Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu CV 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu CV 4."— Transkript prezentace:

1 Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu CV 4

2 Otázky a……. odpovědi

3 Sociologie jako věda TEORIE  Obecná sociologie (základní pojmy a vztahy mezi nimi)  Sociologická metateorie (předmět, vnitřní struktura, poslání, obecná metodologie)  Sociologická teorie – obecná sociologická teorie (principy struktury a vývoje společnost - teorie středního dosahu (dtto dílčích sociálních jevů) METODOLOGIE  Speciální sociologická metodologie (výklad, tvorba a analýza výzkumných postupů, technik sběru a vyhodnocování dat)  Sociologický empirický výzkum (aplikace téhož na empirické studium konkrétních sociálních jevů, procesů, struktur) EMPIRIE  Konkrétní sociologické discipliny empiricky studující (popisující) konkrétní sociální jevy konceptualizované a objasňované za pomoci teorií středního dosahu

4 Sociologický výzkum Sociální jevy Hlediska zkoumání sociálních jevů Sociologický výzkum

5 Co zkoumat Přirozený systém Informačně uzavřený systém Množství proměnných – zkreslení Redukce

6 Transformace informací Otázka  odpověď Správné porozumění otázky Ochota odpovědět Rozhodnutí, jak odpovědět Verbalizace odpovědi Záznam odpovědi

7 Výzkumný proces STANOVENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU Zohlednění stávajících výsledků Předmět výzkumu Jakou zvolit cestu pro sběr informací Sběr dat Analýza Závěry (výzkumná zpráva)

8 Metody a techniky sociologického výzkumu METODIKA SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU PROCEDURA TECHNIKA

9 Sociologický empirický výzkum (SEV) Kvantitativní přístup (verifikační výzkum) Kvalitativní přístup (explorativní výzkum)

10 Validita a reliabilita měření VALIDNÍ MĚŘENÍ – takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit. RELIABILNÍ MĚŘENÍ – takové měření, které nám při opakované aplikaci dává shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil.

11 Dedukce a indukce DEDUKCEINDUKCE Teorie  Hypotézy  Pozorování  Přijaté/zamítnuté hypotézy Pozorování  Nalezené pravidelnosti  Předběžné závěry  Teorie

12 Kvantitativní výzkum (verifikační) Kvalitativní výzkum (explorativní) Základní charakter Numerické šetření, matematizováníNenumerické šetření, interpretace sociální reality Vstup a výstupTeoretická znalost problému (konstrukce předmětu a objektu) Testování hypotéz Obohacujeme (zpřesňujeme) známou teorii Problém „s velkým otazníkem“ (souběžně naplňování předmětu, objektu, analýzy a interpretace) Vytváříme hypotézy o daném problému CílOtestovat předpoklad, hypotézuVytvořit novou hypotézu Metodadeduktivníinduktivní ProceduryMatematická, statistickáMonografická, historická, typologická TechnikyStandardizované (zejména dotazník, studium oficiálních dokumentů) Nestandardizované (zejména zúčastněné pozorování, rozhovor, studium osobních dokumentů) Redukce informace Málo informací o mnoha jedincích (redukce předmětu na relativně jednoduchý hromadný jev) Mnoho informací o málo jedincích (redukce objektu, to populace a vzorku) Transformace informace Silná standardizace zajišťuje vysokou reliabilitu (= spolehlivost informací vzhledem k objektu), ale nízkou validitu (= věrohodnost, platnost informací vzhledem k předmětu) Nízká standardizace zajišťuje vysokou validitu, ale nízkou reliabilitu

13 Kroky kvantitativního výzkumu 1.Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému 2.Formulace teoretické hypotézy 3.Formulace souboru pracovních hypotéz 4.Rozhodnutí o populaci a vzorku 5.Pilotní studie 6.Rozhodnutí o technice sběru informací 7.Konstrukce nástrojů pro tento sběr 8.Předvýzkum 9.Sběr dat 10.Analýza dat 11.Interpretace, závěry, teoretické zobecnění

14 Kroky kvantitativního výzkumu 1.Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému 2.Formulace teoretické hypotézy 3.Formulace souboru pracovních hypotéz 4.Rozhodnutí o populaci a vzorku 5.Pilotní studie 6.Rozhodnutí o technice sběru informací 7.Konstrukce nástrojů pro tento sběr 8.Předvýzkum 9.Sběr dat 10.Analýza dat 11.Interpretace, závěry, teoretické zobecnění

15 Literatura Bláha, I. A.: Sociologie Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost Giddens, A.: Sociologie Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology (příručka pro distanční studium) Tauber, J. Sociologie zemědělství a venkova Tomšík, M.: Sociologie pro ekonomy Velký sociologický slovník


Stáhnout ppt "Sociologie – metody a techniky sociologického výzkumu CV 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google