Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální komunikace."— Transkript prezentace:

1 Mediální komunikace

2 Mediální gramotnost a mediální výchova
Média a společenské vztahy Rozdílné typy teorií (Yves Bertrand) Věda o komunikaci a studium masové komunikace Struktuální, behaviorální, kulturální přístup k MK Roviny komunikace

3 Struktuální přístup: vychází ze sociologie, obsahuje náhled historický, právnický a ekonomický-předmětem zájmu jsou mediální systémy a org. a jejich vztahy ke společnosti. Behaviární přístup: vychází z sociální psychologie, i sociologie-předmětem zájmu je užití MK na lidské chování a v reakcích na ně. Kulturální přístup: vychází z antropologie a sociolingvistiky-předmětem zájmu je vnímání rozdílných typů médií, rozdílné prostředí tvorby jež je pro danou společnost charakteristické

4 (asi marný) Pokus o definici masové komunikace:
Termín vznikl koncem 30. let Komunikace: „sociální interakce prostřednictvím sdělení“ (Gerber 1967) „common-sense“ „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž jsou specializované skupiny využívají technické prostředky pro šíření symbolického obsahu vzhledem k nesourodomému a široce rozptýlenému publiku“ (Janowitz 1986)

5 Masově mediální instituce:
Hlavní činností – produkce a distribuce symbolických obsahů Média pracují ve veřejné sféře, kterou jsou regul. Zapojení podavatele i příjemce jsou dobrovolné Forma je profesionální a byrokratická Média jsou svobodná a současně nejsou nadána žádnou mocí

6 KNIHA jako médium Technologie ručního písma Svázané stránky
Velký počet kopií Zbožní charakter Různý obsah Individuální užití Svoboda publikování

7 NOVINY jako médium: Pravidelné a časté vycházení Zbožní charakter
Informační obsah Působení ve veřejné sféře Městské, světské publikum Relativní svoboda

8 FILM jako médium: Audiovizuální technologie Veřejné předvádění
Extenzivní (všeobecná) přitažlivost Převládá vyprávění a fikce Mezinárodní charakter Veřejná regulace Ideologická povaha

9 VYSÍLAJÍCÍ MÉDIA: Velmi rozsáhlý výstup, rozsah a dosah
Audiovizální obsah Složitá technologie a organizace Veřejný charakter a rozsáhlá regulace Národní a mezinárodní charakter Velmi rozmanité podoby obsahu

10 Hudební nahrávka jako médium (fonogram)
Rozmanité technologie nahrávání a šíření Nízký stupeň regulace Vysoký stupeň internacionalizace Mladší publikum Podvratný (subverzivní) potenciál Organizační fragmentace Rozmanitost v možnostech příjmu

11 Telematická média (kombinace telekomunikace – infor.)
Technologie zaloená na využití počítačové techniky Hybridní, pružný charakter Možnosti interaktivity Veřejné a soukromé funkce Nízká úroveň regulace Vzájemná propojenost

12 Společenská kontrola a ovládání médií
Kontrola obsahu z politických důvodů Z kulturních nebo morálních důvodů Infrastruktury z technických důvodů Infrastruktury z ekonomických důvodů

13 Otázce diferenciace užití médií
Užívají se doma, nebo mimo domov? Poskytují individuální, nebo sdílený prožitek Je jejich užití soukromé, nebo veřejné ? Jsou interaktivní – nebo nejsou ?

14 Sociální trendy, které mají význam pro masovou komunikaci
Informatizace Internacionalizace Postmoderní kultura Individualizace

15 Pojem „masa“ Velký soubor Není diferencovaná Převážně záporná podoba
Postrádá pořádek Je projevem masové společnosti

16 Proces masové komunikace
Velký rozsah Jednosměrný tok Asymetrie Neosobní a anonymní Propočítaný vztah Standartizovaný obsah

17 Masové publikum Početné Velmi rozptýlené Neinteraktivní a anonymní
Heterogenní Neorganizované a neschopné samostatné akce

18 Masová kultura Není tradiční Není elitní Je produkována masově
Je populární Je komercializovaná Je homogenizovaná

19 Dominantní paradigma (převládající významová struktura)
Ideál liberální a pluralitní společnosti Funkcionalistický přístup Lineární model přenosu a účinků Mocná média modifikovaná skupinovými vztahy Kvantitativní výzkum a analýza proměnných

20 Alternativní paradigma (kritický přístup)
Kritický pohled na společnost Odmítání lineárního modelu komunikač. přenosu Nedeterministický přístup k mediální technologii Kulturální a kvalitativní metody zkoumání Širší zájem o nerovnost a zdroje opozice ve spol.

21 Média a integrace Zvyšují, nebo snižují média hladinu společenské kontroly a shody? Posilují, či oslabují média další společenské instituce (rodina, pol. strany, církve odbory) ? Podporují , či potlačují média formování odlišných skupin a utváření identity založené na subkultuře, názoru, společenské zkušenosti, společenském jednání?

22 Masová média a teorie vývoje
Rozšiřování technických poznatků a technologických postupů (know-how) Podporování individuálních změn a mobility jednotlivců Šíření demokracie (=volby) Prosazování názorů konzumentů Podpory gramotnosti, vzd. zdrav. a p.

23 Média a technologický determinismus (před novými technologiemi)
Komunikační technologie je základním stavebním prvkem společnosti Každá technologie má sklon k jisté podobě komunikace a k jistým obsahům a užitím médií Sled objevů a užití komunikační technologie ovlivňuje společenské změny Revoluční změny v komunikaci vedou k revolucím ve společnosti

24 Teorie informační společnosti
Technologická podstata nových médií vede k informační společnosti jež je charakterizována: Převahou práce s informacemi Obrovským objemem informačních toků Interaktivitou vztahů Integrováním a sbližováním (konvergencí) činností Globalizačními tendencemi Postmoderní kulturou


Stáhnout ppt "Mediální komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google