Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody psychologie PhDr. Eva Tomešová, PhD.. Jak psychologové dospějí k závěrům o neznámém?  Používají VĚDECKOU METODU: IDENTIFIKACE VĚDECKÉ OTÁZKY FORMULACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody psychologie PhDr. Eva Tomešová, PhD.. Jak psychologové dospějí k závěrům o neznámém?  Používají VĚDECKOU METODU: IDENTIFIKACE VĚDECKÉ OTÁZKY FORMULACE."— Transkript prezentace:

1 Metody psychologie PhDr. Eva Tomešová, PhD.

2 Jak psychologové dospějí k závěrům o neznámém?  Používají VĚDECKOU METODU: IDENTIFIKACE VĚDECKÉ OTÁZKY FORMULACE VYSVĚTLENÍ teorie hypotéza REALIZACE VÝZKUMU operacionalizace hypotézy výběr metody výzkumu sběr dat analýza dat

3 Teorie  je pozorováno nějaké chování  vědec formuluje vědeckou otázku  formuluje teorii vysvětlení předpovědi… založena na poznatcích předchozích výzkumů!

4 Hypotéza = předpověď zformulovaná tak, že může být TESTOVÁNA = vychází z teorie = pomáhá testovat validitu teorie

5 Výzkum = testování hypotéz První krok: OPERACIONALIZACE = proces převodu hypotézy do sledu specifických, testovatelných procedur, které mohou být MĚŘENY či POZOROVÁNY závisí na vynalézavosti vědce!

6 Metody získávání dat

7 Analýza produktů např. historický výzkum  posouzení existujících záznamů s cílem potvrdit hypotézu + levný -neúplná data -nespolehlivá data -data neexistují

8 Přirozené pozorování  bez zásahů pozorujícího! +přirozené prostředí -nemožnost kontroly -nutnost čekat -reakce lidí, kteří vědí, že jsou sledováni

9 Dotazování = zjišťování chování, myšlení či postojů u vybrané skupiny lidí a zobecnění závěrů na celou sledovanou populaci + jednoduché a přímočaré + stačí relativně malý vzorek - nepřesná informace

10 Případová studie = podrobné zkoumání jedince nebo malé skupiny + přesnější pohled - opatrnost při zobecňování

11 Korelační výzkum = výzkum zjišťující vztah mezi dvěma či více proměnnými, tedy asociaci či „korelaci“  síla vztahu vyjádřena korelačním koeficientem r [-1,0;+1,0] + využitelný pro predikci (není nutné pochopení) - NELZE vyvozovat příčinný vztah

12 “Konzumace másla snižuje hladinu cholesterolu v krvi”  zdraví lidé nejsou motivováni jíst margarín a snižovat tak hladinu cholesterolu...  lidé z vesnice (zvyk, více přirozeného pohybu, více fyzické práce)  pravidelně sportující si mohou občas „dopřát něco méně zdravého“

13 3 podmínky pro vyvození kauzality 1. kovariance událostí 2. časová následnost 3. eliminace jiných možných příčin

14 Experiment = studie, ve které je jedna proměnná (nezávisle proměnná) měněna, s cílem zjistit, jaký vliv to má na jinou proměnnou (závisle proměnnou)  proměnná: jakýkoliv objekt, vlastnost nebo událost, které se nějak mění nebo kde existuje variabilita

15 SUBJEKTY (FOTBALISTI) POUZE ODPOČINEK JINÁ HUDBA K448 ČAS (PŘEK. DRÁHA) 52,1 s 54,0 s 54,2 s 1.identifi- kace subjektů 2.náhodné přiřazení subjektů k podmínkám 3. manipulace nezávislou proměnnou 4. měření závisle proměnné 5. srovnání výsledků skupin první je teorie!!!následuje replikace!!!

16 Psychologické testy

17 Vlastnosti testu  Standardnost a objektivita  Reliabilita  Validita Obsahová validita Kriteriální validita


Stáhnout ppt "Metody psychologie PhDr. Eva Tomešová, PhD.. Jak psychologové dospějí k závěrům o neznámém?  Používají VĚDECKOU METODU: IDENTIFIKACE VĚDECKÉ OTÁZKY FORMULACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google