Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etapy práce na sociologickém výzkumu. 2 I. Formulace problému II. Rozhodnutí o populaci a vzorku III. Pilotní studie IV. Rozhodnutí o technice sběru dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etapy práce na sociologickém výzkumu. 2 I. Formulace problému II. Rozhodnutí o populaci a vzorku III. Pilotní studie IV. Rozhodnutí o technice sběru dat."— Transkript prezentace:

1 Etapy práce na sociologickém výzkumu

2 2 I. Formulace problému II. Rozhodnutí o populaci a vzorku III. Pilotní studie IV. Rozhodnutí o technice sběru dat V. Konstrukce nástrojů pro sběr dat VI. Předvýzkum VII. Sběr dat VIII. Analýza a interpretace dat

3 3 I. Formulace problému Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému Formulace teoretické hypotézy Formulace teoretické hypotézy Formulace souboru pracovních hypotéz Formulace souboru pracovních hypotéz

4 4 II. Rozhodnutí o populaci a vzorku Vzorek (výběrový soubor) reprezentativní 1. Kvótní výběr (jednoduché/kombinované kvóty) 2. Náhodný výběr (prostý, stratifikovaný, vícestupňový, náhodná procházka)

5 5 III. Pilotní studie, pilotáž Důležitá, pokud nemáme dobrou znalost o populaci vzhledem k tématu Důležitá, pokud nemáme dobrou znalost o populaci vzhledem k tématu Cíl – ověřit existenci a dosažitelnost informací v populaci Cíl – ověřit existenci a dosažitelnost informací v populaci Na malé skupině vybrané z cílové populace Na malé skupině vybrané z cílové populace Obvykle kvalitativní postupy Obvykle kvalitativní postupy

6 6 IV. Rozhodnutí o technice sběru informací Standardizované techniky – informace o skupinách, striktně jednotné podněty i varianty odpovědí, nezbytné pro testování hypotéz Standardizované techniky – informace o skupinách, striktně jednotné podněty i varianty odpovědí, nezbytné pro testování hypotéz Nestandardizované – lepší, hlubší informace o jednotlivci, nevhodné pro kvantitativní výzkum Nestandardizované – lepší, hlubší informace o jednotlivci, nevhodné pro kvantitativní výzkum

7 7 Standardizované techniky 1. Přímé pozorování 2. Analýza dokumentů 3. Dotazník (písemný) 4. Rozhovor

8 8 Přímé pozorování Přímé poznávání objektu, nikoliv sekundárních informací o něm Přímé poznávání objektu, nikoliv sekundárních informací o něm Zaměřené, dobře plánované vnímání vybraných jevů Zaměřené, dobře plánované vnímání vybraných jevů Pečlivé a systematické zaznamenávání Pečlivé a systematické zaznamenávání Prováděné jedním nebo více pozorovateli Prováděné jedním nebo více pozorovateli

9 9 Typy přímého pozorování Zúčastněné – pozorovatel je v kontaktu se skupinou, riziko převzetí role, zpětné vazby, validita/platnost – vyšší, reliabilita/spolehlivost – nižší Zúčastněné – pozorovatel je v kontaktu se skupinou, riziko převzetí role, zpětné vazby, validita/platnost – vyšší, reliabilita/spolehlivost – nižší Nezúčastněné – pozorovatel není v přímém kontaktu se skupinou, validita nižší, reliabilita vyšší Nezúčastněné – pozorovatel není v přímém kontaktu se skupinou, validita nižší, reliabilita vyšší

10 10 Analýza dokumentů Jakékoliv dokumenty, které nebyly vytvořeny za účelem výzkumu Jakékoliv dokumenty, které nebyly vytvořeny za účelem výzkumu Sekundární analýza dat Sekundární analýza dat Obsahová analýza kvantitativní Obsahová analýza kvantitativní

11 11 Dotazník Písemná komunikace, bez účasti tazatele – respondent písemně odpovídá na otázky ve formuláři Elektronická forma CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) Na webu Na webu Ve formě e-mailu Ve formě e-mailu

12 12 Rozhovor Informace získávány v přímé interakci tazatele s respondentem Informace získávány v přímé interakci tazatele s respondentem Dotazník vyplňuje tazatel Dotazník vyplňuje tazatel Face-to-face rozhovor Face-to-face rozhovor Telefonický rozhovor Telefonický rozhovor CATI – Computer Assisted Telephone Interview (telefonický rozhovor za pomoci počítače) CATI – Computer Assisted Telephone Interview (telefonický rozhovor za pomoci počítače)

13 13 V. Konstrukce nástrojů pro sběr dat Formulace otázek v dotazníku Formulace otázek v dotazníku Použití lístků, karet a dalších pomůcek Použití lístků, karet a dalších pomůcek Dramaturgie dotazníku Dramaturgie dotazníku

14 14 VI. Předvýzkum Testuje nástroje, které chceme ve výzkumu použít Testuje nástroje, které chceme ve výzkumu použít Zejména srozumitelnost a jednoznačnost otázek Zejména srozumitelnost a jednoznačnost otázek Na malém vzorku, obvykle větší než pro pilotní studii Na malém vzorku, obvykle větší než pro pilotní studii Měl by být součástí každého výzkumu Měl by být součástí každého výzkumu

15 15 VII. Sběr dat Organizační zajištění agenturou Organizační zajištění agenturou Distribuce a sběr dotazníků Distribuce a sběr dotazníků Práce tazatelů Práce tazatelů

16 16 VIII. Analýza dat IX. Interpretace, závěry


Stáhnout ppt "Etapy práce na sociologickém výzkumu. 2 I. Formulace problému II. Rozhodnutí o populaci a vzorku III. Pilotní studie IV. Rozhodnutí o technice sběru dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google