Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Institucionalizace výzkumů veřejného mínění. 2 USA – 30. léta minulého století USA – 30. léta minulého století Evropa – po 2. světové válce Evropa –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Institucionalizace výzkumů veřejného mínění. 2 USA – 30. léta minulého století USA – 30. léta minulého století Evropa – po 2. světové válce Evropa –"— Transkript prezentace:

1 1 Institucionalizace výzkumů veřejného mínění

2 2 USA – 30. léta minulého století USA – 30. léta minulého století Evropa – po 2. světové válce Evropa – po 2. světové válce Vztah mezi výzkumy veřejného mínění, politickou propagandou a public relations Vztah mezi výzkumy veřejného mínění, politickou propagandou a public relations Posun zájmu od teoretických konceptů k praxi a metodologii výzkumů Posun zájmu od teoretických konceptů k praxi a metodologii výzkumů

3 3 Veřejné mínění Přestává být chápáno jako sociální proces ve skupinové interakci, ale Přestává být chápáno jako sociální proces ve skupinové interakci, ale Jako měřitelná kvantita, která může být výzkumem zaznamenána Jako měřitelná kvantita, která může být výzkumem zaznamenána

4 4 Vznik masového veřejného mínění Důsledek všeobecné vzdělání, rozvoje masové komunikace Důsledek všeobecné vzdělání, rozvoje masové komunikace Veřejnost – imaginární celek vytvářený hlavně masovými médii Veřejnost – imaginární celek vytvářený hlavně masovými médii Je popírána racionalita veřejného mínění Je popírána racionalita veřejného mínění Je popírán jeho morální rozměr Je popírán jeho morální rozměr

5 5 Pojem „veřejnost“ Považován za překonaný, nadbytečný pro účely výzkumu Považován za překonaný, nadbytečný pro účely výzkumu Allport (1937): „multiindividuální situace“ Allport (1937): „multiindividuální situace“ Willson (1962): jakákoliv skupina, veřejné mínění je agregátem individuálních mínění zjišťovaných výzkumy Willson (1962): jakákoliv skupina, veřejné mínění je agregátem individuálních mínění zjišťovaných výzkumy

6 6 Výzkumy veřejného mínění Orientace na konečný výsledek, nikoliv na proces Orientace na konečný výsledek, nikoliv na proces Individualistické pojetí – jednotlivec jako subjekt dotazování Individualistické pojetí – jednotlivec jako subjekt dotazování Zájem o individuální nebo skupinové postoje Zájem o individuální nebo skupinové postoje Sociálně psychologické vlivy na formování a vyjadřování mínění Sociálně psychologické vlivy na formování a vyjadřování mínění

7 7 Vztah výzkumů a teorií masové komunikace První období: Behaviorální model „podnět - reakce“ Behaviorální model „podnět - reakce“ Koncept psychologie mas – izolovaní jedinci, význam nápodoby Koncept psychologie mas – izolovaní jedinci, význam nápodoby Lidé vystaveni masové komunikaci, libovolně manipulovatelní Lidé vystaveni masové komunikaci, libovolně manipulovatelní Odkaz na využívání válečné propagandy Odkaz na využívání válečné propagandy

8 8 Další období Pluralistický model „podnět – organismus – reakce“ Pluralistický model „podnět – organismus – reakce“ P. Lazarsfeld – série empirických výzkumů masové komunikace P. Lazarsfeld – série empirických výzkumů masové komunikace Význam meziosobní komunikace Význam meziosobní komunikace Dvoustupňový model komunikace – role „opinion leaders“ Dvoustupňový model komunikace – role „opinion leaders“

9 9 Zkoumání postojů Otázky vytváření a udržování názorového konsensu v komunikaci Otázky vytváření a udržování názorového konsensu v komunikaci Analýza konformity v lidském chování Analýza konformity v lidském chování Analýza vlivu sociální a skupinové kontroly Analýza vlivu sociální a skupinové kontroly

10 10 Vznik profesních sdružení American Association for Public Opinion Research (AAPOR), založen 1947 American Association for Public Opinion Research (AAPOR), založen 1947 World Association for Public Opinion Research (WAPOR), založen 1947 World Association for Public Opinion Research (WAPOR), založen 1947 European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), založen 1948 European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), založen 1948

11 11 AAPOR – hlavní cíle: Podporovat kvalitní výzkumné metody prostřednictvím časopisu Public Opinion Quarterly, pořádáním odborných konferencí a vzdělávacích akcí Podporovat kvalitní výzkumné metody prostřednictvím časopisu Public Opinion Quarterly, pořádáním odborných konferencí a vzdělávacích akcí Prosazovat standardy profesionální práce a etiky výzkumů veřejného mínění Prosazovat standardy profesionální práce a etiky výzkumů veřejného mínění Usnadňovat neformální kontakty na národní i regionálních úrovních Usnadňovat neformální kontakty na národní i regionálních úrovních

12 12 WAPOR – hlavní cíle Vytvářet a podporovat kontakty mezi osobami a institucemi v oblasti kvantitativních i kvalitativních vědeckých výzkumů mínění, postojů a chování lidí v různých částech světa Vytvářet a podporovat kontakty mezi osobami a institucemi v oblasti kvantitativních i kvalitativních vědeckých výzkumů mínění, postojů a chování lidí v různých částech světa Zdokonalovat a chránit využívání těchto výzkumů pro národní i mezinárodní účely Zdokonalovat a chránit využívání těchto výzkumů pro národní i mezinárodní účely Napomáhat a podporovat rozvoj výzkumů veřejného mínění v nově vznikajících demokraciích Napomáhat a podporovat rozvoj výzkumů veřejného mínění v nově vznikajících demokraciích

13 13 ESOMAR – hlavní cíle: Pořádat semináře a konference, vydávat odborné publikace o všech aspektech výzkumu mínění a trhu Pořádat semináře a konference, vydávat odborné publikace o všech aspektech výzkumu mínění a trhu Organizovat odborné kurzy, semináře a distanční studium Organizovat odborné kurzy, semináře a distanční studium Prosazovat profesionální a etické kodexy i metodologická doporučení Prosazovat profesionální a etické kodexy i metodologická doporučení Reprezentovat zájmy výzkumu v mezinárodních institucích Reprezentovat zájmy výzkumu v mezinárodních institucích


Stáhnout ppt "1 Institucionalizace výzkumů veřejného mínění. 2 USA – 30. léta minulého století USA – 30. léta minulého století Evropa – po 2. světové válce Evropa –"

Podobné prezentace


Reklamy Google