Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,"— Transkript prezentace:

1 Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály – Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_222_Funkce médií_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Mediální výchova a rétorika, 1. ročník, Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č Média a jejich vliv na mezilidské vztahy. Reklama. Téma: Funkce médií Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: Anotace: Materiál slouží především při výkladu nové látky. Žáci získají přehled o funkcích médií (informační, zábavní, kulturní, politické, sociální). Na prezentaci navazují testové otázky. Oba materiály lze využít ve výkladové i opakovací vyučovací hodině. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Funkce médií STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Osnova 1. Evokace – akrostich 2. Brainstorming – Jaké jsou podle
vás funkce médií? 3. Přemýšlejme … 4. Funkce médií 5. Informační funkce 6. Zábavní funkce 7. Kulturní funkce 8. Sociální funkce 9. Politická funkce 10.Shrnutí 11.Použitá literatura

4 Evokace Vyberte si jedno masové médium a vytvořte podle následujícího vzoru akrostich: Médium je prostředek sdělení Éterická bytost Daná velikost I středně propečený biftek, který Umí zamíchat našimi smysly Má mnoho podob Akrostich – žáci vytvářejí báseň, v níž počáteční písmena každého verše tvoří slovo, slovní spojení, větu, které vystihují vlastnosti daného média, např. filmu, rozhlasu, televize …

5 Brainstorming Jaké jsou podle vás funkce médií?
Žáci se zamýšlí, jakou roli podle nich média plní. Mohou uvádět i příklady z vlastní zkušenosti. Učitel pojmenované role zaznamenává na tabuli, nekomentuje je.

6 Přemýšlejme … Vytvářejí média naši kulturu nebo ji spíše odrážejí?
Mají média spíš informovat nebo bavit? Rozšiřují média náš pohled na svět, nebo jej naopak velice zužují? Cílem této části je rozpoutat diskusi, jakou úlohu média v životě plní. Ukázat nejen kladné, ale i záporné stránky (tzv. dysfunkce).

7 Funkce médií Informační Zábavní Kulturní Sociální Politická
Souhrn základních funkcí médií. Text označený ikonkou informací je určen k zápisu.

8 Informační funkce zprostředkování obrazu o světě
možnost být v kontaktu s celým světem utváření představ o světě nevýhody: zkreslení pohledu na svět, pohodlnost při vlastním poznávání Učitel vyjde z aktuálního zpravodajství. Možnost ukázat záznam zprávy o jedné události vysílané různými televizními kanály.

9 Informační funkce Jak zjistit pravdivý obraz věci, která je nám médii předkládána? Umět identifikovat mediální obsah Porovnávat sdělení z různých médií Zachovat zdravý rozum Vytvořit si vlastní názor Vést žáky k závěru, že je důležité získávat informace z různých zdrojů, porovnat je a vytvořit si vlastní názor, ne slepě přejímat obraz, který nám je problému předkládán.

10 Zábavní funkce Jak se dnešní společnost baví? Jak se lidé bavili v minulosti? Kdy v zábavě začala hrát roli média? Připomenout druhy zábavy v minulosti – rytířské turnaje, potulní pěvci, jarmareční písně, cirkusy, kabarety - a ukázat jejich proměnu po vzniku masových médií.

11 Zábavní funkce souvisí s příchodem masové komunikace:
počátek 20. století – film 20. léta 20. století – rozhlas 40. léta 20. století - televize

12 Zábavní funkce poskytování zábavy, rozptýlení, vzrušení
pasivní příjem umělé zábavy nízké kulturní hodnoty otupování představivosti snižování kulturních nároků diktování vkusu útěky do nereálného světa (? rozlišení mediálního a reálného světa) Důležité je upozornit, že prožívání zábavy prostřednictvím médií nevyžaduje žádnou činnost, nemusíme přemýšlet („zabití“ volného času). Stereotyp, jednoduchost.

13 Kulturní funkce jsou součástí kultury velký počet příjemců
podíl na formování projevů kultury dané společnosti vliv na „pohled na svět“ vliv na využití volného času dysfunkce: oslabování tradic, potlačení nároků na estetiku Masovost – členem skupiny fanoušků, aniž je člověk fyzicky přítomen (sport, hudba). Dysfunkce ukázat na sledování různých reality show nejen v komerční televizi.

14 Sociální funkce Kdo se podílí na naší výchově? Kdo ovlivňuje:
jak se chováme k starším lidem? jak se chováme v dopravních prostředcích? jak se chováme ke svým blízkým? jak se chováme k učitelům? Rozlišit činitele ovlivňující vzorce chování – rodina, škola, média.

15 Sociální funkce nabízí vzorce chování
určují společenské vztahy (představy o spokojené rodině, štěstí, bohatství) nereálnost pohledu na vztahy mezi lidmi – telenovely, seriály př. vzor mladých dívek v modelkách (anorexie)

16 Politická funkce Jaké znáte pořady v televizi, které se věnují politice?

17 Politická funkce pochopení souvislostí v politice
zapojení do politického života pomoc orientovat se v politice (volby) formování názorů na události negativa: vnucování názorů

18 Shrnutí Jaká byla prvotní funkce médií? Jaké další funkce média mají?
Jak poznáme selhání kvality služby, kterou nám nabízejí? Jakým ohrožením jsou jejich příjemci vystaveni? Kdo je jimi nejvíc ohrožen?

19 Použitá literatura Pospíšil J., Závodná L.S.: Mediální výchova, ComputerMedia, Kralice na Hané 2009, s.33-36, ISBN: Přispěvatelé Wikipedie, Akrostich [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 13:13 UTC [citováno ]

20 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál. Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google