Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie médií, komunikace a jazyka KSS/S2SŠO ZS 07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie médií, komunikace a jazyka KSS/S2SŠO ZS 07."— Transkript prezentace:

1 Sociologie médií, komunikace a jazyka KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: Hromadné sdělovací prostředky: Definice Studium jednotlivých typů Teorie masových médií Klasický hypodermický model Funkcionalistické paradigma –Teorie morální paniky Konfliktualistické paradigma –Politická ekonomie médií –Kritika frankfurtské školy –J. Habermas – „veřejná sféra“ Symbolický interakcionalismus Teorie McLuhanna a Innise J. Thomson – média a modernita Postmoderní teorie – J. Baudrillard Analýza médií – přehled tématiky

3 Hromadné sdělovací prostředky Masmédia = jakýkoliv sociální či technologický prostředek používaný k výběru, přenosu a vnímání informací –Noviny –Televize různé žánry –TV zpravodajství - Glasgowská skupina pro výzkum sdělovacích prostředků –Videohry –Další média

4 Teorie magické střely –Jedna z prvních teorií masové komunikace –Lidé jsou pasivní a mediální sdělení má na ně přímý dopad –Dopady masové komunikace jsou silné, uniformní a přímé - stimuly z médií nutí lidi odpovídat stejným uniformním způsobem –Dávno překonána

5 Funkcionalistické teorie médií Média - součástí určitého sociálního systému, v rámci kterého plní následující funkce: 1)dohlížecí funkce 2)udělují statusy 3)posilují sociální normy a propagují určité normy a hodnoty (viz „morální panika“ –Stanley Cohen) 4)přenos, transmise kultury 5)„uspávací“ funkce

6 Konfliktualistické teorie Důraz na 2 oblasti: 1)ekonomický základ médií (snaha o největší profit) 2) ideologické strukturování médií (jak jsou ze sdělení vymazávány určité konfliktní zájmy - např. rasové, třídní, genderové)  Kritická teorie frankfurtské školy (Horkheimer, Adorno)  Jürgen Habermas – „veřejná sféra“ a kritika současné společnosti

7 Symbolický interakcionalismus Herbert Blumer – výzkum kin Norman Denzin - „kulturní logika“ společnosti zobrazená ve filmech

8 Harold Innis a Marshall McLuhan různé typy sdělovacích prostředků výrazně ovlivňují organizaci různých forem společnosti McLuhan: “sdělovací prostředek je sám o sobě sdělením” („the medium is the message“) –kniha „Medium is the Massage“ –„globální vesnice“ –Výzkum historie médií: Orální kultura Psaná a tištěná kultura Elektronická kultura

9 Modernita a média John Thompson -Zdroje -Jeho teorie a 3 typy interakcí: a)Tváří v tvář b)Zprostředkovaná interakce c)Kvaziinterakce

10 Postmoderní teorie médií Jean Baudrillard  „Hyperrealita“  „simulacra“ -Jsou kopie něčeho, co v originálu neexistuje -světy znaků a obrazů vytvořených médii; -už není jasně rozlišeno, k čemu (jaké „reálné věci“) tyto znaky ve světě odkazují

11 Analýza médií Harolld Laswell -cílem výzkumu médií je odpovědět na otázku: KDO CO ŘEKL, na KTERÉM programu, KOMU a s JAKÝM efektem? -3 dimenze analýzy médií: a)kódy b)kódování c)dekódování

12 Děkuji za pozornost. Nastává čas na Vaše dotazy…


Stáhnout ppt "Sociologie médií, komunikace a jazyka KSS/S2SŠO ZS 07."

Podobné prezentace


Reklamy Google