Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie Sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie Sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společnosti."— Transkript prezentace:

1 Sociologie Sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společnosti.

2 Dějiny sociologie Sociologie se začala formovat na začátku 19. století. Za otce sociologie je považován francouzský filosof Auguste Comte V roce 1838 poprvé použil slovo sociologie. Z latinského - socius = společník Z řeckého - logos = slovo

3 Auguste Comte 1798 - 1857

4 Přibližně ve stejné době jako Comte zveřejňují své úvahy o společnosti Herbert Spencer a Karel Marx

5 První nezávislou katedru sociologie založil A. W. Small v roce 1892 v Chicagské univerzitě

6 Sociologie souvisí s ostatními společensko-vědními disciplínami Filosofie - společný zájem o člověka Historie - historický kontext Ekonomie - důležitá složka společnosti Psychologie - sociální faktory a psychika Ekologie - problémy světa

7 Metody sociologického výzkumu 1) Kvantitativí malý obsah informací od mnoha jedinců 2) Kvalitativní mnoho informací od malého počtu jedinců

8 Metody kvantitativního výzkumu Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Sociometrie

9 Metody kvalitativního výzkumu Zúčastněné pozorování výzkumník se podílí na každodenním životě zkoumaných Osobní analýza výpověď o vlastním životě deník dopisy autobiografie

10 Sociální skupina Je tvořena dvěma nebo více osobami je to sdružení lidí, mezi nimiž jsou vzájemné vztahy Členy skupiny spojuje: vzájemná komunikace normy vzájemná očekávání společně vykonávaná činnost

11 Druhy sociálních skupin Podle velikosti malé a velké Podle povahy vazby mezi členy primární a sekundární Podle pozic členů a jejich vzájemných práv formální a neformální Podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat členské a nečlenské

12 Malé sociální skupiny Rodina, sportovní oddíl, zájmový kroužek, pracovní skupina….

13 Velké sociální skupiny Velký počet členů, kteří se obvykle neznají Mají společný cíl, ideologii, symboly, znaky, vlajky, obřady, stejnokroje …..

14 Neformální skupiny Lidé se v nich znají a mají mezi sebou přátelské vztahy. Vedoucí dosahují svého postavení na základě obliby a uznání, členy spojuje společná činnost.

15 Formální skupiny Jsou organizované, každý člen má předem stanovené místo, vedoucí je určován podle pravidel, má odpovědnost i práva.

16 Postavení členů ve skupině Pozice i obliba jedinců ve skupině se v průběhu času může měnit. Členové: Vedoucí skupiny: -velmi oblíbení- schopnost organizovat - oblíbení - ovlivňovat výsledky - akceptovatelní - vystupovat za skupinu - odmítaní - mít morální kredit

17 Příznivý vliv na členy skupiny - ovlivňuje vlastnosti jedince -učí se lepší spolupráci a komunikaci -akceptuje pravidla, normy a chování -skupina rozlišuje vhodné a nevhodné chování -určuje odměny a tresty

18 Nepříznivý vliv skupiny -nekritické přijímání názorů skupiny -vzdání se vlastního názoru -podlehnutí tlaku skupiny -delikventní party -náboženské sekty

19 DAV Jednou ze sociálních skupin je též dav. Je to náhodné nebo úmyslné shromáždění osob ve stejném prostoru. Přítomnost má značný vliv na chování jednotlivce. Projevuje se princip napodobování a hysterie. Značně k tomu přispívá anonymita.

20 Rodina Je malá sociální skupina Je to skupina primární, která má nezastupitelnou úlohu s socializaci člověka.

21 Funkce rodiny Biologicko – reprodukční Ekonomická Socializačně výchovná Emocionální

22 Krize rodiny Projevuje se vysokou rozvodovostí manželů 1)Nevěra 2)Mládí novomanželů 3)Materiální potíže 4)Negativní vlivy okolí 5)Vysoká zaměstnanost žen


Stáhnout ppt "Sociologie Sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google