Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Česká národní banka Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Česká národní banka Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv"— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Česká národní banka Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV.S8.04 Název dokumentu: Česká národní banka Autor: Mgr. Hana Šebková Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: ZSV Tematická oblast: ZSV - V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Prostřednictvím DUM se studenti seznámí
Zsv Anotace: Prostřednictvím DUM se studenti seznámí s podstatou ČNB, jejími funkcemi, pravomocemi a nástroji. Porovnáním se znalostmi o fungování komerčních bank (z předchozí hodiny) pochopí rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi bankovního systému v ČR. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém:
Zsv V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém: centrální banka ČNB - státní instituce, nepodnikatelský subjekt obchodní banky – podnikatelské subjekty klient banka klient klient banka banka klient banka banka klient ČNB banka banka klient banka klient klient

5 Zsv ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.

6 Základní úlohy ČNB Zsv Pečuje o vnitřní a vnější měnovou politiku
Sleduje množství peněz v oběhu, emituje (vydává) nové peníze nebo peníze stahuje z oběhu Dohlíží na obchodní banky, poskytuje jim úvěry a ukládá jejich depozita Vede účty státního rozpočtu Spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách Obchoduje s cennými papíry (především státními)

7 Zsv Řízení ČNB Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je sedmičlenná bankovní rada. Jejími členy jsou: guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři a další 4 členové bankovní rady. Členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let.  Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. Guvernér také předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji.

8 Zsv Nástroje ČNB Diskontní sazba- úroková sazba, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat u ČNB dočasně volnou likviditu Repo sazba- základní úroková sazba ČNB pro termínované operace s cennými papíry. Nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru. Pokud je vysoká inflace, repo sazba je také vysoká. Naopak pro rozvoj podnikání se repo sazba snižuje. Repo sazba je vyšší než diskontní.

9 Zsv Povinné minimální rezervy (PMR)- ČNB předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které si musí u ní uložit ve formě PMR. Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí protiinflačně. Pravidla likvidity-ČNB určuje bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv (majetek firmy) a pasiv (zdroje financování majetku) Operace na volném trhu- ČNB obchoduje s cennými papíry (především státními) a tím zvyšuje či snižuje množství peněz v oběhu

10 Zjištění získaných znalostí
Zsv Zjištění získaných znalostí Vyjmenuj pravomoci ČNB. Která hlava ústavy se zabývá ČNB? Kdo stojí v čele ČNB, kdo ji řídí? Vysvětli rozdíl mezi fungováním ČNB a komerčních bank. Zjisti, kde má sídlo ČNB.

11 Zdroje použitých materiálů
Text je dílem autora.


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Česká národní banka Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv"

Podobné prezentace


Reklamy Google