Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.12."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.12 Rozdělení živých soustav 1. Člověk a příroda Biologie 6. září 2012 RNDr. Hana Hančová Tematická oblast: Biologie V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslomateriálu: Číslo materiálu: III/2

3 Žá Anotace: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. V této výkladové hodině se žáci seznámí s rozdělením živých soustav na základě jejich struktury a organizační složitosti. Dále získají vědomosti o charakteristických vlastnostech jednotlivých skupin živých soustav. A v neposlední řadě se dozvědí o toku látek, energií a informací. Texty psané kurzívou jsou jen rozšiřující.

4 ttt44 Bi Živý organismus jako otevřená soustava Z termodynamické hlediska je každý živý organismus otevřenou soustavou, a tedy vyměňuje s okolím:  látky = tok látek  energie = tok energie  informace = tok informací

5 ttt55 Bi Tok látek  příjem látek − zdroj stavebních látek − zdroj energie  enzymatické přeměny látek − rozkladné děje − syntetické děje  výdej látek − látky odpadní − látky nepotřebné − látky toxické

6 ttt66 Bi Tok energie  příjem energie − v podobě sluneční energie − v podobě chemické energie (potrava)  přeměna energie na volnou energii  výdej energie − ve formě tepla − ve formě chemických látek s nižším obsahem energie

7 ttt77 Bi Tok informací Jde o všechny procesy spojené s přenosem informace a její přeměnou.  kompletní informace pro udržení organizace živé soustavy a pro tvorbu bílkovin je uložena v nukleových kyselinách − k předávání dochází při rozmnožování  informační vztahy s okolím − přijímají informace o stavu okolí − regulují své chování na základě přijatých informací

8 ttt88 Bi Rozdělení živých soustav Živé soustavy rozdělujeme na základě jejich struktury a organizační složitosti do 2 skupin: 1. nebuněčné živé soustavy 2. buněčné živé soustavy = organismy

9 ttt99 Bi Nebuněčné živé soustavy  jsou závislé na buňkách hostitele − při rozmnožování a při přenosu genetické informace − při syntéze bílkovin  viry  viroidy  virusoidy

10 ttt1010 Bi Buněčné živé soustavy = organismy  mají všechny základní životní funkce  jsou schopny realizovat genetickou informaci − replikace − transkripce − translace  jednobuněčné organismy (bakterie, prvoci …)  mnohobuněčné organismy (rostliny, houby, živočichové)

11 ttt1111 Bi U buněčných soustav rozlišujeme podle charakteru vnitřních struktur dva typy buněk:  prokaryotická buňka => prokaryotické organismy  eukaryotická buňka => eukaryotické organismy Takovéto rozdělení organismů je pouze na základě strukturního typu buněk. Není to rozdělení taxonomické = systematické.

12 ttt1212 Bi Všechny buněčné živé soustavy se rozdělují do 3 domén  Bakterie  Archea  Eukarya Kritériem pro rozdělení se stala sekvence rRNA malých ribozómových podjednotek. Je výborným indikátorem evolučních vztahů mezi organismy − patří mezi nejstarší biologické makromolekuly − je funkčně konstantní − najdeme ji ve všech organismech Ze srovnávaných sekvencí se vypočítává tzv. evoluční vzdálenost. Výsledky se znázorňují graficky → fylogenetický strom

13 ttt1313 Bi doména = hierarchicky nejvyšší taxon, založený na molekulární evoluci organismů univerzální fylogenetický strom = grafické znázornění rozdělení živých organismů

14 ttt1414 Bi UP Mikrosporidia

15 ttt1515 Bi Pojmy k fylogenetickému stromu progenot = P  nejjednodušší živá soustava  vznikl pravděpodobně před 3,8 – 4,2∙10 9 lety univerzální předek = UP  vyvinul se z progenota  z něj se vyvinuly buňky prokaryotické a eukaryotické

16 ttt1616 Bi evoluční linie = větve – směr od univerzálního předka  větev směřující k bakteriím  větev členící se do 2 dalších linií → k archeím → k eukaryím Délka větve mezi 2 organismy je přímo úměrná evoluční vzdálenosti mezi nimi.

17 ttt1717 Bi 1.Co je to doména ? 2.Vysvětlete tok látek, energie a informací. 3.Vyjmenujte domény organismů. 4.Vyberte správné tvrzení: univerzální předek: a)se vyvinul z progenota b)se vyvinul z prokaryotické buňky c)je nejjednodušší neživá soustava d) je předkem pouze vývojové linie bakterií 5.Co je charakteristické pro eukaryotické organismy? 6.Vyjmenujte nebuněčné živé soustavy. Ověření získaných znalostí

18 ttt1818 1.Rozsypal, S. a kol. Nový přehled biologie. 1.vyd. Praha: Scientia spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 2003 2.Schéma a texty jsou vlastní tvorbou autorky. Zdroje použitých materiálů


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_BIO.S6.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google