Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu II. CV 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu II. CV 5."— Transkript prezentace:

1 Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu II. CV 5

2 Rozdíl mezi dedukcí a indukcí DEDUKCEINDUKCE TeoriePozorování HypotézyNalezené pravidelnosti PozorováníPředběžné závěry Přijaté/zamítnuté hypotézy Teorie

3 Kvantitativní výzkum (verifikační) Kvalitativní výzkum (explorativní) Základní charakter Numerické šetření, matematizováníNenumerické šetření, interpretace sociální reality Vstup a výstupTeoretická znalost problému (konstrukce předmětu a objektu) Testování hypotéz Obohacujeme (zpřesňujeme) známou teorii Problém „s velkým otazníkem“ (souběžně naplňování předmětu, objektu, analýzy a interpretace) Vytváříme hypotézy o daném problému CílOtestovat předpoklad, hypotézuVytvořit novou hypotézu Metodadeduktivníinduktivní ProceduryMatematická, statistickáMonografická, historická, typologická TechnikyStandardizované (zejména dotazník, studium oficiálních dokumentů) Nestandardizované (zejména zúčastněné pozorování, rozhovor, studium osobních dokumentů) Redukce informace Málo informací o mnoha jedincích (redukce předmětu na relativně jednoduchý hromadný jev) Mnoho informací o málo jedincích (redukce objektu, to populace a vzorku) Transformace informace Silná standardizace zajišťuje vysokou reliabilitu (= spolehlivost informací vzhledem k objektu), ale nízkou validitu (= věrohodnost, platnost informací vzhledem k předmětu) Nízká standardizace zajišťuje vysokou validitu, ale nízkou reliabilitu

4 Základní techniky používané v SEV Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýzy dokumentů Kvantitativní výzkum může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými

5 Základní techniky sběru dat Přímé pozorováníRozhovorDotazníkDokumenty Co je sledováno jevněkdyne indikátorano Použitelnost v experimentu ano ne Forma standardizovanáano nestandardizovanáano ne ano Interference se zkoumaným systémem někdyano ne

6 Rozhovor nebo dotazník? ROZHOVORDOTAZNÍK Velice pracná a nákladná technika. Vysoce efektivní technika, která může postihnout veliký počet jedinců při relativně malých nákladech. Rozhovor je časově velice náročný. Získat informace v rámci určitého časového limitu může být velice nákladné a často i nemožné. Dotazník umožňuje poměrně snadno získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém čase a s poměrně malým nákladem. Rozhovor vyžaduje spolupráci dosti velkého počtu alespoň částečně vyškolených tazatelů v terénu. Spolupracovníci v terénu jsou nezbytní jen někdy (při použití osobně rozdělovaných a sbíraných dotazníků). Požadavky na jejich zaškolení jsou nízké. Výzkum na prostorově rozptýleném vzorku je nákladný.Náklady na šetření na rozptýleném vzorku jsou relativně nízké. Anonymita výzkumu je pro respondenty málo přesvědčivá.Anonymita je relativně přesvědčivá. Rozdíly mezi tazateli a rozdíly v jejich chování mohou vyvolat rozdílnost ve výpovědích respondentů („interviewer bias“). Formální shodnost podnětové situace je vysoká; „interviewer bias“ je prakticky vyloučen. Rozhovor klade menší nároky na iniciativu respondenta, pro respondenta je obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky. Dotazník klade vysoké nároky na ochotu dotazovaného, je snadné „přeskočit“ otázky nebo neodpovědět vůbec. V rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná osoba je ta, která byla vybrána do vzorku. U dotazníku je možné, že otázky byly zodpovězeny jiným členem rodiny, nebo, a to nejčastěji, celým rodinným týmem. Proporce úspěšně dokončených rozhovorů je podstatně vyšší, než návratnost dotazníku. Návratnost je velice nízká. S výjimkou některých speciálních případů je tak nízká, že jakákoliv reprezentativnost vzorku je ztracena.

7 Přehled doporučených otázek Uzavřené Polouzavřené (polootevřené) Filtrační Nepřímé a projekční Kontrolní Zakázané – sugestivní, otázky typu „PROČ“, provokující otázky, deklarativní

8 Dramaturgie dotazovacího nástroje Skladba otázek Průběh dotazování Připojování dalších náležitostí nezbytných pro zdárný průběh akce

9 Anketa Výběr vzorku Způsob distribuce Návratnost Rozsah

10 Pozorování Zúčastěné Nezúčastěné Skryté Zjevné Standardizované Nestandardizované

11 Studium dokumentů Osobní dokumenty Úřední dokumenty Materiály hromadného předávání informací

12 Metody studia dokumentů Sekundární analýza dat Obsahová analýza

13 Techniky používané v KVN a KVL přístupu KVN Standardizovaný a polostandardizovaný dotazník Anketa Studium oficiálních dokumentů (statistiky) – kvantitativní obsahová analýza KVL Vyprávění Nestandardizované rozhovory Studium osobních dokumentů – obsahová analýza s důrazem na význam sdělení Pozorování (zúčastěné, skryté i zjevné)

14 Literatura Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology (příručka pro distanční studium) Jandourek, J: Úvod do sociologie Tauber, J. Sociologie zemědělství a venkova Tomšík, M.: Sociologie pro ekonomy Velký sociologický slovník


Stáhnout ppt "Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu II. CV 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google