Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."— Transkript prezentace:

1 Zsv

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Zákon o obchodních korporacích 3. Člověk a společnost ZSV 9. 5. 2013 Mgr. Hana Šebková Tematická oblast: ZSV – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Zsv VY_32_INOVACE_ZSV.S8.07

3 Anotace: Žáci se prostřednictvím DUM seznámí se základním členěním obchodních korporací, jejich typickými znaky. Prostřednictvím kontrolních úkolů se seznámí s fungováním obchodního rejstříku, uvědomí si výhody a nevýhody jednotlivých typů obchodních korporací. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Zsv

4 Zákon o obchodních korporací zákon č.90/2012Sb. (doplnění 1.hlavy 2. oddílu NOZ) Zsv

5 Obchodní korporace Obchodní společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Evropské družstevní společnost

6 Zsv Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost v.o.s Komanditní společnost k.s.

7 Veřejná obchodní společnost Minimálně 2 osoby Ručí veškerým majetkem společně a nerozdílně Osobně se účastní podnikání Společníkem může být i právnická osoba Zsv

8 Komanditní společnost Alespoň jeden komanditista ručí svým vkladem Alespoň jeden komplementář ručí neomezeně celým svým majetkem Společnost řídí komplementáři Společenská smlouva Zsv

9 Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným s.r.o. Akciová společnost a.s.

10 Společnost s ručením omezeným Společenská smlouva -Výše základního kapitálu -Jméno a bydliště společníků -Výše jejich vkladu – podíl Ručení do výše vkladu Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán – skupina jednatelů Zsv

11 Akciová společnost Základní kapitál nejméně 2 mil. Rozvržen do počtu akcií Akcie = cenný papír o určité hodnotě - podíl na řízení - podíl na zisku - podíl na likvidačním zůstatku Dividenda = výnos z akcie a.s. ručí za závazky svým majetkem Akcionáři neručí svým ostatním majetkem Nejvyšší orgán = valná hromada akcionářů Řídící orgán = představenstvo, nebo ředitel Zsv

12 Družstva Společenství neuzavřeného počtu osob Nejméně 3 členové V názvu družstvo Souhrn základních vkladů = základní kapitál Zápis do obch. rejstříku Stanovy -Nejvyšší orgán – členská schůze -Řídící orgán = představenstvo -Kontrolní komise Zsv

13 Zjištění získaných znalostí Zsv 1.V obchodním rejstříku vyhledej základní informace o konkrétní s. r. o. a akciové společnosti. 2.Zamysli se a najdi ve svém okolí fungující družstva a zaznamenej předmět jejich činnosti. 3.Porovnej výhody a nevýhody osobních a kapitálových společností. 4.Vysvětli pojmy: společenská smlouva, valná hromada, statutární orgán, základní jmění

14 Zdroje použitých materiálů Text je dílem autora. Zsv


Stáhnout ppt "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."

Podobné prezentace


Reklamy Google