie = cenný papír o určité hodnotě - podíl na řízení - podíl na zisku - podíl na likvidačním zůstatku Dividenda = výnos z akcie a.s. ručí za závazky svým majetkem Akcionáři neručí svým ostatním majetkem Nejvyšší orgán = valná hromada akcionářů Řídící orgán = představenstvo, nebo ředitel

12 Družstva Zsv Společenství neuzavřeného počtu osob Nejméně 3 členové
V názvu družstvo Souhrn základních vkladů = základní kapitál Zápis do obch. rejstříku Stanovy Nejvyšší orgán – členská schůze Řídící orgán = představenstvo Kontrolní komise

13 Zjištění získaných znalostí
Zsv Zjištění získaných znalostí V obchodním rejstříku vyhledej základní informace o konkrétní s. r. o. a akciové společnosti. Zamysli se a najdi ve svém okolí fungující družstva a zaznamenej předmět jejich činnosti. Porovnej výhody a nevýhody osobních a kapitálových společností. Vysvětli pojmy: společenská smlouva, valná hromada, statutární orgán, základní jmění

14 Zdroje použitých materiálů
Zsv Zdroje použitých materiálů Text je dílem autora.


Stáhnout ppt "Zsv."

Podobné prezentace


Reklamy Google