Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚJINY SOCIOLOGIE Tereza Vrbová duben 2010. August Comte (1798-1857) Sociologie jako pozitivní věda Sociální statika a dynamika Soc. statika – studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚJINY SOCIOLOGIE Tereza Vrbová duben 2010. August Comte (1798-1857) Sociologie jako pozitivní věda Sociální statika a dynamika Soc. statika – studium."— Transkript prezentace:

1 DĚJINY SOCIOLOGIE Tereza Vrbová duben 2010

2 August Comte (1798-1857) Sociologie jako pozitivní věda Sociální statika a dynamika Soc. statika – studium struktury společenského řádu –3 opory společnosti –Rodina –Stát –Církev

3 August Comte Soc. dynamika –Zákon tří stádií –Teologické –Metafyzické –Pozitivistické Díla: –Kurz pozitivní filozofie –Systém pozitivní politiky

4 Karel Marx (1818-1883) „mladý Marx“ – filozof, antropolog „starý Marx“ – ekonom Společenský vývoj: dle materiálních podmínek Díla: –Německá ideologie –Kapitál –Ekonomicko-filozofické rukopisy

5 Karel Marx Bytí a vědomí –Materiální produkce => duchovní produkce –Dělba práce Třídy a třídní boj –Výrobní síly –Výrobní vztahy –Každá třída je přínosná a progresivní na počátku své epochy

6 Herbert Spencer (1820-1903) Evolucionismus –Vývoj lidstva = vývoj přírody –Všechny společenské systémy procházejí v různých časech cca stejnými fázemi. –Rostoucí diferenciace => vyšší integrace

7 Herbert Spencer Organicismus –Společnost je nástroj pro jednotlivé členy –Společné znaky organismu a přírody: Růst Rostoucí komplexnost Diferenciace struktur a funkcí Evoluce, nové vztahy mezi částmi Biologický organismus ~ „společnost“ Zničení celku – části mohou ještě žít

8 Herbert Spencer –Rozdíly mezi společností a organismem Volnost samostatných jednotek Schopnost myslet Existence pro dobro celku či jednotky Na rozdíl od Comta: nezasahovat do společnosti!!! Díla: –Social Statics –First Principles –Principles of Biology –The principles of Sociology

9 NATURALISMUS Snaha aplikovat teorie přírodních věd na sociální vědy, společnost Organicistická t. – René Worms Rasově antropologický / Antroporasový směr Biometrická škola Sociální darwinismus Demografický směr – Adolphe Coste Geografický směr – Robert E. Park Mechanicistický směr – H. C. Carey

10 Antroporasový směr J. A. Gobineau –Jednotlivé lidské rasy si nejsou rovny –Pro přežití nutná čistota rasy H. S. Chamberlain –Některé rasy předurčeny k vedení –Teutonská rasa G. V. de Lapouge –Rasové odlišnosti: lebka, pigment, výška –Sociální nerovnost je biologický fakt

11 Biometrická škola F. Galton –Vliv dědičnosti vyšší než vliv prostředí či výchovy –Lidé se liší také duševními vlastnostmi C. Pearson –Nadvláda biologických činitelů ve vývoji lidstva –Autor korelačního koeficientu

12 Sociální darwinismus Snaha aplikovat biologický determinismus na společnost Boj o život W. Bagehot –Boj o život: jen mezi skupinami –Vývoj: poměr tendence k proměnlivosti a dědičnosti L. Gumplowitz –Vývoj: tendence sebezachování (nikoli spolupráce)

13 PSYCHOLOGISMUS Snaha vysvětlit sociální jevy pomocí lidské psychiky Psychologický evolucionismus Psychologie národů Psychologie davu Instinktivismus (+ Psychoanalýza) Interakcionismus

14 Psychologický evolucionismus Sociální život: výsledek vědomého řízení sociálního procesu L. F. Ward –Teorie sociálních sil – dynamické, řídící –Intelekt drží společnost pohromadě F. H. Giddings –Společnost: organizace, ne organismus

15 Psychologie národů Důraz na vliv prostředí psychických procesů jednotlivců W. Wundt –4 stádia dějin lidské kultury (na základě vývoje psychologie člověka): O. prvotního člověka O. totemismu O. bohů a hrdinů O. lidstva

16 Psychologie davu Existuje „skupinová duše“ G. Le Bon –V davu klesá individualita, intelekt, zodpovědnost jedinců, vládnou iracionální psychické faktory

17 Instinktivismus Problém: CO je instinkt? Duše, pud? W. McDougal –Sociální chování je podmíněno instinkty (= vrozené psychické dispozice, které nutí člověka vnímat určité věci určitým způsobem a reagovat na ně) –Intelekt je slabší

18 Instinktivismus (Psychoanalýza) S. Freud –Teorie instinktu – I života, I smrti – oba jsou energií pro ostatní psych. pochody –Teorie struktury osobnosti Id – neuvědomované pudy Ego – princip reality; rozum; řídí chování Superego – svědomí + ideální já

19 Interakcionismus G. Tarde –Nominalismus –Elementární sociální fakt = psychický stav jedince vyvolán PS jiného jedince –Společnost: napodobující se bytosti Ch. Cooley –Lidé se stávají sociálními v primární sk. –Teorie zrcadlového já

20 Émile Durkheim (1858-1917) Sociologie: pozitivní věda o společnosti, konstruktivní nástroj reorganizace společnosti Úkol sociologie: eliminace konfliktů, ustavení nového morálního řádu Díla: –O dělbě společenské práce –Pravidla sociologické metody –Sebevražda –Elementární formy náboženského života

21 Émile Durkheim Solidarita – mechanická, organická –Změna s rostoucí dělbou práce - diferenciace Kolektivní vědomí – vysoké u společností s mechanickou solidaritou Sociální fakt –Existuje nezávisle na individuích –Vykonává na jedince tlak – např. jazyk, peníze, móda, profesní znalosti

22 Émile Durkheim Sebevražda –Míra sebevražednosti – nepřímo úměrná stupni integrace sociálních skupin, do nichž individuum patří –Typologie sebevražd: Egoistická – malá integrace Altruistická – velká integrace Anomická – uvolněná regulace Fatalistická – silná regulace

23 Vilfredo Pareto (1848-1923) 2 typy jednání –Logické – adekvátní prostředky a cíle –Nelogické Elity –Lidé se dělí na elity a masy –„koloběh elit“

24 Vilfredo Pareto Rezidua –Predispozice k určitým způsobům myšlení a jednání společné všem lidem Derivace –Pseudologická vysvětlení vlastního jednání

25 Max Weber (1864-1920) Myšlenkové vlivy –Historicismus: jedinečnost, neopakovatelnost –Novokantovství –Nietzsche Vědy: nomotetické a idiografické Sociologie: nehodnotící

26 Max Weber Sociální jednání (předmět sociologie) = chování, jemuž zúčastnění přikládají smysl a orientují jeho průběh podle reakcí druhých Ideální typy –konstrukty umožňující poznání –Porozumět smyslu → srovnání s ideál. typy → zobecnění – vysvětlení (HYPOTÉZA!!!)

27 Max Weber Panství –Moc = šance jednajícího prosadit svou vůli –Tradiční – autorita odvozena od „něčeho odedávna uznávaného“ –Charismatické – nadpřirozené schopnosti vůdce; dynamické, nestálé –Legální – byrokratický aparát – odborně školený úředník Neosobnost → dehumanizace společnosti

28 Max Weber Protestantská etika a duch kapitalismu –Hospodářská úspěšnost anglosaského podnikatele –„duch kapitalismu“ –J. Kalvín – učení o predestinaci Pár vyvolených, masa zavržených Práce jako prostředek ke spáse Legitimizace ziskové činnosti


Stáhnout ppt "DĚJINY SOCIOLOGIE Tereza Vrbová duben 2010. August Comte (1798-1857) Sociologie jako pozitivní věda Sociální statika a dynamika Soc. statika – studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google