Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etnicita a rasa KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky Základní termíny Teorie předsudků – tři paradigmata Teorie (rasové) diskriminace - tři paradigmata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etnicita a rasa KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky Základní termíny Teorie předsudků – tři paradigmata Teorie (rasové) diskriminace - tři paradigmata."— Transkript prezentace:

1 Etnicita a rasa KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky Základní termíny Teorie předsudků – tři paradigmata Teorie (rasové) diskriminace - tři paradigmata Vzory mezi-skupinových vztahů

3 Základní termíny a pojmy Etnická skupina Rasová skupina Rasa –rasizace Minorita Stereotypy Předsudky Diskriminace Rasismus

4 Základní pojmy I. Etnická skupina „je to sociální kategorie lidí, kteří sdílejí společnou kulturu (např. dialekt nebo jazyk), společné náboženství, normy, praktiky, zvyky a historii“ (Anderson, Taylor 2004: 312). Rasová skupina očividné fyzické rysy

5 Základní pojmy II. Rasa Sociální konstrukce – definice rasy jako sociálně podmíněný výběr určitého souboru znaků »[Šmausová, G. 1999: ”Rasa” jako rasistická konstrukce. Sociologický časopis 35(4): 433-446.] „rasizace“ (racialization) Teorie „vytváření“ rasy Biologický význam termínu rasa

6 Základní pojmy III. Minorita = Sociální skupina, jejíž členové jsou v podřízeném postavení a mají znatelně méně moci a kontroly nad svými životy než členové dominantní majoritní skupiny Základní rysy minoritních skupin: 1)zkušenost s nerovným zacházením 2)sdílejí stejné fyzické, kulturní nebo další jiné společné rysy, které je odlišují od ostatních 3)askriptivní status – členem MS se člověk rodí 4)silný pocit solidarity – společná sociální či historická zkušenost -in.-group X out-group -endogamie

7 Základní pojmy IV. Stereotypy = nespolehlivé generalizace týkající se všech členů dané skupiny, které nerozlišují individuální rozlišnosti uvnitř skupiny Předsudky = negativní postoje vůči celé kategorií lidí, často vůči etnické nebo rasové minoritě

8 Teorie předsudků PROČ EXISTUJÍ PŘEDSUDKY A STEREOTYPY? A. Sociálně- psychologické teorie předsudků 1)Theodor Adorno: autoritářské osobnosti 2)Teorie obětního beránka B. Sociologické teorie předsudků Funkcionalismus: zachování sociálního řádu - nutnost asimilace 2) Symb. Interakcionalismus: -Allport – contact theory 2 témata: a)role sociální interakce při redukování rasové a etnické nenávisti b)jak je rasa a etnicita sociálně konstruována 3) Konfliktualismus: kontroverze „třída versus rasa“

9 Diskriminace = „jde o otevřené negativní a nerovné zacházení s členy sociální skupiny nebo vrstvy pouze na základě jejich členství v dané skupině nebo vrstvě“ (Anderson,Taylor 2004:320). diskriminace vs. předsudky = chování vs postoje –skleněný strop –institucionální diskriminace –pozitivní diskriminace /affirmative action/

10 Rasismus Kombinace předsudků a diskriminace = víra, že jedna rasa je nadřazena jiné a to sociálně, intelektově, kulturně atd. Otevřený rasismus dominantní „klasika“ Skrytý – čili averzní Snaha vyhýbat se určité skupině

11 Teorie (rasové) diskriminace Funkcionalistická perspektiva –Funkce a dysfunkce diskriminace (Manning Nash) Konfliktualistická perspektiva –teorie vykořisťování –rasismus udržuje minority v nízkém postavení Symb. Interakcionalistická perspektiva –Kontaktní teorie – k odbourání diskriminace zapotřebí dlouhodobého kontaktu

12 Vzorce mezi-skupinových vztahů a)amalgamace -A+B+C=D -„melting pot“ b)asimilace -A+B+C=A c)segregace -A X B -Fyzické oddělení členů dvou skupin -Minimální kontakt však nevyhnutelný ve všech společnostech d)pluralismus -A+B+C=A+B+C -Vzájemný respekt -Ideál vs realita

13 Další doporučená literatura: K otázce menšin v ČR: -Šisková T. (ed.) 2001. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál. K učivu z přednášky: - Giddens A. 2001. Sociologie. Kap. Etnicita a rasa.(Pp.227-251). Praha: ARgo.

14 Děkuji za pozornost. Máte nějaké dotazy?


Stáhnout ppt "Etnicita a rasa KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky Základní termíny Teorie předsudků – tři paradigmata Teorie (rasové) diskriminace - tři paradigmata."

Podobné prezentace


Reklamy Google