Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručné dějiny sociologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručné dějiny sociologie"— Transkript prezentace:

1 Stručné dějiny sociologie
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Stručné dějiny sociologie Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Obsah Protosociologie August Comte Herbert Spencer Karel Marx
Émile Durkheim Vilfredo Pareto, Max Weber Použité zdroje

3 Protosociologie Protosociologie - období a myšlení před vznikem sociologie. V tomto období byly formulovány všechny podstatné sociální problémy. Konkrétně problém moci a jejího zneužití, sociální rovnosti a nerovnosti, problém spravedlnosti… Rozpad tradiční společnosti se stal impulsem k ustavení nové vědy o společnosti, která měla uspokojivě a vědeckými metodami srovnatelnými co do stupně exaktnosti s vědami přírodními odpovědět na otázku, jak se společnost udržuje ve stavu rovnováhy, jak vzniká a trvá řád….

4 August Comte ( ) Francouzský filozof, poprvé použil slovo sociologie (societas = společnost; logos = věda). Založil ji jako vědu, která bude pozitivisticky, tedy na základě faktů studovat společnost a přitom využívat poznatků ostatních společenských věd, které má zastřešovat. Obr. 1

5 Herbert Spencer ( ) Poznatky přírodních věd, z nich především Darwinova evoluční teorie ho vedla ke srovnání lidské společnosti s biologickým organismem (organicismus). Společenská evoluce povede k dosažení svobody jednotlivce, státní moc má být podřízena vůli občanů. Obr.2

6 Karel Marx ( ) Nasměřoval sociologii na studium tzv. společenskoekonomických formací (je vždy charakterizována společenskými třídami, jež mají opačné ekonomické zájmy a konflikt mezi nimi vede k revoluci a nastolení nové formace). Jeho utopickou představou bylo vybudování beztřídní společnosti. Obr. 3

7 Émile Durkheim( ) Reprezentuje druhou vlnu pozitivistického myšlení. Požadoval výklad společnosti jen z ní samé. Společnost ovlivňuje jedince díky existenci sociálních jevů. To jsou všechny jevy, které existují nezávisle na vědomí individua a přitom na něj vyvíjejí tlak (např. právní normy, jazyk, náboženská dogmata…) Obr. 4

8 Vilfredo Pareto, Max Weber
V. Pareto ( ) se zabýval lidským jednáním, které je dáno především psychickým stavem člověka. Je zakladatelem teorie elit. M. Weber ( pojímal sociologii jako vědu, která nemá za úkol jen objektivistický popis, ale především porozumění smyslu jednání jedince. Společnost lze pochopit právě skrze reakce individua. Obr. 5

9 Použité zdroje • Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN • Buriánek, J. Sociologie. Praha: Fortuna, ISBN Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, ISBN Obr.1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Stručné dějiny sociologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google