Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální stratifikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální stratifikace"— Transkript prezentace:

1 Sociální stratifikace
KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: Systémy stratifikace a základní pojmy
Klasické teorie soc.stratifikace Karl Marx Max Weber Funkcionalistický pohled na nerovnost Konfliktualistický pohled na nerovnost Třídy v současných západních společnostech

3 Základní pojmy sociální stratifikace = systém, kterým společnost hierarchicky rozřazuje kategorie lidí Čtyři principy: sociální stratifikace – charakteristika společnosti, není jen pouhou reflexí individuálních rozdílností sociální stratifikace přetrvává generace sociální stratifikace je univerzálním jevem, který je však velmi proměnlivý soc. stratifikace nezahrnuje pouze nerovnost, ale i přesvědčení

4 Související pojmy: sociální mobilita = změna v pozici dotyčného v rámci sociální hierarchie Vertikální Horizontální Intergenerační Intragenerační Ideologie/hegemonie

5 Různé systémy a zdroje stratifikace
sociální a ekonomické rozdělení (práce, bohatství a příjem) rozdělení podle genderu a sexuality (soc.postavení v závislosti na tom, zda je dotyčný muž nebo žena) etnické a rasové dělení (rasa a etnicita) rozdělení v závislosti na věku (postavení v závislosti na věku)

6 Klíčové procesy ovlivňující stratifikaci:
Iris Marion Young (1949 – 2006) sociální exkluze a marginalizace vykořisťování bezmocnost kulturní imperialismus násilí

7 Uzavřené a otevřené systémy stratifikace
otrokářský systém kastovní systém stavovský systém třídní systém

8 Klasické pohledy na stratifikaci
Karl Marx (1818 – 1883) Ekonomický základ nerovností Proletariát X buržoazie Vztah mezi nimi – založen na vykořisťování „Nadhodnota“ – připadá kapitalistovi Potřeba „třídního uvědomění“

9 Max Weber ( ) 3 komponenty stratifikace: Třída Status Strana

10 Fcion. a konflikt.pohledy –nerovnost (Anderson, Taylor 2004 : 258)
Funkcionalismus Konfliktualismus nerovnost nerovnost motivuje různé lidi k vykonávání pozic, jež jsou nezbytné pro přežití společnosti nerovnost vychází ze systém dominance a subordinace třídní struktura diferenciace - nezbytná pro soudržnou společnost různé skupiny bojují o společen. zdroje a sociální výhody systém odměn odměny jsou spjaty s určitými pozicemi, aby byli lidé motivováni podstoupit výcvik nutný k výkonu těchto rolí čím je společ. stratifikovanější, tím méně bude profitovat z talentu svých občanů třídy některé pozice ve společnosti jsou důležitější a jsou proto více ohodnoceny, neboť vyžadují větší talent a výcvik třídy jsou ve vzájemném konfliktu, který pramení z jejich soupeření o zdroje (ekonomické, sociál, politické atd.) životní příležitosti/šance ti, kteří pracují více a uspějí, mají větší životní šance ta zaměstnání, která jsou ve společ. životně nezbytná, jso učasto hodnocena nejméně

11 fcionalismus konfliktualismus (Anderson, Taylor 2004 : 258) elity
ti nejtalentovanější jsou oceňovány podle toho, že přispívají k udržení sociálního řádu ti nejmocnější reprodukují své výhody tím., že distribuují zdroje a kontrolují dominantní hodnotový systém třídní ideologie/uvědomění přesvědčení o ne/úspěchu stvrzují status těch, kteří uspěli elity ovlivňují společen. přesvědčení tak, aby vypadala legitimně a fér sociální mobilita vzestupná mobilita čeká ty, kteří oplývají nezbytným talentem a nástroji k úspěchu v systému existuje omezená mobilita, neboť dělnickým třídám a chudým jsou odepřeny ty samé příležitosti, které mají ostatní

12 Třídy v západní společnosti
Pojmy: Majetek příjmy Vyšší třída Střední třída Stará střední třída Vyšší střední třída Nižší střední třída Dělnická třída „Dělnická aristokracie“ Nižší dělnická třída Underclass

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sociální stratifikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google