Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen."— Transkript prezentace:

1 Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen 1948) Členem EFAMRO – Evropská federace asociací pro výzkum trhu – (země EU, založena 1992)

2 Tazatelská síť výzkumy face-to-face
Podmínky přijetí tazatele Vstupní školení (obsah, způsob hodnocení) Evidence tazatelů, údaje v tazatelském průkazu Tazatelské příručky Kontrola a hodnocení práce tazatelů Poskytnutí písemných informací o agentuře

3 Výzkumy CATI Vybavení CATI studia – tazatelská a náslechová pracoviště
Tazatelé CATI - podmínky přijetí a podmínky školení a hodnocení Pracovníci náslechu – podmínky pro přijetí a podmínky školení, zásady kontroly tazatelů

4 Telefonické dotazování (1)
Tazatel volí telefonní čísla podle připraveného seznamu, rozhovor zaznamenává do písemného dotazníku nebo počítače Do seznamu nesmí být zařazovány osoby, které již dříve odmítly telefonické dotazování Samostatné studio, nesmí nedocházet k rušení práce tazatele

5 Telefonické dotazování (2)
Náslechové pracoviště – hlasová a vizuální kontrola Možnost opravit chyby tazatele ještě v průběhu rozhovoru Zpětná kontrola správného výběru respondentů – min. 10 % rozhovorů

6 Dotazování dětí a mládeže
Definice věku dítěte – do 14 let, mládeže 14-17 Převažujícím hlediskem blaho dětí a mládeže Image pro zákonné zástupce dětí/ml. - bezpečnost, práva a zájmy dětí/ml. jsou plně chráněny Image pro úřady a veřejnost – výzkumy dodržují nejvyšší etické standardy, lze vyloučit zneužívání dětí /ml. Pracovníci výzkumu nesmí způsobit jakékoliv nedorozumění

7 Výzkum dětí do 14 let - souhlas odpovědné osoby
Souhlas k rozhovoru může poskytnout rodič/zákonný zástupce, dohlížející osoba Pro souhlas odpovědné osoby musí být poskytnuty dostatečné informace o výzkumu Totožnost odpovědné osoby poskytující souhlas by měla být zaznamenána Odpovědná osoba by v průběhu rozhovoru měla být nablízku

8 Témata výzkumu a způsob jejich prezentace
Podle stupně zralosti dítěte – na zvážení a zkušenostech výzkumníků Zkoumání citlivých témat – úplně informovat odpovědnou osobu Zajistit co nejšetrnější způsob dotazování

9 Tazatelé ve výzkumech dětí
Zvyky a chování tazatelů musí vzbuzovat důvěru veřejnosti Vhodné speciální školení včetně metod získávání souhlasu odpovědné osoby a dobrého vztahu s dětmi

10 Zásady při testování výrobků – pro děti/mládež
Konzumace nebo použití výrobku musí být bezpečné – písemně potvrzeno od výrobce Věnovat pozornost zdravotní způsobilosti respondenta Aby se respondent neúčastnil nezákonné činnosti Neprovádět rozhovor, pokud po shlédnutí výrobku nesouhlasí odpovědná osoba

11 Telefonické a internetové výzkumy dětí/mládeže
Obtížné určit věk a získat souhlas odpovědné osoby Postupovat podle obecných zásad Zvažovat vhodnost metodiky Při pochybnostech konzultovat s asociací

12 Sběr a kontrola pořizovaných dat
Požadavky na software Povinně 50 % datového souboru znovu nahráno nezávislým operátorem (doporučeno 100 %) Postup při zjištěné chybovosti nahrávaných dat Postup při logické kontrole – filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky Vytvoření a archivace protokolu o kontrole

13 Internetový výzkum Dobrovolnost účasti respondenta
Zachování jeho anonymity Informovanost respondenta a kontakt na technickou podporu Bezpečnost osobních dat Opora výběru Ochrana soukromí respondenta Kontrola dat Prezentace výsledků

14 Prezentace výsledků výzkumu
Rozsah nezbytných údajů: KDO - název agentury/člen SIMARu CO - označení výzkumu/čeho se týkal KDY - období, kdy byl prováděn sběr dat KDE - určení lokality JAK - metoda/technika/vzorek – za jakou skupinu je reprezentativní, pokud možno i formulace otázek PROČ - výsledky

15 Způsob uvádění údajů Při publikování kompletní nebo podstatné části – celý rozsah Při publikaci vybraných údajů nebo grafů/tabulek – omezený rozsah KDO CO KDY KDE s doplněním údaje o velikosti souboru


Stáhnout ppt "Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen."

Podobné prezentace


Reklamy Google