Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální skupina Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální skupina Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří."— Transkript prezentace:

1 Sociální skupina Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří nebo jsou přiřazováni. S. s. je souborem jedinců, kteří se odlišují podle nějakého znaku od jiných.

2 Charakteristika sociální skupiny  S. s. je jednotkou horizontální diferenciace. Pojem se objevuje po francouzské revoluci k označeni jiného než stavovského (tj. vertikálního) členění.  Označuje se jím soubor jedinců, kteří jsou propojeni osobními nebo neosobními/ institucionálními vazbami ve vyšším celku (Z. Bauman).  Označuje se jím také jakékoli množství lidí, mezi nimiž jsou takové vztahy, že musí být posuzováni společně (A. W. Small)  Rozlišuje se s. s. v širším smyslu a užším smyslu.

3 Široký význam pojmu  Kategorie, kohorta - dochází k rozlišení podle společného znaku. Ten se může prosazovat v jednání lidí, ale soubor utvořený podle příslušného znaku není subjektem. Užívá se pro označení výzkumného a statistického členění.  Agregát vyjadřuje prostorové soustředění osob (v domě, obci, v organizaci), kteří nevstupují do vzájemných interakcí nebo jen minimálních.  Další typy seskupení - komunita, veřejnost, dav.

4 Úzký význam pojmu  S. s. umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam. Skupina je důležitá pro uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení.  S. s. znamená existenci reálných vztahů mezi konkrétními jedinci.  S. S. je představována strukturou pozic a rolí.  Každá skupina má vlastní vzory chování, hodnoty a normy, tj. specifický výraz většinové kultury.  Vystupuje jako subjekt.

5 Typy sociálních skupin  podle utváření vztahů  Formální skupina - definovaný cíl, určené vazby, účelové chování.  Neformální skupina – spontánní, významná je osobnost členů.  podle velikosti  Malá skupina –interpersonální vazby, vztahy mezi všemi členy.  Velká skupina – vztahy zprostředkované, zdůraznění pozic a rolí.

6 Typy sociálních skupin  podle významu vztahů  Primární skupina – vztahy jsou pro členy hodnotou, výrazně motivují chování a změnu chování.  Sekundární skupina – význam má skupina nikoli vztahy mezi členy.  podle zařazení a orientace členů  Členská skupina – skupina, k níž jedinec reálně přísluší. Opakem je skupina nečlenská.  Referenční skupina – skupina, jejíž hodnoty a normy jedinec přijímá a respektuje její vzory chování. Je to ta skupina, se kterou se identifikuje především.

7 Typy sociálních skupin  podle trvání  Skupina dočasná – skupina vytvářená jen na určitý čas (např. pracovní tým).  Skupina stálá – skupina, u které ukončení činnosti není aktuální problém (např. pracovní skupina)  Skupina trvalá– je vytvářena bez záměru jejího ukončení (např. rodina).

8 Typy sociálních skupin  podle zařazování a uvolňování  Skupina otevřená – neklade překážky přijímání nových členů a uvolňování stávajících.  Skupina s podmíněným přístupem – Jsou stanoveny podmínky členství a členové jsou vybíráni. Uvolňování není samozřejmé, ale ne nemožné.  Skupina uzavřená – Skupina se brání přijímání nových členů a brání se uvolňovat stávající.

9 Skupinový konformismus  S. k. znamená, že jedinec podléhá tlaku skupiny v jednání i myšlení.  S. k. je ve skupinách, se kterými se člověk identifikuje.  Konformita jedinců je vyšší při posuzování složitých jevů kde odklon od většinového mínění má větší pravděpodobnost.  Míra konformity je závislá na osobnosti.  Mimo dosah skupiny se míra konformity oslabuje.

10 Sociometrická skupinová struktura  Platí pro malé skupiny. Sociometrie je metoda pro určení vazeb v malých s. s.  Hierarchická mocenská: vůdcové, pomocníci, souputníci, pasivní, periferní členové.  Hierarchická prestižní: populární, oblíbené, akceptované, trpěné, mimo stojící osoby.

11 Struktura podle grafického zobrazení  Kruh - malá rychlost a přesnost komunikace, nestabilní organizace, vysoké uspokojení členů  Řetěz - vcelku velká rychlost a přesnost komunikace, organizace stabilní, malé uspokojení členů  Hvězda - velká rychlost a přesnost komunikace, organizace velice stabilní, malé uspokojení členů


Stáhnout ppt "Sociální skupina Sociální skupina je specifickým sociálním útvarem, vytvářený různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří."

Podobné prezentace


Reklamy Google