Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR."— Transkript prezentace:

1 Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen 1948) Po vzoru ESOMAR –European Society for Opinion and Marketing Research (založen 1948) Členem EFAMRO – Evropská federace asociací pro výzkum trhu – (země EU, založena 1992) Členem EFAMRO – Evropská federace asociací pro výzkum trhu – (země EU, založena 1992)

2 Tazatelská síť výzkumy face-to-face Podmínky přijetí tazatele Podmínky přijetí tazatele Vstupní školení (obsah, způsob hodnocení) Vstupní školení (obsah, způsob hodnocení) Evidence tazatelů, údaje v tazatelském průkazu Evidence tazatelů, údaje v tazatelském průkazu Tazatelské příručky Tazatelské příručky Kontrola a hodnocení práce tazatelů Kontrola a hodnocení práce tazatelů Poskytnutí písemných informací o agentuře Poskytnutí písemných informací o agentuře

3 Výzkumy CATI Vybavení CATI studia – tazatelská a náslechová pracoviště Vybavení CATI studia – tazatelská a náslechová pracoviště Tazatelé CATI - podmínky přijetí a podmínky školení a hodnocení Tazatelé CATI - podmínky přijetí a podmínky školení a hodnocení Pracovníci náslechu – podmínky pro přijetí a podmínky školení, zásady kontroly tazatelů Pracovníci náslechu – podmínky pro přijetí a podmínky školení, zásady kontroly tazatelů

4 Telefonické dotazování (1) Tazatel volí telefonní čísla podle připraveného seznamu, rozhovor zaznamenává do písemného dotazníku nebo počítače Tazatel volí telefonní čísla podle připraveného seznamu, rozhovor zaznamenává do písemného dotazníku nebo počítače Do seznamu nesmí být zařazovány osoby, které již dříve odmítly telefonické dotazování Do seznamu nesmí být zařazovány osoby, které již dříve odmítly telefonické dotazování Samostatné studio, nesmí nedocházet k rušení práce tazatele Samostatné studio, nesmí nedocházet k rušení práce tazatele

5 Telefonické dotazování (2) Náslechové pracoviště – hlasová a vizuální kontrola Náslechové pracoviště – hlasová a vizuální kontrola Možnost opravit chyby tazatele ještě v průběhu rozhovoru Možnost opravit chyby tazatele ještě v průběhu rozhovoru Zpětná kontrola správného výběru respondentů – min. 10 % rozhovorů Zpětná kontrola správného výběru respondentů – min. 10 % rozhovorů

6 Dotazování dětí a mládeže Definice věku dítěte – do 14 let, mládeže 14-17 Definice věku dítěte – do 14 let, mládeže 14-17 Převažujícím hlediskem blaho dětí a mládeže Převažujícím hlediskem blaho dětí a mládeže Image pro zákonné zástupce dětí/ml. - bezpečnost, práva a zájmy dětí/ml. jsou plně chráněny Image pro zákonné zástupce dětí/ml. - bezpečnost, práva a zájmy dětí/ml. jsou plně chráněny Image pro úřady a veřejnost – výzkumy dodržují nejvyšší etické standardy, lze vyloučit zneužívání dětí /ml. Image pro úřady a veřejnost – výzkumy dodržují nejvyšší etické standardy, lze vyloučit zneužívání dětí /ml. Pracovníci výzkumu nesmí způsobit jakékoliv nedorozumění Pracovníci výzkumu nesmí způsobit jakékoliv nedorozumění

7 Výzkum dětí do 14 let - souhlas odpovědné osoby Souhlas k rozhovoru může poskytnout rodič/zákonný zástupce, dohlížející osoba Souhlas k rozhovoru může poskytnout rodič/zákonný zástupce, dohlížející osoba Pro souhlas odpovědné osoby musí být poskytnuty dostatečné informace o výzkumu Pro souhlas odpovědné osoby musí být poskytnuty dostatečné informace o výzkumu Totožnost odpovědné osoby poskytující souhlas by měla být zaznamenána Totožnost odpovědné osoby poskytující souhlas by měla být zaznamenána Odpovědná osoba by v průběhu rozhovoru měla být nablízku Odpovědná osoba by v průběhu rozhovoru měla být nablízku

8 Témata výzkumu a způsob jejich prezentace Podle stupně zralosti dítěte – na zvážení a zkušenostech výzkumníků Podle stupně zralosti dítěte – na zvážení a zkušenostech výzkumníků Zkoumání citlivých témat – úplně informovat odpovědnou osobu Zkoumání citlivých témat – úplně informovat odpovědnou osobu Zajistit co nejšetrnější způsob dotazování Zajistit co nejšetrnější způsob dotazování

9 Tazatelé ve výzkumech dětí Zvyky a chování tazatelů musí vzbuzovat důvěru veřejnosti Zvyky a chování tazatelů musí vzbuzovat důvěru veřejnosti Vhodné speciální školení včetně metod získávání souhlasu odpovědné osoby a dobrého vztahu s dětmi Vhodné speciální školení včetně metod získávání souhlasu odpovědné osoby a dobrého vztahu s dětmi

10 Zásady při testování výrobků – pro děti/mládež Konzumace nebo použití výrobku musí být bezpečné – písemně potvrzeno od výrobce Konzumace nebo použití výrobku musí být bezpečné – písemně potvrzeno od výrobce Věnovat pozornost zdravotní způsobilosti respondenta Věnovat pozornost zdravotní způsobilosti respondenta Aby se respondent neúčastnil nezákonné činnosti Aby se respondent neúčastnil nezákonné činnosti Neprovádět rozhovor, pokud po shlédnutí výrobku nesouhlasí odpovědná osoba Neprovádět rozhovor, pokud po shlédnutí výrobku nesouhlasí odpovědná osoba

11 Telefonické a internetové výzkumy dětí/mládeže Obtížné určit věk a získat souhlas odpovědné osoby Obtížné určit věk a získat souhlas odpovědné osoby Postupovat podle obecných zásad Postupovat podle obecných zásad Zvažovat vhodnost metodiky Zvažovat vhodnost metodiky Při pochybnostech konzultovat s asociací Při pochybnostech konzultovat s asociací

12 Sběr a kontrola pořizovaných dat Požadavky na software Požadavky na software Povinně 50 % datového souboru znovu nahráno nezávislým operátorem (doporučeno 100 %) Povinně 50 % datového souboru znovu nahráno nezávislým operátorem (doporučeno 100 %) Postup při zjištěné chybovosti nahrávaných dat Postup při zjištěné chybovosti nahrávaných dat Postup při logické kontrole – filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky Postup při logické kontrole – filtry, logická vazba otázek, vybrané znaky Vytvoření a archivace protokolu o kontrole Vytvoření a archivace protokolu o kontrole

13 Internetový výzkum Dobrovolnost účasti respondenta Dobrovolnost účasti respondenta Zachování jeho anonymity Zachování jeho anonymity Informovanost respondenta a kontakt na technickou podporu Informovanost respondenta a kontakt na technickou podporu Bezpečnost osobních dat Bezpečnost osobních dat Opora výběru Opora výběru Ochrana soukromí respondenta Ochrana soukromí respondenta Kontrola dat Kontrola dat Prezentace výsledků Prezentace výsledků

14 Prezentace výsledků výzkumu Rozsah nezbytných údajů: KDO -název agentury/člen SIMARu CO -označení výzkumu/čeho se týkal KDY-období, kdy byl prováděn sběr dat KDE-určení lokality JAK-metoda/technika/vzorek – za jakou skupinu je reprezentativní, pokud možno i formulace otázek PROČ -výsledky

15 Způsob uvádění údajů Při publikování kompletní nebo podstatné části – celý rozsah Při publikování kompletní nebo podstatné části – celý rozsah Při publikaci vybraných údajů nebo grafů/tabulek – omezený rozsah Při publikaci vybraných údajů nebo grafů/tabulek – omezený rozsah KDO CO KDY KDE s doplněním údaje o velikosti souboru


Stáhnout ppt "Standardy kvality SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR – sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění Po vzoru ESOMAR."

Podobné prezentace


Reklamy Google