Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie médií, komunikace a jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie médií, komunikace a jazyka"— Transkript prezentace:

1 Sociologie médií, komunikace a jazyka
KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: Hromadné sdělovací prostředky:
Definice Studium jednotlivých typů Teorie masových médií Klasický hypodermický model Funkcionalistické paradigma Teorie morální paniky Konfliktualistické paradigma Politická ekonomie médií Kritika frankfurtské školy J. Habermas – „veřejná sféra“ Symbolický interakcionalismus Teorie McLuhanna a Innise J. Thomson – média a modernita Postmoderní teorie – J. Baudrillard Analýza médií – přehled tématiky

3 Hromadné sdělovací prostředky
Masmédia = jakýkoliv sociální či technologický prostředek používaný k výběru, přenosu a vnímání informací Noviny Televize různé žánry TV zpravodajství - Glasgowská skupina pro výzkum sdělovacích prostředků Videohry Další média

4 Teorie magické střely Jedna z prvních teorií masové komunikace
Lidé jsou pasivní a mediální sdělení má na ně přímý dopad Dopady masové komunikace jsou silné, uniformní a přímé - stimuly z médií nutí lidi odpovídat stejným uniformním způsobem Dávno překonána

5 Funkcionalistické teorie médií
Média - součástí určitého sociálního systému, v rámci kterého plní následující funkce: dohlížecí funkce udělují statusy posilují sociální normy a propagují určité normy a hodnoty (viz „morální panika“ –Stanley Cohen) přenos, transmise kultury „uspávací“ funkce

6 Konfliktualistické teorie
Důraz na 2 oblasti: ekonomický základ médií (snaha o největší profit) 2) ideologické strukturování médií (jak jsou ze sdělení vymazávány určité konfliktní zájmy - např. rasové, třídní, genderové) Kritická teorie frankfurtské školy (Horkheimer, Adorno) Jürgen Habermas – „veřejná sféra“ a kritika současné společnosti

7 Symbolický interakcionalismus
Herbert Blumer – výzkum kin Norman Denzin - „kulturní logika“ společnosti zobrazená ve filmech

8 Harold Innis a Marshall McLuhan
různé typy sdělovacích prostředků výrazně ovlivňují organizaci různých forem společnosti McLuhan: “sdělovací prostředek je sám o sobě sdělením” („the medium is the message“) kniha „Medium is the Massage“ „globální vesnice“ Výzkum historie médií: Orální kultura Psaná a tištěná kultura Elektronická kultura

9 Modernita a média John Thompson Zdroje Jeho teorie a 3 typy interakcí:
Tváří v tvář Zprostředkovaná interakce Kvaziinterakce

10 Postmoderní teorie médií
Jean Baudrillard „Hyperrealita“ „simulacra“ Jsou kopie něčeho, co v originálu neexistuje světy znaků a obrazů vytvořených médii; už není jasně rozlišeno, k čemu (jaké „reálné věci“) tyto znaky ve světě odkazují

11 Analýza médií Harolld Laswell
cílem výzkumu médií je odpovědět na otázku: KDO CO ŘEKL, na KTERÉM programu, KOMU a s JAKÝM efektem? 3 dimenze analýzy médií: kódy kódování dekódování

12 Nastává čas na Vaše dotazy…
Děkuji za pozornost. Nastává čas na Vaše dotazy…


Stáhnout ppt "Sociologie médií, komunikace a jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google