Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální komunikace. Mediální gramotnost a mediální výchova  Média a společenské vztahy  Rozdílné typy teorií (Yves Bertrand)  Věda o komunikaci a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální komunikace. Mediální gramotnost a mediální výchova  Média a společenské vztahy  Rozdílné typy teorií (Yves Bertrand)  Věda o komunikaci a."— Transkript prezentace:

1 Mediální komunikace

2 Mediální gramotnost a mediální výchova  Média a společenské vztahy  Rozdílné typy teorií (Yves Bertrand)  Věda o komunikaci a studium masové komunikace  Struktuální, behaviorální, kulturální přístup k MK  Roviny komunikace

3  Struktuální přístup: vychází ze sociologie, obsahuje náhled historický, právnický a ekonomický-předmětem zájmu jsou mediální systémy a org. a jejich vztahy ke společnosti.  Behaviární přístup: vychází z sociální psychologie, i sociologie-předmětem zájmu je užití MK na lidské chování a v reakcích na ně. Kulturální přístup: vychází z antropologie a sociolingvistiky-předmětem zájmu je vnímání rozdílných typů médií, rozdílné prostředí tvorby jež je pro danou společnost charakteristické

4 (asi marný) Pokus o definici masové komunikace:  Termín vznikl koncem 30. let  Komunikace: „sociální interakce prostřednictvím sdělení“ (Gerber 1967) „common-sense“  „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž jsou specializované skupiny využívají technické prostředky pro šíření symbolického obsahu vzhledem k nesourodomému a široce rozptýlenému publiku“ (Janowitz 1986)

5 Masově mediální instituce:  Hlavní činností – produkce a distribuce symbolických obsahů  Média pracují ve veřejné sféře, kterou jsou regul.  Zapojení podavatele i příjemce jsou dobrovolné  Forma je profesionální a byrokratická  Média jsou svobodná a současně nejsou nadána žádnou mocí

6 KNIHA jako médium  Technologie ručního písma  Svázané stránky  Velký počet kopií  Zbožní charakter  Různý obsah  Individuální užití  Svoboda publikování

7 NOVINY jako médium:  Pravidelné a časté vycházení  Zbožní charakter  Informační obsah  Působení ve veřejné sféře  Městské, světské publikum  Relativní svoboda

8 FILM jako médium:  Audiovizuální technologie  Veřejné předvádění  Extenzivní (všeobecná) přitažlivost  Převládá vyprávění a fikce  Mezinárodní charakter  Veřejná regulace  Ideologická povaha

9 VYSÍLAJÍCÍ MÉDIA:  Velmi rozsáhlý výstup, rozsah a dosah  Audiovizální obsah  Složitá technologie a organizace  Veřejný charakter a rozsáhlá regulace  Národní a mezinárodní charakter  Velmi rozmanité podoby obsahu

10 Hudební nahrávka jako médium (fonogram)  Rozmanité technologie nahrávání a šíření  Nízký stupeň regulace  Vysoký stupeň internacionalizace  Mladší publikum  Podvratný (subverzivní) potenciál  Organizační fragmentace  Rozmanitost v možnostech příjmu

11 Telematická média (kombinace telekomunikace – infor.)  Technologie zaloená na využití počítačové techniky  Hybridní, pružný charakter  Možnosti interaktivity  Veřejné a soukromé funkce  Nízká úroveň regulace  Vzájemná propojenost

12 Společenská kontrola a ovládání médií  Kontrola obsahu z politických důvodů  Z kulturních nebo morálních důvodů  Infrastruktury z technických důvodů  Infrastruktury z ekonomických důvodů

13 Otázce diferenciace užití médií  Užívají se doma, nebo mimo domov?  Poskytují individuální, nebo sdílený prožitek  Je jejich užití soukromé, nebo veřejné ?  Jsou interaktivní – nebo nejsou ?

14 Sociální trendy, které mají význam pro masovou komunikaci  Informatizace  Internacionalizace  Postmoderní kultura  Individualizace

15 Pojem „masa“  Velký soubor  Není diferencovaná  Převážně záporná podoba  Postrádá pořádek  Je projevem masové společnosti

16 Proces masové komunikace  Velký rozsah  Jednosměrný tok  Asymetrie  Neosobní a anonymní  Propočítaný vztah  Standartizovaný obsah

17 Masové publikum  Početné  Velmi rozptýlené  Neinteraktivní a anonymní  Heterogenní  Neorganizované a neschopné samostatné akce

18 Masová kultura  Není tradiční  Není elitní  Je produkována masově  Je populární  Je komercializovaná  Je homogenizovaná

19 Dominantní paradigma (převládající významová struktura)  Ideál liberální a pluralitní společnosti  Funkcionalistický přístup  Lineární model přenosu a účinků  Mocná média modifikovaná skupinovými vztahy  Kvantitativní výzkum a analýza proměnných

20 Alternativní paradigma (kritický přístup)  Kritický pohled na společnost  Odmítání lineárního modelu komunikač. přenosu  Nedeterministický přístup k mediální technologii  Kulturální a kvalitativní metody zkoumání  Širší zájem o nerovnost a zdroje opozice ve spol.

21 Média a integrace  Zvyšují, nebo snižují média hladinu společenské kontroly a shody?  Posilují, či oslabují média další společenské instituce (rodina, pol. strany, církve odbory) ?  Podporují, či potlačují média formování odlišných skupin a utváření identity založené na subkultuře, názoru, společenské zkušenosti, společenském jednání?

22 Masová média a teorie vývoje  Rozšiřování technických poznatků a technologických postupů (know-how)  Podporování individuálních změn a mobility jednotlivců  Šíření demokracie (=volby)  Prosazování názorů konzumentů  Podpory gramotnosti, vzd. zdrav. a p.

23 Média a technologický determinismus (před novými technologiemi)  Komunikační technologie je základním stavebním prvkem společnosti  Každá technologie má sklon k jisté podobě komunikace a k jistým obsahům a užitím médií  Sled objevů a užití komunikační technologie ovlivňuje společenské změny  Revoluční změny v komunikaci vedou k revolucím ve společnosti

24 Teorie informační společnosti Technologická podstata nových médií vede k informační společnosti jež je charakterizována:  Převahou práce s informacemi  Obrovským objemem informačních toků  Interaktivitou vztahů  Integrováním a sbližováním (konvergencí) činností  Globalizačními tendencemi  Postmoderní kulturou


Stáhnout ppt "Mediální komunikace. Mediální gramotnost a mediální výchova  Média a společenské vztahy  Rozdílné typy teorií (Yves Bertrand)  Věda o komunikaci a."

Podobné prezentace


Reklamy Google