Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální stratifikace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: Systémy stratifikace a základní pojmy Klasické teorie soc.stratifikace Karl Marx Max Weber Funkcionalistický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální stratifikace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: Systémy stratifikace a základní pojmy Klasické teorie soc.stratifikace Karl Marx Max Weber Funkcionalistický."— Transkript prezentace:

1 Sociální stratifikace KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: Systémy stratifikace a základní pojmy Klasické teorie soc.stratifikace Karl Marx Max Weber Funkcionalistický pohled na nerovnost Konfliktualistický pohled na nerovnost Třídy v současných západních společnostech

3 Základní pojmy sociální stratifikace = systém, kterým společnost hierarchicky rozřazuje kategorie lidí Čtyři principy: 1)sociální stratifikace – charakteristika společnosti, není jen pouhou reflexí individuálních rozdílností 2)sociální stratifikace přetrvává generace 3)sociální stratifikace je univerzálním jevem, který je však velmi proměnlivý 4)soc. stratifikace nezahrnuje pouze nerovnost, ale i přesvědčení

4 Související pojmy: sociální mobilita = změna v pozici dotyčného v rámci sociální hierarchie Vertikální Horizontální Intergenerační Intragenerační Ideologie/hegemonie

5 Různé systémy a zdroje stratifikace 1)sociální a ekonomické rozdělení (práce, bohatství a příjem) 2)rozdělení podle genderu a sexuality (soc.postavení v závislosti na tom, zda je dotyčný muž nebo žena) 3)etnické a rasové dělení (rasa a etnicita) 4)rozdělení v závislosti na věku (postavení v závislosti na věku)

6 Klíčové procesy ovlivňující stratifikaci: Iris Marion Young (1949 – 2006) a)sociální exkluze a marginalizace b)vykořisťování c)bezmocnost d)kulturní imperialismus e)násilí

7 Uzavřené a otevřené systémy stratifikace A.otrokářský systém B.kastovní systém C.stavovský systém D.třídní systém

8 Klasické pohledy na stratifikaci Karl Marx (1818 – 1883) -Ekonomický základ nerovností -Proletariát X buržoazie Vztah mezi nimi – založen na vykořisťování „Nadhodnota“ – připadá kapitalistovi Potřeba „třídního uvědomění“

9 Max Weber (1864-1920) 3 komponenty stratifikace: 1)Třída 2)Status 3)Strana

10 Fcion. a konflikt.pohledy –nerovnost (Anderson, Taylor 2004 : 258) FunkcionalismusKonfliktualismus nerovnost nerovnost motivuje různé lidi k vykonávání pozic, jež jsou nezbytné pro přežití společnosti nerovnost vychází ze systém dominance a subordinace třídní strukturadiferenciace - nezbytná pro soudržnou společnost různé skupiny bojují o společen. zdroje a sociální výhody systém odměnodměny jsou spjaty s určitými pozicemi, aby byli lidé motivováni podstoupit výcvik nutný k výkonu těchto rolí čím je společ. stratifikovanější, tím méně bude profitovat z talentu svých občanů třídyněkteré pozice ve společnosti jsou důležitější a jsou proto více ohodnoceny, neboť vyžadují větší talent a výcvik třídy jsou ve vzájemném konfliktu, který pramení z jejich soupeření o zdroje (ekonomické, sociál, politické atd.) životní příležitosti/šance ti, kteří pracují více a uspějí, mají větší životní šance ta zaměstnání, která jsou ve společ. životně nezbytná, jso učasto hodnocena nejméně

11 (Anderson, Taylor 2004 : 258) fcionalismuskonfliktualismus elityti nejtalentovanější jsou oceňovány podle toho, že přispívají k udržení sociálního řádu ti nejmocnější reprodukují své výhody tím., že distribuují zdroje a kontrolují dominantní hodnotový systém třídní ideologie/uvědomění přesvědčení o ne/úspěchu stvrzují status těch, kteří uspěli elity ovlivňují společen. přesvědčení tak, aby vypadala legitimně a fér sociální mobilitavzestupná mobilita čeká ty, kteří oplývají nezbytným talentem a nástroji k úspěchu v systému existuje omezená mobilita, neboť dělnickým třídám a chudým jsou odepřeny ty samé příležitosti, které mají ostatní

12 Třídy v západní společnosti Pojmy:  Majetek  příjmy I.Vyšší třída II.Střední třída a.Stará střední třída b.Vyšší střední třída c.Nižší střední třída III.Dělnická třída a.„Dělnická aristokracie“ b.Nižší dělnická třída IV.Underclass

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sociální stratifikace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: Systémy stratifikace a základní pojmy Klasické teorie soc.stratifikace Karl Marx Max Weber Funkcionalistický."

Podobné prezentace


Reklamy Google