Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_193.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_193."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_193 Jméno autora: Ing. Bohuslava Klapuchová Třída/ročník: 3. Ročník Datum vytvoření: 1. 11. 2012

2 Vzdělávací oblast: Podnikání a podnikové činnosti Tématická oblast: Prostředí podniku Předmět: Marketing a management Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Studenti poznávají důležitost informací a způsoby jejich získávání, diskutují o svých zkušenostech s marketingovými výzkumy, kterých se zúčastnili Klíčová slova: MIS, marketingový výzkum, dotazník Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Marketingový výzkum

4 Proč jsou v podnikání důležité informace? Proč jsou v podnikání důležité informace? Jaké požadavky na informace klademe? Jaké požadavky na informace klademe? Z jakých zdrojů informace můžeme získat? Z jakých zdrojů informace můžeme získat?

5 Marketingový informační systém MIS – zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuci informací Požadavky na informace: potřebné, včasné, přesné Zdroje informací MIS:  interní podnikové zdroje – informace z účetnictví, podnikových statistik, databází,… Poskytují informace o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření,…  marketingová inteligence – poskytuje informace o marketingovém prostředí. vlastní zaměstnanci vlastní zaměstnanci prodejní články prodejní články konkurence konkurence specializované agentury specializované agentury  marketingový výzkum – poskytuje informace o trhu, konkurenci, prostředí a hlavně o zákaznících, o jejich potřebách a reakcích na marketingový mix

6 Marketingový výzkumný proces Etapy: Příprava výzkumu: Definování problému a orientační analýza situace včetně stanovení hypotézy Definování problému a orientační analýza situace včetně stanovení hypotézy Plán výzkumu – obsahuje druh a zdroje informací, výběr vzorku (náhodný, výběrový, typický), stanovení metody výzkumu, způsob analýzy, rozpočet, časový harmonogram Plán výzkumu – obsahuje druh a zdroje informací, výběr vzorku (náhodný, výběrový, typický), stanovení metody výzkumu, způsob analýzy, rozpočet, časový harmonogram Realizace výzkumu: Sběr informací Sběr informací Zpracování a analýza informací (úprava, klasifikování, kódování, technické zpracování informací) Zpracování a analýza informací (úprava, klasifikování, kódování, technické zpracování informací) Interpretace výsledků, závěry (potvrzení nebo vyvrácení hypotézy), doporučení Interpretace výsledků, závěry (potvrzení nebo vyvrácení hypotézy), doporučení

7 Metody marketingového výzkumu Základní metody: Pozorování Pozorování V jakých případech byste pozorování použili? V jakých případech byste pozorování použili? Jaké jsou výhody a nevýhody pozorování? Jaké jsou výhody a nevýhody pozorování?

8 Při pozorování se zaznamenává, jak se spotřebitelé chovají při nákupu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím kamer. Používá se, pokud nám zákazník nechce nebo nemůže poskytnout požadované informace. Musí být nenápadné! Druhy pozorování: Standardizované – pozorovatel má přesně určeno co, jak, kdy, kde má pozorovat a jak má zaznamenat výsledky Nestandardizované – pozorovatel má stanoven pouze cíl pozorování a všechno ostatní si určuje sám + nezávislost na ochotě zákazníků spolupracovat - velmi vysoké nároky na pozorovatele, časově náročné

9 Experiment Experiment Informace jsou čerpány ze skutečností, které jsou z důvodů výzkumu schválně přichystány Druhy experimentů: Laboratorní – test párového srovnávání Laboratorní – test párového srovnávání V terénu – v prodejnách změníme např. umístění výrobků a sledujeme reakci zákazníků V terénu – v prodejnách změníme např. umístění výrobků a sledujeme reakci zákazníků

10 Dotazování Dotazování V jakých případech byste dotazování použili? V jakých případech byste dotazování použili? Jakými způsoby můžete kontaktovat dotazované? Jakými způsoby můžete kontaktovat dotazované? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jaké jsou výhody a nevýhody?

11 Dotazování se uskutečňuje prostřednictvím dotazníků Respondenty můžeme kontaktovat 3 způsoby: Písemně – poštou nebo vhazováním do schránek Písemně – poštou nebo vhazováním do schránek + nízké náklady - malá návratnost – je nutné ji zvyšovat např. soutěžemi, dárky, urgenčními dopisy,… Telefonicky Telefonicky + vyšší návratnost - vyšší náklady, nutnost klást jednoduché otázky Osobně Osobně + velká návratnost dotazníků - vysoké náklady, nutnost vyškolit tazatele Druhy dotazování: strukturované – dotazník je pro všechny respondenty stejný strukturované – dotazník je pro všechny respondenty stejný polostrukturované – v dotazníku se připouští odchylky podle reakcí respondentů polostrukturované – v dotazníku se připouští odchylky podle reakcí respondentů nestrukturované – je stanoven pouze cíl dotazování a tazatel se může ptát každého respondenta jinak nestrukturované – je stanoven pouze cíl dotazování a tazatel se může ptát každého respondenta jinak

12 Dotazník – nástroj marketingového výzkumu Části: Oslovení, vysvětlení výzkumu Oslovení, vysvětlení výzkumu Otázky k tématu Otázky k tématu Klasifikační otázky Klasifikační otázky Poděkování Poděkování

13 Uzavřené otázky Uzavřené otázky Dichotonické Dichotonické Vícevýběrové Vícevýběrové Vyjadřující stupeň souhlasu nebo nesouhlasu Vyjadřující stupeň souhlasu nebo nesouhlasu Vyjadřující stupeň důležitosti Vyjadřující stupeň důležitosti Vycházející ze slovního rozlišení Vycházející ze slovního rozlišení Bodové hodnoty Bodové hodnoty Otevřené otázky Otevřené otázky Úplně otevřené otázky Úplně otevřené otázky Slovní asociace Slovní asociace Vstupní věta Vstupní věta Otevřený příběh Otevřený příběh Obrázek Obrázek Volně komentovaný obrázek Volně komentovaný obrázek Ke každému typu otázky vytvořte příklad

14 Pravidla při sestavování dotazníku: Uvádět všechny možnosti odpovědí Uvádět všechny možnosti odpovědí Otázky musí být jednoduché Otázky musí být jednoduché Nepoužívat cizí slova Nepoužívat cizí slova Neklást otázky do daleké budoucnosti Neklást otázky do daleké budoucnosti Nepokládat vícenásobné otázky Nepokládat vícenásobné otázky Neklást otázky na prestižní a intimní témata Neklást otázky na prestižní a intimní témata Nepoužívat slova denně, pravidelně, nyní,… Nepoužívat slova denně, pravidelně, nyní,… Provést pilotáž dotazníku Provést pilotáž dotazníku

15 Zdroje: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, vydání pro rok 2012/2013 Zlín : Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, Ph. D., CEED, 2012. ISBN 987-80-87301-16-6 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, vydání pro rok 2012/2013 Zlín : Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, Ph. D., CEED, 2012. ISBN 987-80-87301-16-6 SVĚTLÍK, J. Marketing – cesta k trhu, Zlín: EKKA, 1994. ISBN 80-900015-8-0 SVĚTLÍK, J. Marketing – cesta k trhu, Zlín: EKKA, 1994. ISBN 80-900015-8-0


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_193."

Podobné prezentace


Reklamy Google