Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.11."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.11 Obecné vlastnosti živých organismů 1. Člověk a příroda Biologie 3. září 2012 RNDr. Hana Hančová Tematická oblast: Biologie V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslomateriálu: Číslo materiálu: III/2

3 Žá Anotace: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. V této výkladové hodině se žáci seznámí s obecnými vlastnostmi živých organizmů. Budou schopni na základě znalosti těchto vlastností rozlišit živou soustavu od neživé.

4 B Bi OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH ORGANISMŮ živá soustava = živý organismus Organismus = jedinec = individuum – prostorově ohraničená otevřená soustava Obecné vlastnosti organismů - vlastnosti společné všem organismům

5 bio Bi Obecné vlastnosti : 1.Chemické složení – rozdíl mezi živou a neživou přírodou je pouze v kvantitě, nikoliv v kvalitě chemických látek 2.Buněčná stavba – buňka je základní stavební a funkční jednotkou všech živých organismů 3.Organizovanost – všechny živé soustavy jsou vysoce organizované a strukturně složité soustavy; jsou uspořádány stupňovitě = hierarchicky

6 biologické Bi Atomy Molekuly Makromolekuly Makromolekulární celky Organely Buňka Tkáň x pletivo Orgán Orgánová soustava Organismus mnohobuněčný Příklad hierarchického uspořádání svalová / vodivé aminokyseliny bílkoviny = proteiny lipoproteiny cytoplazmatická membrána eukaryotická buňka žaludek / kořen trávicí kůň, lípa C, H, O, N

7 bio Bi 4.Metabolismus – přeměna látek a energií 5.Dráždivost – schopnost přijímat podněty z vnějšího a vnitřního prostředí a vhodně na ně reagovat 6.Růst – kvantitativní změny; zvětšování hmotnosti a velikosti organismu v důsledku metabolismu 7.Autoregulace = samoregulace – schopnost živé soustavy řídit sebe sama na základě informací přijímaných z vnějšího a vnitřního prostředí; jde o pochody uvnitř organismu (např. princip zpětné vazby)

8 bio Bi 8.Rozmnožování a dědičnost – rozmnožování = reprodukce: je proces tvorby potomstva; pohlavní x nepohlavní dědičnost: je schopnost organismů předávat při rozmnožování svému potomstvu genetické informace 9.Pohyb – je to děj, při kterém dochází ke změně polohy těla nebo ke změně tvaru těla; je to nejčastější odpověď organismu na podráždění; aktivní x pasivní

9 bio Bi 10.Vývoj a vývin - vývoj = fylogeneze = evoluce: dlouhodobý proces, v němž se z organismů jednodušších vyvíjejí organismy složitější, dokonalejší a lépe přizpůsobené danému životnímu prostředí vývin = ontogeneze = individuální vývoj: kvalitativní změny organismu; jedinec v průběhu vývinu získává znaky typické pro daný druh organismu

10 bio Bi Základní stádia vývinu: zárodek = embryo mladý jedinec dospělý jedinec stárnoucí jedinec zánik organismu

11 bio Bi Ověření získaných znalostí 1. Vysvětlete pojem obecný znak organismu. 2. Seřaďte uvedená stádia vývinu organismu ve správném pořadí podle časového hlediska: a) mladý jedinec d) zárodek b) zánik organismue) dospělý jedinec c) stárnoucí jedinec 4. Vyjmenujte obecné vlastnosti organismů. 5. Jak jinak lze nazvat kvantitativní změny organismu? 3. Vysvětlete pojem ontogeneze.

12 bio Zdroje použitých materiálů Všechny texty jsou vlastní tvorbou autorky.


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.11."

Podobné prezentace


Reklamy Google